Међународна сарадња

Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици активно учествује у успостављању међународне сарадње која има за циљ развој међу народних и међу универзитетских односа са партнерским универзитетима и организацијама широм Европе и Света. Међународна сарадња се остварује кроз пројекте мобилности студената, наставника и админстративног особља као и кроз учешће у међународним програмима и пројектима у области високог образовања.

Ерасмус+ КА107 пројекти

Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици активно учествује у реализацији Ерасмус + КА107 пројекта мобилности. У школској 2020/21:

У школској 2019/20 :

У школској 2018/19 :

Уговори о сарадњи

Датум Потписник 1 Потписник 2 Предмет сарадње Уговори
02/11/2022 NJSC "K.I. Satbayev Kazakh national research technical university" Универзитет у Приштини (Природно-математички факултет)
25/12/2019 Универзитет у Приштини (Природно-математички факултет) Šiauliai State College, Lithuania Erasmus+ KA107 Interinstitutional agreement
01/11/2018 Универзитет у Приштини (Природно-математички факултет) Biaylstok University of Technology, Poland Erasmus+ KA107 Interinstitutional agreement
13/09/2018 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Универзитет Црне Горе – Институт за биологију мора Организовање заједничких научно-истраживачких пројеката, размена информација и књига, организовање заједничких коришћења лабораторијских ресурса...
21/06/2018 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Српско биолошко друштво Суфинансирање другог конгреса биолога Србије
28/02/2011 Универзитет у Приштини Универзитет Црне Горе Разменаискустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свимнивоима, размена наставника, заједнички наступи...
04/02/2009 Универзитет у Приштини Тјуменски државни Универзитет
23/01/2009 Московски државни универзитет Универзитет у Приштини Усаглашавање наставних планова, организација иреализација заједничких научно-истраживачких пројеката, размена научних радова...
07/04/2008 Институт руског језика А.С.Пушкин Универзитет у Приштини Размена информација и публикација
02/04/2008 Универзитет у Приштини Московска државна медицинска академија И.М.Сеченов Усаглашавање наставних планова, организација иреализација заједничких научно-истраживачких пројеката, размена научних радова...
02/04/2008 Универзитет у Приштини Руска државна економска академија Г.В.Плеханов Усаглашавање наставних планова, организација иреализација заједничких научно-истраживачких пројеката, размена научних радова...
07/06/2007 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Универзитет у Бањој Луци Усаглашавање наставних планова, организација иреализација заједничких научно-истраживачких пројеката, размена научних радова...
07/02/2007 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Универзитет св. Кирило и Методије у Скопју Усаглашавање наставних планова, организација и реализација заједничких научно-истраживачких пројеката, размена научних радова...
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин