Основне информације: Небојша М. Денић

Образовање

Основне студије

Факултет техничких наука, Косовска Митровица

Мастер студије

Факултет техничких наука, Косовска Митровица

Докторске студије

Факултет техничких наука, Косовска Митровица

Кратка стручна биографија

Небојша М. Денић рођен у Липљану, где је завршио основну и средњу школу, дипломирао је на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, магистрирао на тему „Развој информатичких технологија и њихов утицај на светске процесе“ затим докторирао на тему „Анализа кључних фактора успеха имплементације ЕРП система у пракси“, и стекао звање доктор економских наука, након тога докторирао је на тему „Развој интелигентних система за подршку одлучивању у малим и средњим предузећима“ на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Kрагујевцу и стекао звање доктор техничких наука, професор је Природно математичког факултета, Универзитета у Приштини, аутор више универзитетских уџбеника и више од 200 научних радова из области: софтверског инжењерства, информационих система, електронског пословања, вештачке интелигенције, образовног софтвера, методике наставе информатике, управљања квалитетом, екологије идр. Поред рада на Универзитету, као кантаутор бави се писањем и компоновањем аутобиографских песама са мотивима Kосовске равнице, ожењен је и отац троје деце!

image
др Небојша М. Денић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за информатику
Mail адреса: nebojsa.denic@pr.ac.rs

Референце

Nebojša Denić, Dalibor Petković , Vuk Vujović, Boban Spasić, Igor Vujičić., “A survey of internet marketing by small and medium-sized enterprises for placing wine on the market” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Available online 27 April 2018, https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.04.095, М21

V Nikolić, D Petković, N Denić, M Milovančević Appraisal and review of e-learning and ICT systems in teaching process - Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, Volume 513, 1 January 2019, Pages 456-464 https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.09.003 М21

Denic N., Moracanin V., Milic M., Nesic Z., Risk Management in Information System Projects, Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, (2014), vol. 21 br. 6, ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), str. 1239-1242., UDC/UDK 658.51.001.3:004.451 (IF 0,579 for 2014), М23

Nebojsa M. Denic, Vuk Vujovic, Vesna Stevanovic, Boban Spasic ”KEY FACTORS SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF ERP SYSTEMS” ”The journal Tehnički Vjesnik/Technical Gazette, ISSN 1330-3651, Vol. 23./No. 5, OCTOBER 2016, (str.1335-1341) DOI: 10.17559/TV-20150618213311, IF 0,723 (2016), M23

Svetlana Sokolov Mladenović, Igor Mladenović,, , Miloš Milovančević, Nebojša Denić., Cross-cultural dimensions influence on business internationalization by soft computing technique, Computers in Human Behavior Volume 75, October 2017, Pages 865–869, https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.06.035 IF 3,435 (2016), М21

Nebojša Denić, Zoran Nešić, Miroslav Radojičić, Dalibor Petkovic, Mališa Stevanović, “CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF CHILDREN PROTECTION IN USE OF INTERNET, Tehnički vjesnik, ISSN 1330-3651 , 2203-09,. DOI: 10.17559/TV-20150618131930 , IF 0,723 za 2016. godinu, M23

Safet Kurtović, Boris Siljković, Nebojša Denić, Dalibor Petković , Svetlana Sokolov Mladenović, Igor Mladenović, Milos Milovancevic “ Exchange rate pass-through and Southeast European economies” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Volume 503, 1 August 2018, Pages 400–409 https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.03.005 М21

Jadranka Đurović Todorović, Zoran Tomić, Nebojša Denić, Dalibor Petković , Nenad Kojić, Jelena Petrović, Biljana Petković „Appraisal of monetary economy by Newton’s law of cooling“ Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Available online 8 December 2017, https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.12.030, М21

Nebojša Denić, Oliver Momčilović, Vuk Vujović “ASPEKTI STRATEŠKOG UPRAVLJANJA INFORMACIONO- TEHNOLOŠKIM PROJEKTIMA ”Monografija „Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta” Drugi nacionalni naučnog skup održan 5. marta 2018. godine u Beogradu. Izdavač Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo ISBN 978-86-81088-06-7, pp 273-285, М13

DALIBOR M PETKOVIĆ, NEBOJŠA M. DENIĆ „ANALYZING OF INFLUENCE OF URBAN AND RURAL POPULATION GrowTH ON CARBON DIOXIDE EMISSION BY ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM“ International Scientific Conference Globalization vs. Glocalization (Conflicts in Globalizing Society) BOOK OF ABSTRACTS pp 188-189 June 3–4th 2017, ISBN 978-86-6349-074-1 (ФФКМ) 316.32(048) 37.01:321.7(048) 37.014(048), COBISS.SR-ID 235798796 Kosovska Mitrovica, Serbia, М13

DALIBOR M PETKOVIĆ, NEBOJŠA M. DENIĆ.,”Generalization of the influential factors for innovation prediction by adaptive neuro-fuzzy technique” International academic conference Faculty of Philosophy, University of Priština with temporary head office in Kosovska Mitrovica Kosovska Mitrovica, September 21–22, 2017, М13

Nebojsa Denic,Dalibor Petković, Boban Spasic., Global Economy Increasing by Enterprise Resource Planning (ERP), Reference Module in Materials Science and Materials Engineering 2019, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803581-8.11590-5 М13

Boban Spasić,Boris Siljkovic,Nebojša Denić,Dalibor Petković,Vuk Vujović., Natural Lignite Resources in Kosovo and Metohija and Their Influence on the Environment, Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, 2019 https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803581-8.11591-7, М13

Образовни софтвер, Денић М Небојша, Далибор Петковић, Природно математички факултет Косовска Митровица, Одобрено за издавање и употребу као основни уџбеник на мастер академским студијама одлуком наставног већа Природно математичког факултета, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, бр. 140/11-12 од 24.09.2017. године. ISBN 978-86-80795-36-2

Остале информације

Пројекти

Мр Небојша Денић, „Инфoрмaтичкa eдукaциja у oбрaзoвним устaнoвaмa“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2008.год.Београд Мр Небојша Денић, „Пeрспeктивe Eврoпскoг мoдeлa рaчунaрскe писмeнoсти“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2008.год. Београд Мр Небојша Денић, „Бeзбeднoст дeцe при рaду нa Интeрнeту“. Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије,2008.год. Београд Др Небојша Денић, „Инфoрмaциoнo кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje и Интeрнeт у функциjи бeзбeднoсти дeцe“. Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2009.год. Београд Др Небојша Денић „Улога наставника у заштити деце на Интернету“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2010.год. Београд Др Небојша Денић ,“Управљање заштитом и безбедношћу деце на Интернету и при употреби ИКТ“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2011.год. Београд Др Небојша Денић, „Управљање заштитом животне средине и одрживим развојем“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2012.год. Београд Др Небојша Денић, „Управљање заштитом на Интернету“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2012.год. Београд

Област интересовања

Образовни софрвер, Методика наставе информатике, Интелигентни системи, Мултимедијлани системи у настави, Електронско пословање, Електронска управа, Информациони системи

Страни језици

Енглески, руски

© 2019 - 2021 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин