ПМФКМ

На правом си месту!

Ово је страница на којој можеш пронаћи све информације везане за упис 2024./2025. на Природно-математички
факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Биологија

Ако су твоја интересовања љубав према природи, животињама и заштита наше Планете од загађења, биологија је прави факултет за тебе!

Као дипломирани биолог можеш дати заиста велики допринос очувању животне средине.

Занимања која можеш радити као дипломирани биолог су: наставник биологије, након уже специјализације можеш радити у Клиничком центру за вантелесну оплодњу као ембриолог, затим у Институтима за јавно здравље, лабораторијама и компанијама као надзорник за очување животне средине.

Предлог вредновања државне матуре за потребе рангирања кандидата за упис на основне академске студије за школску 2024/25. годину

Попуни овде пријаву за упис на Факултет.

Буџет
Самофинансирање

22 студената
3 студената

На пријемном испиту на студијском програму биологија пријављени кандидати полажу тест знања из биологије.

Вероватно свако питање које ти пада на памет је већ постављено а ми смо баш на свако дали одговор.

Који су услови за упис на основне академске студије?

Услов за упис на основне академске студије су завршена четворогодишња школа (гимназије, средње стручне школе) и положен пријемни испит. Упис се врши на основу постигнутог успеха током школовања (максимално 40 поена) и резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Да ли факултет могу да упишу и ученици који су завршили средње стручне школе?

Наравно да могу. Потребно је да су завршили четворогодишњу школу. Сви кандидати полажу пријемни испит.

Да ли постоји само један или има и накнадних уписних рокова?

Постоје и накнадни уписни рокови. Уколико се у јунском уписном року не попуне сва предвиђена места, организују се накнадни уписни рокови.

Да ли је могуће пријављивање за упис и електронски?

Да, могуће је. Студенти се могу пријавити и електронским путем.

Да ли је могућ прелазак са других факултета?

Могућ је. Студент може наставити студије на Факултету на лични захтев, у року прописаном за упис године. Уз захтев, прилажу се индекс, уверење о положеним испитима и потврда испису. Детаљнији услови преласка су дефинисани Правилником о режиму студија.

Које звање се стиче након завршених студија билогије?

Дипломирани биолог

Мастер биолог

Како се постаје редован студент ПМФ-а?

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу буџетског студента уколико оствари најмање 51 поен* и налази се на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис студената на терет буџета.

*Укупан број поена остварених по основу општег успеха у средњој школи и резултата пријемног испита.

Како да се пријавим за пријемни испит, када се он одржава и од чега се пријемни састоји?

Пријављивање за полагање пријемног испита се врши по објављивању Конкурса за упис на факултете који објављује Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Уобичајено је да се документа предају у другој половини јуна, а пријемни испит се организује крајем јуна или првој недељи јула месеца. Уколико има непопуњених места допунски упис се организује почетком септембра.

Тачан датум полагања пријемног испита биће благовремено објављен на сајту Природно-математичког факултета на адреси: pmf.pr.ac.rs

Сви кандидати који желе да полажу пријемни испит за упис на ПМФ у обавези су да се пријаве у Студентској служби факултета или путем онлајн пријаве, зависно од актуелне епидемиолошке ситуације, о чему ће сви заинтересовани кандидати бити благовремено обавештени путем сајта ПМФ-а.

Студентској служби је потребно доставити:

 • пријаву на конкурс (образац се добија у Студентској служби или скриптарници Факултета)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или оверене копије; уколико копије нису оверене потребно је донети оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому о завршеном средњем образовању
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Све информације о студијском програму, пријемном испиту, припремној настави, пријава, конкурсна документација, полагање пријемног испита, упис, објављују се на сајту Факултета.

За додатне информације о студијском програму, специфичностима и начину студирања, можете се обратити:

Опште информације о упису на ПМФ-у можете добити у студентској служби:

Пример теста од ранијих година за полагање пријемног испита:

Тест из биологије

Географија

Волиш да путујеш и истражујеш нове меридијане?
Географија је прави факултет за тебе!

Као дипломирани географ осим што можеш ученицима да преносиш знање о занимљивостима наше планете, можеш имати и своју туристичку агенцију или радити као туристички водич, у дирекцији за мере, и метролошким лабораторијама.

Предлог вредновања државне матуре за потребе рангирања кандидата за упис на основне академске студије за школску 2024/25. годину

Попуни овде пријаву за упис на Факултет.

Буџет
Самофинансирање

25 студената
0 студената

На пријемном испиту на студијском програму географија пријављени кандидати полажу тест знања из географије.

Вероватно свако питање које ти пада на памет је већ постављено а ми смо баш на свако дали одговор.

Који су услови за упис на основне академске студије?

Услов за упис на основне академске студије су завршена четворогодишња школа (гимназије, средње стручне школе) и положен пријемни испит. Упис се врши на основу постигнутог успеха током школовања (максимално 40 поена) и резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Да ли факултет могу да упишу и ученици који су завршили средње стручне школе?

Наравно да могу. Потребно је да су завршили четворогодишњу школу. Сви кандидати полажу пријемни испит.

Да ли постоји само један или има и накнадних уписних рокова?

Постоје и накнадни уписни рокови. Уколико се у јунском уписном року не попуне сва предвиђена места, организују се накнадни уписни рокови.

Да ли је могуће пријављивање за упис и електронски?

Да, могуће је. Студенти се могу пријавити и електронским путем.

Да ли је могућ прелазак са других факултета?

Могућ је. Студент може наставити студије на Факултету на лични захтев, у року прописаном за упис године. Уз захтев, прилажу се индекс, уверење о положеним испитима и потврда испису. Детаљнији услови преласка су дефинисани Правилником о режиму студија.

Које звање се стиче након завршених студија географије?

Дипломирани географ – Савладавањем студијског програма географија студент је способан да професионално обавља послове у области просвете, туризма, локалне самоуправе и сличним областима где су применљива знања из области географије.

Мастер географ - Савладавањем студијског програма мастер академских студија-географија студент је способан да професионално обавља послове у области просвете, локалне самоуправе и сличним областима где су примењива знања из области географије.

Како се постаје редован студент ПМФ-а?

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу буџетског студента уколико оствари најмање 51 поен* и налази се на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис студената на терет буџета.

*Укупан број поена остварених по основу општег успеха у средњој школи и резултата пријемног испита.

Како да се пријавим за пријемни испит, када се он одржава и од чега се пријемни састоји?

Пријављивање за полагање пријемног испита се врши по објављивању Конкурса за упис на факултете који објављује Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Уобичајено је да се документа предају у другој половини јуна, а пријемни испит се организује крајем јуна или првој недељи јула месеца. Уколико има непопуњених места допунски упис се организује почетком септембра.

Тачан датум полагања пријемног испита биће благовремено објављен на сајту Природно-математичког факултета на адреси: pmf.pr.ac.rs

Сви кандидати који желе да полажу пријемни испит за упис на ПМФ у обавези су да се пријаве у Студентској служби факултета или путем онлајн пријаве, зависно од актуелне епидемиолошке ситуације, о чему ће сви заинтересовани кандидати бити благовремено обавештени путем сајта ПМФ-а.

Студентској служби је потребно доставити:

 • пријаву на конкурс (образац се добија у Студентској служби или скриптарници Факултета)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или оверене копије; уколико копије нису оверене потребно је донети оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому о завршеном средњем образовању
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Све информације о студијском програму, пријемном испиту, припремној настави, пријава, конкурсна документација, полагање пријемног испита, упис, објављују се на сајту Факултета.

За додатне информације о студијском програму, специфичностима и начину студирања, можете се обратити:

Опште информације о упису на ПМФ-у можете добити у студентској служби:

Пример теста од ранијих година за полагање пријемног испита:

Тест из географије

Информатика

Да ли желиш да живиш у својој земљи а
зарађујеш као да си у Европи?

Ако имаш амбиције да правиш неке занимљиве програме или игрице које ће видети цео свет онда је ово прави смер за тебе.

Не морамо трошити речи да је ИТ занимање будућности, то си сигурно чуо већ много пута.

Први корак да кренеш путем успешне ИТ каријере је да попуниш ову пријаву за припремну онлајн наставу која држе наши професори и асистенти.

Предлог вредновања државне матуре за потребе рангирања кандидата за упис на основне академске студије за школску 2024/25. годину

Попуни овде пријаву за упис на Факултет.

Буџет
Самофинансирање

35 студената
0 студената

На пријемном испиту на студијском програму информатика пријављени кандидати полажу тест знања из математике и информатике.

Вероватно свако питање које ти пада на памет је већ постављено а ми смо баш на свако дали одговор.

Који су услови за упис на основне академске студије?

Услов за упис на основне академске студије су завршена четворогодишња школа (гимназије, средње стручне школе) и положен пријемни испит. Упис се врши на основу постигнутог успеха током школовања (максимално 40 поена) и резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Да ли факултет могу да упишу и ученици који су завршили средње стручне школе?

Наравно да могу. Потребно је да су завршили четворогодишњу школу. Сви кандидати полажу пријемни испит.

Да ли постоји само један или има и накнадних уписних рокова?

Постоје и накнадни уписни рокови. Уколико се у јунском уписном року не попуне сва предвиђена места, организују се накнадни уписни рокови.

Да ли је могуће пријављивање за упис и електронски?

Да, могуће је. Студенти се могу пријавити и електронским путем.

Да ли је могућ прелазак са других факултета?

Могућ је. Студент може наставити студије на Факултету на лични захтев, у року прописаном за упис године. Уз захтев, прилажу се индекс, уверење о положеним испитима и потврда испису. Детаљнији услови преласка су дефинисани Правилником о режиму студија.

Које звање се стиче након завршених студија информатике?

Дипломирани информатичар – са тим звањем може да предаје у било којој средњој или основној школи као и да ради у ИТ сектору као и математику у основним школама.

Мастер информатичар

Како се постаје редован студент ПМФ-а?

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу буџетског студента уколико оствари најмање 51 поен* и налази се на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис студената на терет буџета.

*Укупан број поена остварених по основу општег успеха у средњој школи и резултата пријемног испита.

Како да се пријавим за пријемни испит, када се он одржава и од чега се пријемни састоји?

Пријављивање за полагање пријемног испита се врши по објављивању Конкурса за упис на факултете који објављује Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Уобичајено је да се документа предају у другој половини јуна, а пријемни испит се организује крајем јуна или првој недељи јула месеца. Уколико има непопуњених места допунски упис се организује почетком септембра.

Тачан датум полагања пријемног испита биће благовремено објављен на сајту Природно-математичког факултета на адреси: pmf.pr.ac.rs

Сви кандидати који желе да полажу пријемни испит за упис на ПМФ у обавези су да се пријаве у Студентској служби факултета или путем онлајн пријаве, зависно од актуелне епидемиолошке ситуације, о чему ће сви заинтересовани кандидати бити благовремено обавештени путем сајта ПМФ-а.

Студентској служби је потребно доставити:

 • пријаву на конкурс (образац се добија у Студентској служби или скриптарници Факултета)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или оверене копије; уколико копије нису оверене потребно је донети оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому о завршеном средњем образовању
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Све информације о студијском програму, пријемном испиту, припремној настави, пријава, конкурсна документација, полагање пријемног испита, упис, објављују се на сајту Факултета.

За додатне информације о студијском програму, специфичностима и начину студирања, можете се обратити:

Опште информације о упису на ПМФ-у можете добити у студентској служби:

Пример теста од ранијих година за полагање пријемног испита:

Тест из информатике

Математика

Ако волиш бројке и лако се сналазиш са њима,
математика је прави избор за тебе.

Да ли знаш да је наставник математике дефицитарно занимање и да их нема вишка на бироима за запошљавање? Не желиш да посао у просвети? Никакав проблем, постоји мноштво послова које као дипломирани математичар можеш да радиш.

Осигуравајуће, телекомуникационе куће не могу без математичара који се добро сналази са статистиком а плата актуара нпр прелази 200 000 динара. Банкарски системи, берза, и све што има везе са вероватноћом, статистиком, бројкама и новцем.

Попуни овде пријаву за упис на Факултет.

Буџет
Самофинансирање

21 студената
4 студената

На пријемном испиту на студијском програму хемија пријављени кандидати полажу тест знања из хемије.

Вероватно свако питање које ти пада на памет је већ постављено а ми смо баш на свако дали одговор.

Који су услови за упис на основне академске студије?

Услов за упис на основне академске студије су завршена четворогодишња школа (гимназије, средње стручне школе) и положен пријемни испит. Упис се врши на основу постигнутог успеха током школовања (максимално 40 поена) и резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Да ли факултет могу да упишу и ученици који су завршили средње стручне школе?

Наравно да могу. Потребно је да су завршили четворогодишњу школу. Сви кандидати полажу пријемни испит.

Да ли постоји само један или има и накнадних уписних рокова?

Постоје и накнадни уписни рокови. Уколико се у јунском уписном року не попуне сва предвиђена места, организују се накнадни уписни рокови.

Да ли је могуће пријављивање за упис и електронски?

Да, могуће је. Студенти се могу пријавити и електронским путем.

Да ли је могућ прелазак са других факултета?

Могућ је. Студент може наставити студије на Факултету на лични захтев, у року прописаном за упис године. Уз захтев, прилажу се индекс, уверење о положеним испитима и потврда испису. Детаљнији услови преласка су дефинисани Правилником о режиму студија.

Које звање се стиче након завршених студија математике?

Дипломирани математичар

Мастер математичар

Како се постаје редован студент ПМФ-а?

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу буџетског студента уколико оствари најмање 51 поен* и налази се на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис студената на терет буџета.

*Укупан број поена остварених по основу општег успеха у средњој школи и резултата пријемног испита.

Како да се пријавим за пријемни испит, када се он одржава и од чега се пријемни састоји?

Пријављивање за полагање пријемног испита се врши по објављивању Конкурса за упис на факултете који објављује Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Уобичајено је да се документа предају у другој половини јуна, а пријемни испит се организује крајем јуна или првој недељи јула месеца. Уколико има непопуњених места допунски упис се организује почетком септембра.

Тачан датум полагања пријемног испита биће благовремено објављен на сајту Природно-математичког факултета на адреси: pmf.pr.ac.rs

Сви кандидати који желе да полажу пријемни испит за упис на ПМФ у обавези су да се пријаве у Студентској служби факултета или путем онлајн пријаве, зависно од актуелне епидемиолошке ситуације, о чему ће сви заинтересовани кандидати бити благовремено обавештени путем сајта ПМФ-а.

Студентској служби је потребно доставити:

 • пријаву на конкурс (образац се добија у Студентској служби или скриптарници Факултета)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или оверене копије; уколико копије нису оверене потребно је донети оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому о завршеном средњем образовању
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Све информације о студијском програму, пријемном испиту, припремној настави, пријава, конкурсна документација, полагање пријемног испита, упис, објављују се на сајту Факултета.

За додатне информације о студијском програму, специфичностима и начину студирања, можете се обратити:

Опште информације о упису на ПМФ-у можете добити у студентској служби:

Пример теста од ранијих година за полагање пријемног испита:

Тест из математике

Физика

Волиш прорачуне, али ипак желиш да то буде егзактно кроз експеримент, физика је прави смер за тебе.

Да ли знаш да је наставник физике дефицитарно занимање свуда у Србији? Како у просвети, физичари се траже и у Домовима здравља и Клиничким центрима као стручњаци који руководе апаратима за радиологију.

Замисли нуклеарну електрану или неклеарну медицину без физике и физичара. Немогуће, зар не?

Доста физичара и поред своје струке не одоле ИТ-у и раде не само као програмери него и као стручњаци у гејминг индустрији где праве разне прорачуне.

Попуни овде пријаву за упис на Факултет.

Буџет
Самофинансирање

10 студената
5 студената

На пријемном испиту на студијском програму физика пријављени кандидати полажу тест знања из физике.

Вероватно свако питање које ти пада на памет је већ постављено а ми смо баш на свако дали одговор.

Који су услови за упис на основне академске студије?

Услов за упис на основне академске студије су завршена четворогодишња школа (гимназије, средње стручне школе) и положен пријемни испит. Упис се врши на основу постигнутог успеха током школовања (максимално 40 поена) и резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Да ли факултет могу да упишу и ученици који су завршили средње стручне школе?

Наравно да могу. Потребно је да су завршили четворогодишњу школу. Сви кандидати полажу пријемни испит.

Да ли постоји само један или има и накнадних уписних рокова?

Постоје и накнадни уписни рокови. Уколико се у јунском уписном року не попуне сва предвиђена места, организују се накнадни уписни рокови.

Да ли је могуће пријављивање за упис и електронски?

Да, могуће је. Студенти се могу пријавити и електронским путем.

Да ли је могућ прелазак са других факултета?

Могућ је. Студент може наставити студије на Факултету на лични захтев, у року прописаном за упис године. Уз захтев, прилажу се индекс, уверење о положеним испитима и потврда испису. Детаљнији услови преласка су дефинисани Правилником о режиму студија.

Које звање се стиче након завршених студија физике?

Дипломирани физичар

Дипломирани физичар - мастер

Како се постаје редован студент ПМФ-а?

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу буџетског студента уколико оствари најмање 51 поен* и налази се на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис студената на терет буџета.

*Укупан број поена остварених по основу општег успеха у средњој школи и резултата пријемног испита.

Како да се пријавим за пријемни испит, када се он одржава и од чега се пријемни састоји?

Пријављивање за полагање пријемног испита се врши по објављивању Конкурса за упис на факултете који објављује Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Уобичајено је да се документа предају у другој половини јуна, а пријемни испит се организује крајем јуна или првој недељи јула месеца. Уколико има непопуњених места допунски упис се организује почетком септембра.

Тачан датум полагања пријемног испита биће благовремено објављен на сајту Природно-математичког факултета на адреси: pmf.pr.ac.rs

Сви кандидати који желе да полажу пријемни испит за упис на ПМФ у обавези су да се пријаве у Студентској служби факултета или путем онлајн пријаве, зависно од актуелне епидемиолошке ситуације, о чему ће сви заинтересовани кандидати бити благовремено обавештени путем сајта ПМФ-а.

Студентској служби је потребно доставити:

 • пријаву на конкурс (образац се добија у Студентској служби или скриптарници Факултета)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или оверене копије; уколико копије нису оверене потребно је донети оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому о завршеном средњем образовању
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Све информације о студијском програму, пријемном испиту, припремној настави, пријава, конкурсна документација, полагање пријемног испита, упис, објављују се на сајту Факултета.

За додатне информације о студијском програму, специфичностима и начину студирања, можете се обратити:

Опште информације о упису на ПМФ-у можете добити у студентској служби:

Пример теста од ранијих година за полагање пријемног испита:

Тест из физике

Хемија

Уживаш у експериментисању и мућкању разних супстанци на часовима хемије у средњој школи? Хемија је твој животни позив!

Дипломирани хемичар, увек нешто „мути“. Наставник хемије је један од најомиљенијих у школи, јер су његови часови занимљиви, пуни експеримената.

Као дипломирани хемичар, твоје поље запослења је широко: од лабораторија, затим процеса у производњи хране и напитака.

Институти за јавно здравље једноставно не могу да функционишу без хемичара.

Попуни овде пријаву за упис на Факултет.

Буџет
Самофинансирање

17 студената
8 студената

На пријемном испиту на студијском програму хемија пријављени кандидати полажу тест знања из хемије.

Вероватно свако питање које ти пада на памет је већ постављено а ми смо баш на свако дали одговор.

Који су услови за упис на основне академске студије?

Услов за упис на основне академске студије су завршена четворогодишња школа (гимназије, средње стручне школе) и положен пријемни испит. Упис се врши на основу постигнутог успеха током школовања (максимално 40 поена) и резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

Да ли факултет могу да упишу и ученици који су завршили средње стручне школе?

Наравно да могу. Потребно је да су завршили четворогодишњу школу. Сви кандидати полажу пријемни испит.

Да ли постоји само један или има и накнадних уписних рокова?

Постоје и накнадни уписни рокови. Уколико се у јунском уписном року не попуне сва предвиђена места, организују се накнадни уписни рокови.

Да ли је могуће пријављивање за упис и електронски?

Да, могуће је. Студенти се могу пријавити и електронским путем.

Да ли је могућ прелазак са других факултета?

Могућ је. Студент може наставити студије на Факултету на лични захтев, у року прописаном за упис године. Уз захтев, прилажу се индекс, уверење о положеним испитима и потврда испису. Детаљнији услови преласка су дефинисани Правилником о режиму студија.

Које звање се стиче након завршених студија хемије?

Дипломирани хемичар

Мастер хемичар

Како се постаје редован студент ПМФ-а?

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу буџетског студента уколико оствари најмање 51 поен* и налази се на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис студената на терет буџета.

*Укупан број поена остварених по основу општег успеха у средњој школи и резултата пријемног испита.

Како да се пријавим за пријемни испит, када се он одржава и од чега се пријемни састоји?

Пријављивање за полагање пријемног испита се врши по објављивању Конкурса за упис на факултете који објављује Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Уобичајено је да се документа предају у другој половини јуна, а пријемни испит се организује крајем јуна или првој недељи јула месеца. Уколико има непопуњених места допунски упис се организује почетком септембра.

Тачан датум полагања пријемног испита биће благовремено објављен на сајту Природно-математичког факултета на адреси: pmf.pr.ac.rs

Сви кандидати који желе да полажу пријемни испит за упис на ПМФ у обавези су да се пријаве у Студентској служби факултета или путем онлајн пријаве, зависно од актуелне епидемиолошке ситуације, о чему ће сви заинтересовани кандидати бити благовремено обавештени путем сајта ПМФ-а.

Студентској служби је потребно доставити:

 • пријаву на конкурс (образац се добија у Студентској служби или скриптарници Факултета)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или оверене копије; уколико копије нису оверене потребно је донети оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому о завршеном средњем образовању
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Све информације о студијском програму, пријемном испиту, припремној настави, пријава, конкурсна документација, полагање пријемног испита, упис, објављују се на сајту Факултета.

За додатне информације о студијском програму, специфичностима и начину студирања, можете се обратити:

Опште информације о упису на ПМФ-у можете добити у студентској служби:

Пример теста од ранијих година за полагање пријемног испита:

Тест из хемије