Основне информације: Драгана Д. Тодоровић

Образовање

Основне студије

2001/2002.-2009. Природно-математички факултет Универзитета у Нишу, по старом програму

Мастер студије

/

Докторске студије

2009-2013. Природно-математички факултет Универзитета у Нишу

Кратка стручна биографија

У звање истраживач-приправник на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу др Драгана Д. Тодоровић изабрана је 25. новембра 2009. године.

У звање истраживач-сарадник на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу др Драгана Д. Тодоровић изабрана је 27. марта 2013. године (одлука ПМФ-а бр.320/1-01).

У звање научни-сарадник у области Природно-математичких наука - физика др Драгана Д. Тодоровић изабрана је 16. јула 2014. године (Одлука Комисије за стицање научних звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 660-01-00042/74).

У звање доцент на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици др Драгана Д. Тодоровић изабрана је 8. марта 2019. године

image
др Драгана Д. Тодоровић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за физику
Mail адреса: dragana.todorovic@pr.ac.rs

Референце

ČASOPIS

M21a 

1. T. Pavlović, I. Radonjić, D. Milosavljević, L. Pantić, A review of concentrating solar power plants in the world and their potential use in Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, Issue 6, pp. 3891-3902 (2012), doi:10.1016/j.rser.2012.03.042 

2. T. Pavlović, D. Milosavljević, D. Mirjanić, L. Pantić, I. Radonjić, D. Piršl, Assessments and perspectives of PV solar power engineering in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina), Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.18, pp.119-133 (2013), doi:10.1016/j.rser.2012.10.007 

3. T. Pavlović, D. Milosavljević, I. Radonjić, L. Pantić, A. Radivojević, M. Pavlović, Possibility of electricity generation using PV solar plants in Serbia, Renewable and Sustainable energy Reviews, Vol. 20, pp. 201-218, ISSN: 0039-7660 (2013), doi: 10.1016/j.rser.2012.11.070 

4. Dragana D. Milosavljević, Tomislav M. Pavlović, Danica S. Piršl, Performance analysis of a grid-connected solar PV plant in Niš, Republic of Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 44, 423-435 (2015), doi:10.1016/j.rser.2014.12.031 

5. Dragana D. Milosavljević, Tomislav M. Pavlović, Dragoljub LJ. Mirjanić, Darko Divnić, Photovoltaic solar plants in the Republic of Srpska - Current state and perspectives, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62, pp. 546-560 (2016), doi: 10.1016/j.rser.2016.04.077 

6. Lana S. Pantić, Tomislav M. Pavlović, Dragana D. Milosavljević, Ivana S. Radonjić, Miodrag K. Radović, Galina Sazhko, The assessment of different models to predict solar module temperature, output power and efficiency for Nis, Serbia, Energy, 109, pp. 38-48 (2016), doi:10.1016/j.energy.2016.04.090

M22 

7. T. Pavlović, D. Milosavljević, D. Piršl, Simulation of PV systems electricity generation using Homer software in specific locations in Serbia, Thermal Science, Vol. 17, No.2, pp. 333-347 (2013), DOI:10.2298/TSCI120727004P 

8. Lana S. Pantić, Tomislav M. Pavlović and Dragana D. Milosavljević, A practical field study of performances of solar modules at various positions in Serbia, Thermal Science, Vol. 19, Issue suppl. 2, pp. 511-523 (2015), doi:10.2298/TSCI140313081P 

9. Aleksandar Radivojević, Tomislav M. Pavlović, Dragana D. Milosavljević, Amelija Djordjević, Mila Pavlović, Ivan Filipović, Lana S. Pantić, Milan Radovanović, Influence of climate and air pollution on solar energy development in Serbia, Thermal Science, Vol. 19, Issue suppl. 2, pp. S311-S322 (2015), DOI:10.2298/TSCI150108032R 

10. Dragana D. Milosavljević, Dragoljub LJ. Mirjanić, Tomislav M. Pavlović, Darko Divnić, Danica S. Pirsl, Energy efficiency of PV solar plant in real climate conditions in Banja Luka, Thermal Science, Vol. 19, Issue suppl. 2, pp. S331-S338 (2015), DOI:10.2298/TSCI150121033M  

Остале информације

Пројекти

1. "Диелектричне, оптичке и транспортне особине протонских проводника", ОИ 141030, 2009-2010, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, руководилац: проф. др Ацо Јанићијевић, сарадник: Драгана Д. Милосављевић.

2. "Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2кW", ТР 33009, 2011- , Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, руководилац: проф. др Томислав М. Павловић, сарадник: Драгана Д. Милосављевић.

3. "Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2кW", 2011-2015, Министарство науке и технологије Републике Српске (бр. 19/6-020/961-102-1/11), руководилац пројекта: академик проф. др Драгољуб Мирјанић, Академија наука и умјетности Републике Српске, сарадник: Драгана Д. Милосављевић.

Област интересовања

Физика обновљивих извора енергије, Соларна енергија, Физика материјала

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=T1jRwecAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

https://orcid.org/0000-0002-9740-1606

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55130499700

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин