Списак наставника и сарадника Природно-математичког факултета

Одсек за биологију
Име и презиме Звање E-mail
др Небојша В. Живић Редовни професор nebojsa.zivic@pr.ac.rs
др Славко С. Бранковић Ванредни професор slavko.brankovic@pr.ac.rs
др Ненад Ђ. Лабус Ванредни професор nenad.labus@pr.ac.rs
др Татјана Р. Јакшић Ванредни професор tatjana.jaksic@pr.ac.rs
др Славиша М. Милошевић Ванредни професор slavisa.milosevic@pr.ac.rs
др Предраг С. Васић Ванредни професор predrag.vasic@pr.ac.rs
др Оливера М. Паповић Доцент olivera.papovic@pr.ac.rs
др Љиљана С. Сретић Доцент ljiljana.sretic@pr.ac.rs
др Никола Н. Ђукић Асистент са докторатом nikola.djukic@pr.ac.rs
Милош Р. Станојевић Асистент milos.stanojevic@pr.ac.rs
Милица М. Попић Асистент milica.popic@pr.ac.rs
Маја В. Павловић Асистент maja.pavlovic@pr.ac.rs
Одсек за географију
Име и презиме Звање E-mail
др Радомир Д. Ивановић Редовни професор radomir.ivanovic@pr.ac.rs
др Данијела Ж. Вукоичић Ванредни професор danijela.vukoicic@pr.ac.rs
др Јово М. Медојевић Ванредни професор jovo.medojevic@pr.ac.rs
др Саша А. Милосављевић Ванредни професор sasa.milosavljevic@pr.ac.rs
др Владица Д. Стевановић Ванредни професор vladica.stevanovic@pr.ac.rs
др Милена М. Николић Ванредни професор milena.nikolic@pr.ac.rs
др Јован М. Драгојловић Доцент jovan.dragojlovic@pr.ac.rs
др Никола Р. Бачевић Доцент nikola.bacevic@pr.ac.rs
др Ивана Т. Пењишевић Доцент ivana.penjisevic@pr.ac.rs
др Драган Д. Радовановић Доцент dragan.radovanovic@pr.ac.rs
др Бојана М. Јанџиковић Асистент са докторатом bojana.jandzikovic@pr.ac.rs
Душан Б. Ристић Асистент dusan.ristic@pr.ac.rs
Марко Р. Ивановић Асистент marko.ivanovic@pr.ac.rs
Никола М. Милентијевић Асистент nikola.milentijevic@pr.ac.rs
Одсек за информатику
Име и презиме Звање E-mail
др Стефан Р. Панић Редовни професор stefan.panic@pr.ac.rs
др Негован М. Стаменковић Редовни професор negovan.stamenkovic@pr.ac.rs
др Милан С. Савић Ванредни професор milan.savic1@pr.ac.rs
др Небојша М. Денић Ванредни професор nebojsa.denic@pr.ac.rs
др Часлав М. Стефановић Доцент caslav.stefanovic@pr.ac.rs
др Данијел Б. Ђошић Доцент danijel.djosic@pr.ac.rs
др Александар В. Марковић Доцент aleksandar.markovic@pr.ac.rs
др Марко. М. Смилић Асистент са докторатом marko.smilic@pr.ac.rs
Милан Ј. Дејановић Асистент milan.dejanovic@pr.ac.rs
Милан З. Дубљанин Сарадник у настави milan.dubljanin@pr.ac.rs
Одсек за математику
Име и презиме Звање E-mail
др Владица С. Стојановић Редовни професор vladica.stojanovic@pr.ac.rs
др Еуген Ш. Љајко Ванредни професор eugen.ljajko@pr.ac.rs
др Наташа З. Контрец Ванредни професор natasa.kontrec@pr.ac.rs
др Драгана Ј. Ваљаревић Ванредни професор dragana.valjarevic@pr.ac.rs
др Милена Ј. Петровић Ванредни професор milena.petrovic@pr.ac.rs
др Јелена З. Вујаковић Ванредни професор jelena.vujakovic@pr.ac.rs
др Марина Ж. Тошић Стојановић Доцент marina.tosic@pr.ac.rs
др Марија С. Најдановић Доцент marija.najdanovic@pr.ac.rs
Мирослав Д. Максимовић Асистент miroslav.maksimovic@pr.ac.rs
Бојана С. Стојчетовић Асистент bojana.stojcetovic@pr.ac.rs
Милица Р. Ивановић Асистент milica.ivanovic@pr.ac.rs
Тања Д. Јовановић-Спасојевић Сарадник у настави tanja.jovanovic@pr.ac.rs
Одсек за физику
Име и презиме Звање E-mail
др Бранко В. Дрљача Редовни професор branko.drljaca@pr.ac.rs
др Љиљана Р. Гулан Ванредни професор ljiljana.gulan@pr.ac.rs
др Биљана С. Вучковић Ванредни професор biljana.vuckovic@pr.ac.rs
др Тијана С. Кевкић Ванредни професор tijana.kevkic@pr.ac.rs
др Драгана Д. Тодоровић Доцент dragana.todorovic@pr.ac.rs
др Славица Ј. Јовановић Доцент slavica.jovanovic@pr.ac.rs
Бобан С. Ђокић Асистент boban.djokic@pr.ac.rs
Миљана С. Милентијевић Асистент miljana.milentijevic@pr.ac.rs
Душица М. Спасић Асистент dusica.spasic@pr.ac.rs
Јелена М. Живковић Асистент jelena.zivkovic.radovanovic@pr.ac.rs
Одсек за хемију
Име и презиме Звање E-mail
др Војислав Д. Јовановић Редовни професор vojislav.jovanovic@pr.ac.rs
др Сузана М. Самаржија-Јовановић Редовни професор suzana.samarzija@pr.ac.rs
др Видослав С. Декић Редовни професор vidoslav.dekic@pr.ac.rs
др Биљана Р. Декић Редовни професор biljana.dekic@pr.ac.rs
др Новица Р. Ристић Редовни професор novica.ristic@pr.ac.rs
др Ружица Ј. Мицић Редовни професор ruzica.micic@pr.ac
др Ранко М. Симоновић Редовни професор ranko.simonovic@pr.ac.rs
др Дејан М. Гурешић Редовни професор dejan.guresic@pr.ac.rs
др Бранка Б. Петковић Ванредни професор branka.petkovic@pr.ac.rs
др Бојана Б. Лабан Доцент bojana.laban@pr.ac.rs
др Драгана М. Сејмановић Доцент dragana.sejmanovic@pr.ac.rs
Миленко Н. Ристић Асистент milenko.ristic@pr.ac.rs
Наставник страног језика
Име и презиме Звање E-mail
Катарина Н. Савковић Наставник страног језика katarina.savkovic@pr.ac.rs
Наставници ангажовани са других инстиуција
Име и презиме Звање E-mail
др Слободанка П. Пајевић Редовни професор slobodanka.pajevic@dbe.uns.ac.rs
др Славица С. Ћирић Редовни професор slavica.ciric@pr.ac.rs
др Емин Р. Мемовић Редовни професор emin.memovic@pr.ac.rs
др Мирољуб А. Милинчић Редовни професор mikan@gef.bg.ac.rs
др Звездан М. Арсић Редовни професор zvezdan.arsic@pr.ac.rs
др Ненад С. Драшковић Редовни професор nenad.draskovic@pr.ac.rs
др Александар Ђ. Ваљаревић Ванредни професор aleksandar.valjarevic@pr.ac.rs
др Емилија И. Марковић Ванредни професор emilija.markovic@pr.ac.rs
др Игор Р. Ђурић Ванредни професор igor.djuric@pr.ac.rs
др Душан Ј. Ранђеловић Ванредни професор dusan.randjelovic@pr.ac.rs
др Ненад Љ. Милојевић Ванредни професор nenad.milojevic@pr.ac.rs
др Емилија Т. Пецев - Маринковић Ванредни професор emapecev@medianis.net
др Снежана М. Зечевић Доцент snezena.zecevic@pr.ac.rs
др Нина Р. Николић Виши научни сарадник nina@imsi.bg.ac.rs
Раиса Ј. Цветковић Наставник страног језика raisa.cvetkovic@pr.ac.rs
© 2019 - 2021 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин