Студентски парламент

Студентски парламент Факултета је орган Факултета преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе.

Студентски парламент Факултета има 27 чланова, од којих се 25 чланова бира тајним и непосредним гласањем, а 2 члана су Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери.

Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје две године, од дана конституисања Студенстког парламента.

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент.

...

Председник студентског парламента

Александар Арсенијевић

Чланови студентског парлмента

...
Никола Ђукић

Студент продекан

...
Катарина Петковић

Представник са прве године

...
Катарина Милић

Представник са друге године

...
Никола Ђукић

Представник са треће године

...
Милица Радоњић

Представник са четврте године

...
Мејра Јахјагић

Представник са прве године

...
Димитрије Ракић

Представник са друге године

...
Илма Дупљак

Представник са треће године

...
Саудина Мемић

Представник са четврте године

...
Александар Арсенијевић

Представник са прве године

...
Никола Илић

Представник са друге године

...
Анђела Башчаревић

Представник са треће године

...
Милош Ордић

Представник са четврте године

...
Катарина Јеремић

Представник са прве године

...
Михајло Радичевић

Представник са друге године

...
Марко Јанићевић

Представник са треће године

...
Урош Новаковић

Представник са четврте године

...
Анђела Трајковић

Представник са прве године

...
Јулија Илић

Представник са друге године

...
Амина Кучевић

Представник са треће године

...
Катарина Петровић

Представник са четврте године

...
Сузана Томашевић

Представник са прве године

...
Драгана Влајовић

Представник са друге године

...
Марија Вукадиновић

Представник са треће године

...
Сара Петронијевић

Представник са четврте године

...
Јулија Шћекић

Представник са мастер студија

© 2019 - 2022 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин