Списак наставника и сарадника Природно-математичког факултета

Одсек за биологију
Име и презиме Звање E-mail
др Ненад Ђ. Лабус Редовни професор nenad.labus@pr.ac.rs
др Татјана Р. Јакшић Редовни професор tatjana.jaksic@pr.ac.rs
др Предраг С. Васић Редовни професор predrag.vasic@pr.ac.rs
др Славица С. Ћирић Редовни професор slavica.ciric@pr.ac.rs
др Славко С. Бранковић Ванредни професор slavko.brankovic@pr.ac.rs
др Славиша М. Милошевић Ванредни професор slavisa.milosevic@pr.ac.rs
др Милош Р. Станојевић Доцент milos.stanojevic@pr.ac.rs
др Вера Д. Вуканић Доцент vera.vukanic@pr.ac.rs
др Никола Н. Ђукић Асистент са докторатом nikola.djukic@pr.ac.rs
Милица М. Попић Асистент milica.popic@pr.ac.rs
Маја В. Павловић Асистент maja.pavlovic@pr.ac.rs
Ненад Д. Антић Асистент nenad.antic@pr.ac.rs
Жељко П. Булатовић Сарадник у настави zeljko.bulatovic@pr.ac.rs
Одсек за географију
Име и презиме Звање E-mail
др Данијела Ж. Вукоичић Редовни професор danijela.vukoicic@pr.ac.rs
др Јово М. Медојевић Редовни професор jovo.medojevic@pr.ac.rs
др Саша А. Милосављевић Редовни професор sasa.milosavljevic@pr.ac.rs
др Милена М. Николић Редовни професор milena.nikolic@pr.ac.rs
др Јован М. Драгојловић Ванредни професор jovan.dragojlovic@pr.ac.rs
др Никола Р. Бачевић Ванредни професор nikola.bacevic@pr.ac.rs
др Владица Д. Стевановић Ванредни професор vladica.stevanovic@pr.ac.rs
др Ивана Т. Пењишевић Ванредни професор ivana.penjisevic@pr.ac.rs
др Драган Д. Радовановић Ванредни професор dragan.radovanovic@pr.ac.rs
др Бојана М. Јанџиковић Доцент bojana.jandzikovic@pr.ac.rs
др Никола М. Милентијевић Доцент nikola.milentijevic@pr.ac.rs
Душан Б. Ристић Асистент dusan.ristic@pr.ac.rs
Марко Р. Ивановић Асистент marko.ivanovic@pr.ac.rs
Сања Д. Божовић Асистент sanja.bozovic@pr.ac.rs
Одсек за информатику
Име и презиме Звање E-mail
др Стефан Р. Панић Редовни професор stefan.panic@pr.ac.rs
др Милан С. Савић Редовни професор milan.savic1@pr.ac.rs
др Негован М. Стаменковић Редовни професор negovan.stamenkovic@pr.ac.rs
др Небојша М. Денић Ванредни професор nebojsa.denic@pr.ac.rs
др Данијел Б. Ђошић Ванредни професор danijel.djosic@pr.ac.rs
др Александар В. Марковић Ванредни професор aleksandar.markovic@pr.ac.rs
др Часлав М. Стефановић Ванредни професор caslav.stefanovic@pr.ac.rs
др Марко. М. Смилић Доцент marko.smilic@pr.ac.rs
Милан Ј. Дејановић Асистент milan.dejanovic@pr.ac.rs
Милан З. Дубљанин Асистент milan.dubljanin@pr.ac.rs
Сања Д. Башчаревић Сарадник у настави sanja.bascarevic@pr.ac.rs
Милија Љ. Павловић Сарадник у настави milija.pavlovic@pr.ac.rs
Одсек за математику
Име и презиме Звање E-mail
др Драгана Ј. Ваљаревић Редовни професор dragana.valjarevic@pr.ac.rs
др Милена Ј. Петровић Редовни професор milena.petrovic@pr.ac.rs
др Јелена З. Вујаковић Редовни професор jelena.vujakovic@pr.ac.rs
др Марина Ж. Тошић Стојановић Ванредни професор marina.tosic@pr.ac.rs
др Еуген Ш. Љајко Ванредни професор eugen.ljajko@pr.ac.rs
др Наташа З. Контрец Ванредни професор natasa.kontrec@pr.ac.rs
др Марија С. Најдановић Ванредни професор marija.najdanovic@pr.ac.rs
др Тања Д. Јовановић-Спасојевић Доцент tanja.jovanovic@pr.ac.rs
Мирослав Д. Максимовић Асистент miroslav.maksimovic@pr.ac.rs
Бојана С. Стојчетовић Асистент bojana.stojcetovic@pr.ac.rs
Милица Р. Вучуровић Асистент milica.vucurovic@pr.ac.rs
Кристина Т. Томовић Сарадник у настави kristina.tomovic@pr.ac.rs
Мејрима Ш. Љајко Сарадник у настави mejrima.ljajko@pr.ac.rs
Одсек за физику
Име и презиме Звање E-mail
др Љиљана Р. Гулан Редовни професор ljiljana.gulan@pr.ac.rs
др Бранко В. Дрљача Редовни професор branko.drljaca@pr.ac.rs
др Тијана С. Кевкић Редовни професор tijana.kevkic@pr.ac.rs
др Биљана С. Вучковић Ванредни професор biljana.vuckovic@pr.ac.rs
др Драгана Д. Тодоровић Ванредни професор dragana.todorovic@pr.ac.rs
др Славица Ј. Јовановић Ванредни професор slavica.jovanovic@pr.ac.rs
Миљана С. Милентијевић Асистент miljana.milentijevic@pr.ac.rs
Душица М. Спасић Асистент dusica.spasic@pr.ac.rs
Јелена З. Арсенијевић Асистент jelena.arsenijevic@pr.ac.rs
Одсек за хемију
Име и презиме Звање E-mail
др Војислав Д. Јовановић Редовни професор vojislav.jovanovic@pr.ac.rs
др Сузана М. Самаржија-Јовановић Редовни професор suzana.samarzija@pr.ac.rs
др Видослав С. Декић Редовни професор vidoslav.dekic@pr.ac.rs
др Биљана Р. Декић Редовни професор biljana.dekic@pr.ac.rs
др Новица Р. Ристић Редовни професор novica.ristic@pr.ac.rs
др Ружица Ј. Мицић Редовни професор ruzica.micic@pr.ac
др Бранка Б. Петковић Редовни професор branka.petkovic@pr.ac.rs
др Ранко М. Симоновић Редовни професор ranko.simonovic@pr.ac.rs
др Дејан М. Гурешић Редовни професор dejan.guresic@pr.ac.rs
др Бојана Б. Лабан Ванредни професор bojana.laban@pr.ac.rs
др Драгана М. Сејмановић Ванредни професор dragana.sejmanovic@pr.ac.rs
др Миленко Н. Ристић Доцент milenko.ristic@pr.ac.rs
Јована С. Милојевић Асистент jovana.ackovic@pr.ac.rs
Марија С. Аксић Асистент marija.aksic@pr.ac.rs
Наставник страног језика
Име и презиме Звање E-mail
Катарина Н. Васић Наставник страног језика katarina.savkovic@pr.ac.rs
Наставници ангажовани са других инстиуција
Име и презиме Звање E-mail
др Слободанка П. Пајевић Редовни професор slobodanka.pajevic@dbe.uns.ac.rs
др Емин Р. Мемовић Редовни професор emin.memovic@pr.ac.rs
др Мирољуб А. Милинчић Редовни професор mikan@gef.bg.ac.rs
др Звездан М. Арсић Редовни професор zvezdan.arsic@pr.ac.rs
др Ненад С. Драшковић Редовни професор nenad.draskovic@pr.ac.rs
др Татјана М. Михајилов-Крстев Редовни професор tatjanamk@pmf.ni.ac.rs
др Весна Љ. Минић Редовни професор vesna.minic@pr.ac.rs
др Синиша С. Илић Редовни професор sinisa.ilic@pr.ac.rs
др Ненад М. Јовановић Редовни професор nenad.jovanovic@pr.ac.rs
др Александар Ђ. Ваљаревић Ванредни професор aleksandar.valjarevic@pr.ac.rs
др Игор Р. Ђурић Ванредни професор igor.djuric@pr.ac.rs
др Душан Ј. Ранђеловић Ванредни професор dusan.randjelovic@pr.ac.rs
др Ненад Љ. Милојевић Ванредни професор nenad.milojevic@pr.ac.rs
др Срђан З. Милосављевић Ванредни професор srdjan.milosavljevic@pr.ac.rs
Раиса Ј. Цветковић Наставник страног језика raisa.cvetkovic@pr.ac.rs
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин