Клуб алумниста ПМФ-а

Responsive image

Природно-математички факултет је основао Клуб алумниста са циљем да окупи свршене студенте Факултета. Од свог оснивања Природно-математички факултет је образовао на хиљаде студената у области природних, а последњих година и у области рачунарских наука.

Стручњаци који су стекли своје образовање на нашем факултету остварили су и остварују значајне каријере у земљи и иностранству. Постојање Клуба алумниста омогућује повезивање алумниста у јединствену организациону јединицу Факултета и ствара институционални и организациони оквир и услове за успостављање и одржавање комуникације између Факултета и свршених студената.

Клуб алумниста ради на повезивању клубова алумниста у земљи и иностранству, промовише професионалне успехе и остварене резултате чланова Клуба и развија сарадњу између Природно-математичког факултета и предузећа и организација у којима раде студенти који су стекли неко од академских звања на Природно- математичком факултету.

Чланство у Клубу је добровољно, без временског ограничења и бесплатно. Члан Клуба алумниста Природно-математичког факултета је истовремено и члан Удружења алумниста Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Оснивање и делокруг рада Клуба алумниста Природно-математичког факултета дефинисан је Правилником о раду Клуба алумниста Природно-математичког факултета.

Попуните овде пријаву за Клуб алумниста Природно-математичког факултета.

Онлине пријава
...
Никола Н Ђукић

Одсек за биологију

...
Слађан Радослав Михајловић

Одсек за информатику

...
Милан Ј. Дејановић

Одсек за информатику

...
Никола Ј. Васић

Одсек за информатику

...
Милан З. Дубљанин

Одсек за информатику

...
Петар Бишевац

Одсек за информатику

...
Драгиша Мијачић

Одсек за математику

...
Бојана M. Башчаревић

Одсек за хемију

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин