Основне информације: Владица Д. Стевановић

Образовање

Основне студије

1995. ПМФ у Приштини

Мастер студије

2005. Географски факултет, Београд

Докторске студије

2014. Географски факултет, Београд

Кратка стручна биографија

Доктор географских наука за област Животна средина. Докторирао на теми под насловом: ,,Екоклиматске и балнеолошке карактеристике бањских насеља слива Јужне Мораве у функцији одрживог развоја“. Од 2020. ванредни професор на одсеку за Географију ПМФ-а у Косовској Митровици.. Доцент од 2015., асистент од 2006. и од 2001. асистент приправник, У периоду 1997-2000. године радио је у Заводу за заштиту природе Републике Србије у звању стручни сарадник. Написао је ауторско дело монографију Термоминерални извори Топличког округа – стање и перспективе, (издавач ПМФ - Косовска Митровица) и у коауторству наставни уџбеник Еколошки ризик (издавач Факултет за заштиту на раду - Ниш). 

image
др Владица Д. Стевановић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: vladica.stevanovic@pr.ac.rs

Референце

ČASOPIS

1. Gulan L., Penjišević I., Stajic J.M., Milenkovic B., Zeremski T., Stevanović V., Valjarević A., "Spa environments in central Serbia: Geothermal potential, radioactivity, heavy metals and PAHs“, Chemosphere, Volume 242, March 2020, 125171 Doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125171, (2020).

2. Stevanović V., Gulan L., Milenković B., Valjarević A., Zeremski T., Penjišević I., "Environmental risk assessment of radioactivity and heavy metals in soil of Toplica region, South Serbia“, Environmental Geochemistry Health, 40(176), pp. 1-18. Doi : https://doi.org/10.1007/s10653-018-0085-0,(2018).

3. Gulan L., Valjarević А., Milenković B., Stevanović V., Milić G., Stajić Ј.М., "Environmental  radioactivity with respect to geology of some Serbian spas“, Journal of Radio analytical and Nuclear  Chemistry,316, pp.1-8. Doi: https://doi.org/10.1007/s10967-01859141, (2018).

4. Valjarević А., Djekić Т., Stevanović V., Ivanović R., Jandžiković B., "GIS numerical and remote sensing analysis of forest changes in the Toplica District for the period of (1953-2013)“, Applied Geography, 92,pp.131139 .doi : https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.01.016, (2018).

5. Valjarević A., Živković D., Valjarević D., Stevanović V., Golijanin J., "GIS analysis of land cover changes on the territory of the Prokuplje municipality”, The Scientific World Journal, vol.12, pp.1-8, (2014). doi: http://dx.doi.org/10.1155/2014/805072, (2014).

6. Rašić M., Đorđević A., Krstić I., Stevanović V., "Motor vehicle e xhaust emissions in the city of Niš“, Journal for Scientists and Engineers, Safety engineering, UDC 662.769:005.334:504 DOI: 10.7562/SE2013.3.02.04 Original aticle Vol.3.Nº2, (2014).

7. Valjarević A., Živković D., Stevanović V., "Comparasion of an analogue      and computer       supported line generalisation following the concrete example of the Sitn ica River system“. Prepeare for publication (Vol.8(34)),pp.1637-1648, 11 September ISSN 1992-2248,Academic Journals. doi: DOI 10.5897/SRE11.1804, (2013).     

KONFERENCIJA

8. Stevanovic V., Gulan Lj., Valjarević A.,"Measurements of ambiental dose equivalent rates inmunicipality of Kursumlija, Serbia“, Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various   Fields of Researcch, SlovenckaPlaža, Budva, Montenegro, 12.06.-16.06.2017.

9. Pecelj M., Krajić A., Trbić G., Stevanović V., Golijanin J., "Bioclimatic characteristics of the city of  Novi Sad based on human heat balance“. Resent Advances in Enviromental Science (Proceeding of the 6th International Conference on Climate Changes), Global Warrning Biological  Problems. Lemesos, Cyprus, 21.03.-23.03.2013.

KNJIGA

10. Ђорђевић А., Стевановић В., "Еколошки ризик“ (уџбеник), Факултет заштите на раду, Ниш, (2020). 

Остале информације

Пројекти

Дигитализација културних и верских објеката на територији заједнице српских општина и стварање базе геопросторних података. ПМФ у Косовској Митровици, број 703/1

Пројекат број 149068В Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

Област интересовања

Геонауке, Животна средина

Страни језици

Руски, енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/profile/Vladica-Stevanovic

https://orcid.org/0000-0003-0017-0037

https://www.scopus.com/home.uri

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=JMaeZjkAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7E02WfFeGEOKMUHswQ_y8nXLJmCbOi40JztfGSrB1NU2lHofVOxrfN4KOcZu0B6WEXxjPnakkWOmZLbwuH0RonmBn0ycJYhRaet2lTZ2T8Y505paA

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин