Основне информације: Јована С. Милојевић

Образовање

Основне студије

2016-2020, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Мастер студије

2020-2021, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Докторске студије

2021-/ Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Кратка стручна биографија

У звање асистента на Одсеку за хемију Природно-математичког факултета, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, изабрана је 2022 године, за ужу научну област Аналитичка и физичка хемија.

image
Јована С. Милојевић

Асистент
Одсек: Одсек за хемију
Mail адреса: jovana.ackovic@pr.ac.rs

Референце

КОНФЕРЕНЦИЈА

1. Ružica Micić, Dragan Manojlović, Igor Kodranov, Jovana Acković , Toxic Metals in Soil Samples Near Source оf Pollution with Ecological Risk in Northern Kosovo And Metohija, The first international conference on sustainable environment and technologies “Create sustainable community”, Belgrade, 24-25 september 2021.

2. Jovana Acković, Zoran Nedić, Tamara Petrović, Ružica Micić, Synthesis of zinc doped phosphate tungsten bronzes and its redox activity in aqueous solution of LiNO3 , COIN2022 –Contemporary Batteries and Supercapacitors, International Symposium Belgrade, 1-2 june, 2022:30.

3. Ружица Мицић, Драган Манојловић, Игор Кодранов, Јована Ацковић, Александар Арсенијевић, Живана Радосављевић, Садржај и дистрибуција тешких метала у реци Ибар током поплава и изливања јаловишта, 57. Саветовање српског хемијског друштва, Крагујевац, јун, 2021.

4. Јована Ацковић, Зоран Недић, Ружица Мицић, Добијање и карактеризација фосфатволфрамове бронзе допиране гвожђем из хетеропилисоли као прекурсора, 58. Саветовање српског хемијског друштва, Београд, јун 2022: 158.

5. Jovana Acković, Ružica Micić, Zoran Nedić, Physical-chemical Characterization of Phosphatetungsten Bronze Doped With Iron From Heteropoly Salts as Precursors, The second international conference on sustainable environment and technologies “Creating sustainable community”, Belgrade, 23-24 september 2022.

6. Jovana Acković, Ružica Micić, Zoran Nedić, Tamara Petrović, Physicochemical characterization of Zn doped phosphorus tungsten bronzes ZnPWB, 2ND International Conference on Advances Production And Processing – ICAPP, Novi Sad, 20-22 October, 2022.

Остале информације

Пројекти

/

Област интересовања

Аналитичка и физичка хемија. Аналитика неорганских и органских загађивача животне средине. Савремене методе анализе металних јона. Каракеризација нових материјала у области физичко-хемијских испитвања и њихова примена у аналитичкој хемији и сродним областима.

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

/

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин