Основне информације: Милан С. Савић

Образовање

Основне студије

2008. Електронски факултет Ниш

Мастер студије

2008. Електронски факултет Ниш

Докторске студије

2012. Електронски факултет Ниш

Кратка стручна биографија

Милан Савић рођен је 1984. год. у Врању.

Уписао је Електронски факултет у Нишу 2003. год. Дипломирао је 2008. год. на смеру за Рачунарску технику и информатику са просечном оценом у току студија 9.24. На крају прве године основних студија добио је похвалницу Електронског факултета за постигнуте резултате и просечном оценом изнад 9.00. По завршетку студија добио је похвалницу Електронског факултета за изузетне резултате постигнуте током студија. Дана 27.12.2012. год. одбранио је докторску дисертацију под насловом “Пројектовање квантизера засновано на апроксимацији расподеле дискретног извора и примена у алгоритмима за компресију слике” на Електронском факултету у Нишу.

Од 2012. године, запошљен је на Математичком институту САНУ у Београду на коме је 2013. године изабран у звање научног сарадника за ужу научну област Рачунарство. 2015. године изабран је у звање доцента а 2019. год. у звање ванредног професора за за ужу научну област Рачунарство на Природно-математичком факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици где држи предавања из области Софтверског инжењерства, Интернет технологија, База података, Објекто оријентисаног програмирања, Виших програмских језика, Алгоритама и структура података.

Објавио је 32 научна рада, од тога 18 у међународним часописима са СЦИ листе. 2015. године му је штампан рад у врхунском међународном часопису Expert Systems with Applications који je на Google Scholar те године био први по цитираности из области Вештачке интелигенције.

image
др Милан С. Савић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за информатику
Mail адреса: milan.savic1@pr.ac.rs

Референце

1. Zoran Perić, Nikola Simić, Milan Savić. “Analysis and Design of Two Stage Mismatch Quantizer for Laplacian Source”, Electronics and Electrical Engineering, Vol. 21, No. 3, pp. 49-53, 2015, ISSN: 1392-1215, impact faktor 0.561 (M23). (citati 3) http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10380/6865

2. Milan Savic, Zoran Peric, Nikola Simic. “Coding algorithm for grayscale images based on Linear Prediction and dual mode quantization”, Expert systems with Applications, Vol. 42. Issue 21, pp. 7285-7291, 2015, ISSN: 0957-4147, impact faktor 2.981 (M21). (citati 11) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415003735

3. Nikola Simic, Zoran Peric, Milan Savic. “Image coding algorithm based on Hadamard transform and simple vector quantization”, Multimedia Tools and Applications, DOI: 10.1007/s11042-017-4513-4 (2017), ISSN: 1380-7501, impact factor 1.541 (M22). (citati 2) https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-017-4513-4 wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

4. Nikola Simic, Zoran Peric, Milan Savic. “Coding Algorithm for Grayscale Images Design of Piecewise Uniform Quantizer with Golomb–Rice Code and Novel Analytical Model for Performance Analysis”, Informatica, Vol. 28, No. 4, pp. 703-724, 2017, ISSN: 0868-4952, impact factor 1.386 (M21) (citati 1) https://informatica.vu.lt/journal/INFORMATICA/article/868/info

5. Marko Smilic, Zoran Peric, Dejan Milic, Aleksandar Markovic, Milan Savic. “Influence of zero boresight and non-zero boresight pointing error on BER FSO transmission over Malaga atmospheric channel”, Optica Applicata, Vol. 48, Issue 2, pp. 179-188, 2018, ISSN: 0078-5466, impact faktor 0.925 (M23). http://opticaapplicata.pwr.edu.pl/files/pdf/2018/no2/optappl_4802p179.pdf

6. Aco Stevanovic, Stefan Panic, Petar Spalevic, Bojan Prlincevic, Milan Savic. “SSC Reception over Kappa-Mu Shadowed Fading Channels in the Presence of Multiple Rayleigh Interferers”, Electronics and Electrical Engineering, Vol. 24, No. 2, pp. 79-83, 2018, ISSN: 1392-1215, impact faktor 1.088 (M23). http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/20640/9350

7. Zoran Peric, Bojan Denic, Milan Savic, Vladimir Despotovic, “Desing and Analysis of Binary Scalar Quantizer of Laplacian Source with Applications”, Information, 11(11), 501, 2020 (M54) https://www.mdpi.com/2078-2489/11/11/501/htm

8. Zoran H. Perić, Milan S. Savić, Milan R. Dinčić, Dragan B. Denić, Momir R. Praščević. “Forward Adaptation of Novel Semilogarithmic Quantizer and Lossless Coder for Speech Signals Compression”,  Informatica, Vol. 21, No. 3, pp. 375-391, 2010, ISSN: 0868-4952 http://www.mii.lt/informatica/htm/INFO798.htm

9. Milan S. Savić, Zoran H. Perić, Milan R. Dinčić. “Coding algorithm for grayscale images based on piecewise uniform quantizers”, Informatica, Vol. 23, No. 1, pp. 125-140, 2012, ISSN: 0868-4952 http://www.mii.lt/informatica/htm/INFO852.htm

10. Milan Savić, Zoran Perić, Milan Dinčić. “Design of Forward Adaptive Uniform Quantizer for Discrete Input Samples for Laplacian Source”, Electronics and Electrical Engineering, No. 9 (105), pp. 73-76, 2010, ISSN: 1392-1215 http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/9181/4516

Остале информације

Пројекти

/

Област интересовања

Алгоритми за обраду слике, Квантизација, Неуронске мреже

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=dLTEpJcAAAAJ&hl=sr&authuser=2&oi=sra

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин