Одсек за информатику

Предмет научно-истраживачког рада одсека за Информатику обухвата најпопуларније и најактуелније теме из области рачунарства. Ради се на развоју и имплементацији метода и савремених алата за пројектовање и имплементацију рачунарских система. Обухватају се методи и алати за дизајнирање и анализу хардвера. Алати за дизајнирање и анализу софтвера укључују оперативне системе, едиторе, компајлере, језичке процесоре, дебагере.

Истраживања и развој из области Информационих система и технологија. Као област која доживљава експанзију, информационе технологије и системи су предмет великог интересовања и истраживања. Истраживања, анализа и унапређивање информационих система се постиже применом савремених технологија за развој wеб апликација (HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, PHP), клијентских и серверских система, пословних софтвера. Поред истраживања, тежи се и пројектовању, имплементацији и развоју сопствених софтвера и алата. Као резултат овог истраживања настао је информатички систем који користи студентс Истраживања и развој из области Информационих система и технологија. Као област која доживљава експанзију, информационе технологије и системи су предмет великог интересовања и истраживања. Истраживања, анализа и унапређивање информационих система се постиже применом савремених технологија за развој wеб апликација (HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, PHP), клијентских и серверских система, пословних софтвера. Поред истраживања, тежи се и пројектовању, имплементацији и развоју сопствених софтвера и алата. Као резултат овог истраживања настао је информатички систем који користи студентска служба нашег факултета.

Истраживања из области Софтверског инжењерства. Истраживање и развој многобројних апликација за различите оперативне системе (Windows, iOS, Android). Апликације се развијају у JAVA, C++, C# програмским језицима коришћењем различитих развојних окружења попут MVS, NetBeans, AndroidStudio, QtCretaor … За тестирање апликација се користе различити емулатори. Као резултат овог истраживања до сада су настале многобројне апликације од којих издвајамо апликацију за библиотеку која је реализована у Java програмском језику. ...

Истраживања из области Безбедности рачунарских система и мрежа као и Теорије информација. Истражује се безбедносна политика и механизми заштите, анализа ризика, криптографске методе заштите, симетрично и асиметрично шифровање, мреже за детекцију упада. Ради се безбедносно тестирање мреже и сервера и извођење напада у контролисаном, лабораторијском окружењу. Примена мера заштите на различитим слојевима TCP/IP. Целокупно истраживање и тестирање се изводи у просторијама нашег рачунарског центра. Предмет истраживања су и комуникациони системи, математички алати који се користе при квантитативном одређивању количине информације извора, пренесене информације кроз канал и капацитета континуалног и дискретног телекомуникационог канала. Као резултат овог истраживања је потпуна функционалност и контрола сервера и рачунарске мреже која функционише у оквиру нашег факултета....

Учествовање у реализацији наставе

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 51111 Линеарна алгебра 1 3 3 7
2 51112 Основи рачунарске технике 1 3 3 7
3 51113 Физика за информатичаре 1 2 2 6
4 51114 Енглески језик 1 1 1 1 4
5 51115 Аналитичка геометрија 1 2 2 6
6 51121 Енглески језик 2 2 1 1 4
7 51122 Математичка анализа 2 2 2 6
8 51123 Алгоритми и структура података 2 2 3 7
9 51124 Електроника за информатичаре 2 2 2 6
10 51125 Архитектура и организацијa дигиталних рачунара 2 3 2 7
Укупно часова активне наставе 21 21
Укупно ЕПСБ 60
ДРУГА ГОДИНА
11 51211 Дискретне структуре 3 3 3 7
12 51212 Објектно орјентисано програмирање 3 2 3 7
13 51213 Енглески језик 3 3 1 1 4
14 51214 Вероватноћа и статистика 3 3 3 7
15 Блок 1 Изборни блок 1 3
1 51216 Увод Web и интернет технологије 3 3 7
2 51217 Развој веб апликација 3 3 7
16 51221 Комуницирање и односи са јавношћу 4 2 2 6
17 Блок 2 Изборни блок 2 4
3 51222 Рачунарске мреже 4 3 10
4 51223 Сигурност и заштита рачунарских система 4 3 10
18 51224 Енглески језик 4 4 1 1 4
19 51225 Нумеричка анализа 4 3 3 7
Укупно часова активне наставе 22 22
Укупно ЕПСБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 51311 Педагогија 5 3 3 8
21 51312 Базе података 5 2 3 7
22 Блок 3 Изборни блок 3 5
5 51313 Електронска управа 3 3 8
6 51314 Учење на даљину 3 3 8
23 51321 Компијутерска графика и дизајн 5 2 2 6
24 51322 Методика наставе информатике 6 4 3 10
25 51323 Оперативни системи 6 2 2 6
26 51324 Мултимедијални системи у настави информатике 6 2 3 7
27 51325 Психологија 6 3 3 8
Укупно часова активне наставе 21 22
Укупно ЕПСБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
28 51411 Рачунарски алати 7 3 3 6
29 51422 Теорија информација и заштитно кодовање 7 3 3 6
30 Блок 4 Изборни блок 4 7
7 51413 Електронско пословање 4 4 10
8 51414 Операциона истраживања 4 4 10
31 51421 Софтверско инжењерство 8 3 3 6
32 Блок 5 Изборни блок 5 8
9 51422 Веб програмирање 4 4 10
10 51423 Основи вештачке инталигенције 4 4 10
33 51424 Дизајнирање корисничког интерфејса 8 3 3 6
34 51425 Стручна пракса 8 6
35 51426 Завршни рад 8 10
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 51111 Линеарна алгебра 1 3 3 7
2 51112 Основи рачунарске технике 1 3 3 7
3 51113 Физика за информатичаре 1 2 2 6
4 51114 Енглески језик 1 1 1 1 4
5 51115 Аналитичка геометрија 1 2 2 6
6 51121 Енглески језик 2 2 1 1 4
7 51122 Математичка анализа 2 2 2 6
8 51123 Алгоритми и структура података 2 2 3 7
9 51124 Електроника за информатичаре 2 2 2 6
10 51125 Архитектура и организацијa дигиталних рачунара 2 3 2 7
Укупно часова активне наставе 21 21
Укупно ЕПСБ 60
ДРУГА ГОДИНА
11 51211 Дискретне структуре 3 3 3 7
12 51212 Објектно орјентисано програмирање 3 2 3 7
13 51213 Енглески језик 3 3 1 1 4
14 51214 Вероватноћа и статистика 3 3 3 7
15 Блок 1 Изборни блок 1 3
1 51216 Увод Web и интернет технологије 3 3 7
2 51217 Развој веб апликација 3 3 7
16 51221 Комуницирање и односи са јавношћу 4 2 2 6
17 Блок 2 Изборни блок 2 4
3 51222 Рачунарске мреже 4 3 10
4 51223 Сигурност и заштита рачунарских система 4 3 10
18 51224 Енглески језик 4 4 1 1 4
19 51225 Нумеричка анализа 4 3 3 7
Укупно часова активне наставе 22 22
Укупно ЕПСБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 51311 Педагогија 5 3 3 8
21 51312 Базе података 5 2 3 7
22 Блок 3 Изборни блок 3 5
5 51313 Електронска управа 3 3 8
6 51314 Учење на даљину 3 3 8
23 51321 Компијутерска графика и дизајн 5 2 2 6
24 51322 Методика наставе информатике 6 4 3 10
25 51323 Оперативни системи 6 2 2 6
26 51324 Мултимедијални системи у настави информатике 6 2 3 7
27 51325 Психологија 6 3 3 8
Укупно часова активне наставе 21 22
Укупно ЕПСБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
28 51411 Рачунарски алати 7 3 3 6
29 51422 Теорија информација и заштитно кодовање 7 3 3 6
30 Блок 4 Изборни блок 4 7
7 51413 Електронско пословање 4 4 10
8 51414 Операциона истраживања 4 4 10
31 51421 Софтверско инжењерство 8 3 3 6
32 Блок 5 Изборни блок 5 8
9 51422 Веб програмирање 4 4 10
10 51423 Основи вештачке инталигенције 4 4 10
33 51424 Дизајнирање корисничког интерфејса 8 3 3 6
34 51425 Стручна пракса 8 6
35 51426 Завршни рад 8 10
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 51121 Линеарна алгебра 1 3 3 7
2 51122 Техничке основе информатике 1 2 2 7
3 51123 Физика за информатичаре 1 2 2 6
4 51124 Енглески језик 1 1 1 1 4
5 51125 Математичка логика 1 2 2 6
6 51211 Енглески језик 2 2 1 1 4
7 51222 Математичка анализа 2 3 2 6
8 51233 Програмирање 1 2 2 3 7
9 51234 Електроника за информатичаре 2 2 2 6
10 51235 Архитектура и организацији рачунарских система 2 3 3 7
Укупно часова активне наставе 21 21
Укупно ЕПСБ 60
ДРУГА ГОДИНА
11 51331 Дискретне структуре 3 3 3 7
12 51332 Програмирање 2 3 2 3 7
13 51313 Енглески језик 3 3 1 1 4
14 51334 Вероватноћа и статистика 3 3 3 7
15 Блок 1 Изборни блок 1 3
1 51375 Увод Web-WWW 3 2 7
2 51376 Теорија система 3 2 7
16 51431 Методика наставе информатике 4 2 2 6
17 Блок 2 Изборни блок 2 4
3 51442 Рачунарске мреже 4 4 10
4 51443 Оперативни системи 4 4 10
18 51414 Енглески језик 4 4 1 1 4
19 51621 Нумеричка анализа 4 3 3 8
Укупно часова активне наставе 22 22
Укупно ЕПСБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 51521 Педагогија са психологијом 5 2 2 7
21 51442 Рачунарски алати 5 4 3 10
22 Блок 3 Изборни блок 3 5
5 51533 Објектно оријент. програмирање у C++ 4 4 12
6 51534 Објектно оријентисано моделовање 4 4 12
23 51641 Рачунарска графика 6 4 4 10
24 51622 Вештина комуницирања 6 2 3 7
25 51643 Сигурност и заштита рачунарских система 6 3 2 7
26 51644 Интернет технологије 6 2 3 7
Укупно часова активне наставе 21 21
Укупно ЕПСБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27 51741 Базе података 7 3 3 7
28 51742 Теорија информације 7 3 3 7
29 Блок 4 Изборни блок 4 7
7 51744 Електронско пословање 4 4 10
8 51745 Електронско издаваштво 4 4 10
30 51831 Софтверско инжењерство 8 3 3 7
31 Блок 5 Изборни блок 5 8
9 51832 Клијент сервер системи 4 4 10
10 51833 Развој софтвера 4 4 10
32 51844 Мултимедијални системи 8 3 3 7
33 51845 Завршни рад 8 12
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 53111 Мобилно рачунарство 1 3 3 7
2 53112 Виши програмски језици 1 4 4 8
3 Блок 1 Изборни блок 1 1
1 53113 Образовни софтвер 3 3 8
2 53114 Системски софтвер 3 3 8
4 53211 Алати и технологије за електронско учење 2 3 2 7
5 Блок 2 Изборни блок 2 2
3 53212 Специјална поглавља из математике 3 3 8
4 53213 Примењена геометрија 3 3 8
6 53214 Студијски истраживачки рад 2 12
7 53215 Мастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 15 13
Укупно ЕПСБ 60

Р.Б. Шифра предмета Назив предмета С O/И Часови акт. наставе ЕСПБ
П СИР ОСТАЛО
Прва година
1 Изборни блок 1 1 И 8 4 15
1 ДСИ111 Методологија научно-истраживачког рада у информатици
2 ДСИ112 Технике и модели за дубинску анализу података
3 ДСИ113 Симболичка израчунавања
4 ДСИ114 Напредне нумеричке методе
2 ДСИ115 Студијски истраживачки рад 1 1 О 8 15
3 Изборни блок 2 2 И 5 5 15
5 ДСИ211 Напредни интелигентни системи
6 ДСИ212 Напредни криптографски алати и алгоритми
7 ДСИ213 Дизајн и анализа алгоритама
4 Изборни блок 3 2 И 5 5 15
8 ДСИ214 Мобилно и свеприсутно рачунарство
9 ДСИ215 Паралелно и дистрибуирано програмирање
10 ДСИ216 Машинско учење
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Друга година
5 Изборни блок 4 3 И 4 2 15
11 ДСИ311 Напредна обрада сигнала слике и говора
12 ДСИ312 Архитектуре и структуре дигиталних рачунарских јединица
13 ДСИ313 Информационо-комуникациони системи нових генерација
6 Изборни блок 5 3 И 4 2 15
14 ДСИ314 Нумеричка оптимизацијa
15 ДСИ315 Квалитет и стандарди у рачунарству
16 ДСИ316 Неуронске мреже
7 ДСИ317 Студијски истраживачки рад 2 3 О 8 6
8 Изборни блок 6 4 И 4 3 15
17 ДСИ411 Научна израчунавања
18 ДСИ412 Биоинформатичке и биомедицинске технологије
19 ДСИ413 Напредне теме из теорије кодова
9 ДСИ414 Студијски истраживачки рад 3 4 О 13 9
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Трећа година
10 ДСИ511 Студијски истраживачки рад 4 5 О 20 24
11 ДСИ611 Израда докторске дисертације 6 О 10 18
12 ДСИ612 Докторска дисертација 6 О 10 18
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 120 180

Наставници и сарадници Одсека за информатику

...

Редовни професор

Стефан Р. Панић
Више информација
...

Редовни професор

Негован М. Стаменковић
Више информација
...

Ванредни професор

Милан С. Савић
Више информација
...

Ванредни професор

Небојша М. Денић
Више информација
...

Доцент

Марко. М. Смилић
Више информација
...

Доцент

Данијел Б. Ђошић
Више информација
...

Доцент

Александар В. Марковић
Више информација
...

Доцент

Часлав М. Стефановић
Више информација
...

Асистент

Милан Ј. Дејановић
Више информација
...

Асистент

Милан З. Дубљанин
Више информација
...

Сарадник у настави

Сања Д. Башчаревић
Више информација
© 2019 - 2023 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин