Пројекти

Формирање лабораторијских вежби у оквиру предмета из области Информационо- комуникационих технологија (ПМФИКТ-ЛАБ) који је изабран на јавном позиву у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Циљ пројекта ПМФИКТ-ЛАБ је израда нових лабораторијских вежби за четири наставна предмета на одсеку за Информатику на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици. У оквиру пројекта набављена је неопходна хардверска и софтверска опрема на којој ће бити заснован развој нових лабораторијских вежби, дизајн лабораторијских вежби, израда и штампање помоћних уџбеника - практикума за лабораторијске вежбе.

Пројектни тим ПМФИКТ-ЛАБ пројекта чине четири наставника и један асистент који изводе наставу и вежбе на предложеним предметима за иновацију:

 1. проф. др Стефан Панић (Теорија информација и заштитно кодовање),
 2. проф. др Негован Стаменковић (Архитектура и организација дигиталних рачунара),
 3. доц. др Александар Марковић (Основи вештачке инталигенције)
 4. доц. др Марко Смилић, (Електроника за Информатичаре) и
 5. мас. инф. Милан Дејановић, асистент.

Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији – ИНГЕМА_С
 1. Др Љиљана Гулан, ван. проф.

Истраживање климатских промена и њихових утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање
 1. Др Јово Медојевић, ван. проф.
 2. Никола Милентијевић, асистент

Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању
 1. Проф. др Хранислав Милошевић
 2. Др Милан Савић, ван. проф.
 3. Др Стефан Панић, ван. проф.
 4. Др Данијел Ђошић, доцент
 5. Др Драган Радовановић, доцент
 6. Марко Смилић, асистент

Вишескално структурирање полимерних нанокомпозита и функционалних материјала применом различитих прекурсора
 1. Проф. др Ранко Симоновић
 2. Проф. др Сузана Самаржија-Јовановић
 3. Др Биљана Декић, ван. проф.
 4. Др Бранка Петковић, ван. проф.
 5. Др Војислав Јовановић, ван.проф.

Фотонске компоненте и системи
 1. Др Бранко Дрљача, ван. проф.
 2. Миљана Милентијевић, сарадник у настави

Истраживања интеракција ензима са токсичним и фармаколошки активним мoлекулима
 1. Др Бојана Лабан, доцент

Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена
 1. Страхиња Симоновић, асистент

Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима
 1. Др Видослав Декић, ван. проф.
 2. Др Новица Ристић, ван. проф.
 3. Миленко Ристић, асистент

Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима
 1. Милош Станојевић, асистент

Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима
 1. Др Драгана Ваљаревић, ван. проф.

Проблеми Нелинеарне анализе, Теорије оператора, Топологије и примене
 1. Др Милена Петровић, ван. проф.
 2. Мирослав Максимовић, асистент

Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије
 1. Душан Ристић, асистент

Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње
 1. Проф. др Негован Стаменковић

Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW
 1. Др Драгана Тодоровић, доцент

Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције
 1. Проф. др Ружица Мицић

Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике
 1. Проф. др Хранислав Милошевић
 2. Др Јелена Вујаковић, ван. проф.
 3. Др Александар Марковић, доцент
 4. Др Наташа Контрец, доцент

Индустрија производње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема
 1. Др Бојана Лабан, доцент

Центар за научна истраживања и пројекте – ЦНИП

Центар за научна истраживања и пројекте – ЦНИП представља организациону јединицу Природно-математичког факултета у Косовској Митровици за научно истраживачку делатност и пројекте. Неки од примарних задатака ЦНИП-а јесу:

Списак пројеката са учесницима у оквиру првог пројектног циклуса Природно-математичког факулета и ЦНИП-а (2020-2022. год)

 1. Проф. др Мирољуб Милинчић
 2. Др Данијела Вукоичић, ван. проф.
 3. Др Јово Медојевић, ван. проф.
 4. Др Саша Милосављевић, ван. проф.
 5. Др Јован Драгојловић, доцент
 6. Душан Ристић, асистент

 1. Др Бранко Дрљача, ван. проф.
 2. Др Тијана Кевкић, ван. проф.
 3. Др Драгана Тодоровић, доцент
 4. Др Славица Јовановић, доцент
 5. Бобан Ђокић, асистент
 6. Миљана Милентијевић, асистент

 1. Др Милена Петровић, ван. проф.
 2. Др Драгана Ваљаревић, ван. проф.
 3. Др Марина Тошић Стојановић, доцент
 4. Милица Ивановић, асистент
 5. Тања Јовановић Спасојевић, сарадник у настави

 1. Проф. др Јелена Вујаковић
 2. Др Наташа Контрец, ван. проф.
 3. Др Еуген Љајко, ван. проф.
 4. Др Марија Најдановић, доцент
 5. Мирослав Максимовић, асистент
 6. Бојана Стојчетовић, асистент

 1. Проф. др Стефан Панић
 2. Проф. др Негован Стаменковић
 3. Др Милан Савић, ван. проф.
 4. Др Данијел Ђошић, доцент
 5. Др Часлав Стефановић, доцент
 6. Др Александар Марковић, доцент
 7. Др Небојша Денић, доцент
 8. Марко. Смилић, асистент

 1. Проф. др Биљана Декић
 2. Др Видослав Декић, ван. проф.
 3. Др Новица Ристић, ван. проф.
 4. Страхиња Симоновић, асистент
 5. Миленко Ристић, асистент

Списак пројеката са учесницима у оквиру првог пројектног циклуса Природно-математичког факулета и ЦНИП-а (2017-2019. год)

 1. Др Милена Николић, ван. проф.
 2. Др Данијела Вукојичић, доцент
 3. Др Саша Милосављевић, доцент
 4. Др Ивана Пењишевић, асистент
 5. Никола Бачевић, асистент
 6. Проф. др Слободан Марковић, ПМФ Нови Сад
 7. Проф. др Миливој Гаврилов, ПМФ Нови Сад
 8. Др Матија Зорн, виши научни сарадник, Географски институт „Антон Мелик“, Словенија
 9. Др Блаж Комац, виши научни сарадник, Географски институт „Антон Мелик“, Словенија
 10. Јуре Тичар, асистент, Географски институт „Антон Мелик“, Словенија

 1. Проф. др Ранко Симоновић
 2. Проф. др Ања Јокић
 3. Др Ружица Мицић, ван. проф.
 4. Др Биљана Декић, ван. проф.
 5. Др Видослав Декић, ван. проф.
 6. Др Драгана Сејмановић, доцент
 7. Страхиња Симоновић, асистент
 8. Вера Лукић, студент
 9. Миленко Ристић, сарадник у настави
 10. Др Дејан Гурешић, доцент, ФТН Косовска Митровица
 11. Небојша Поткоњак, Институт за нуклеарне науке „Винча“

 1. Проф. др Драгица Живковић
 2. Проф. др Херман Мајер, Грац, Аустрија
 3. Др Александар Ваљаревић, ван. проф.
 4. Др Владица Стевановић, доцент
 5. Никола Милентијевић, асистент

 1. Др Стефан Панић, ван. проф.
 2. Др Бранко Дрљача, ван. проф.
 3. Др Негован Стаменковић, ван. проф.
 4. Др Милан Савић, доцент
 5. Славица Кузмановић, асистент
 6. Часлав Стефановић, асистент
 7. Марко Смилић, асистент
 8. Александар Марковић, асистент
 9. Др Ана Симовић, асистент, ПМФ Крагујевац

 1. Др Милена Петровић, доцент
 2. Др Драгана Ваљаревић, доцент
 3. Др Наташа Контрец, доцент
 4. Проф. др Драгана Цветковић-Илић, ПМФ Ниш
 5. Проф. др Дејан Илић, ПМФ Ниш

 1. Др Биљана Вучковић, доцент
 2. Др Тијана Кевкић, доцент
 3. Др Драган Радовановић, доцент
 4. Јелена-Живковић Радовановић, асистент
 5. Бобан Ђокић, асистент

 1. Проф. др Небојша Живић
 2. Др Ненад Лабус, ван. проф.
 3. Др Татјана Јакшић, ван. проф.
 4. Др Предраг Васић, доцент
 5. Никола Ђукић, асистент
 6. Др Марија Марковић, научни сарадник, ПМФ Ниш
 7. Др Славица Ћирић, ван. проф., Пољопривредни факултет Лешак
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин