Основне информације: Никола Р. Бачевић

Образовање

Основне студије

Основне студије 2006. година, Осек за географију, ПМФ, Универзитет у Приштини, Косовка Митровица

Мастер студије

Мастер студије 2011. година, Географски факултет, Универзитет у Београду

Докторске студије

Докторске студије 2018. година, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Универзитет у Новом Саду

Кратка стручна биографија

Др Никола Р. Бачевић, доцент рођен је 22. јуна 1983. године у Пећи. Радни однос заснива 2007. године на Природно-математичком факултету, Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици као рeферент за студентска питања. Први пут у звање асистента изабран је 17. септембра 2013. године за ужу научну област Физичка географија на Одсеку за географију, Природно-математичког факултета, Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици. По други пут бира се у звање асистента 24. маја 2016. године за ужу научну област Физичка географија на Одсеку за географију, Природно-математичког факултета, Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици. У звање доцента изабран је 8. марта 2019. године за ужу научну област Физичка географија на Одсеку за географију, Приодно-математичког факултета, Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици. Тренутно је ангажован као доцент на основним академским студијама и мастер академским студијама. На основним академским студијама предавања и вежбе изводи из следећих предмета: Геологија са петрографијом, Биогеографија са педологијом и Геоморфологија 2. На мастер академским студијама држи предавања и вежбе на предмету Методе научно-истраживачког рада. Учесник је интерног-макро пројекта ИМ01-17 под насловом: „Интезивни геоморфолошки процеси на локалитету Ђавоља варош, Србија: јуче, данас и сутра“. Област истраживања др Николе Р. Бачевића, доцента је Физичка географија са посебним освртом на следеће научне дисциплине: геоморфологију, геологију, педологију, хидрологију и климатске промене. Аутор и коаутор је на више радова категорије М21, М22 и М23, публикованих у међународним часописима са СЦИ листе. Такође, аутор и коаутор је на више радова од међународног и националног значаја категорије М51, М54, М33 и М34.

image
др Никола Р. Бачевић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: nikola.bacevic@pr.ac.rs

Референце

1. Obreht, I., Zeeden, C., Hambach, U., Veres, D., Marković, B. S., Bösken, J., Svirčev, Z., Bačević, N.R., Gavrilov B.M. and Lehmkuhl, F.,"Tracing the influence of Mediterranean climate on Southeastern Europe during the past 350,000 years", Scientific Reports, Vol. 6, No. 36334, pp. 1-10, DOI: 10.1038/srep36334, (2016).

2. Bačević, R. N., Vukoičić, Z. D., Nikolić, M., Janc, N., Milentijević, N. and Gavrilov, B. M., "Aridity in Kosovo and Metohija, Serbia", Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 12, No. 2, pp. 563-570, (2017). 

3. Radaković, G.M., Tošić, A.I., Bačević, R.N., Mlađan, D., Marković, S.B. and Gavrilov, M.B., "The analysis of aridity in Central Serbia from 1949-2015", Theoretical and Applied Climatology, Vol. 133, No. 3-4, pp. 887-898, DOI: 10.1007/s00704-017-2220-8, (2017).

4. Vukoičić, D., Milosavljević, S., Penjišević, I., Bačević, N., Nikolić, M., Ivanović, R. and Jandžiković, B., "Spatial analysis of air temperature and its impact on the sustainable development of mountain tourism in Central and Western Serbia", IDŐJÁRÁS, Vol. 122, No. 3, pp. 259-283, DOI: 10.28974/idojaras.2018.3.3, (2018b). 

5. Gavrilov, M. B., Marković, S. B., Janc, N., Nikolić, M., Valjarević, A., Komac, B., Zorn, M., Punišić, M. and Bačević, N., "Assessing average annual air temperature trends using the Mann– Kendall test in Kosovo", Acta geographica Slovenica, Vol. 58, No. 1, pp. 8-25, DOI:10.3986/ags.1309, (2018). 

6. Papić, D., Bačević, R.N., Valjarević, A., Milentijević, N., Gavrilov, B.M., Živković, M. and Marković, B.S., "Assessment of Air Temperature Trends in South and Southeast Bosnia and Herzegovina (B&H) from 1961 to 2017", IDŐJÁRÁS, Vol. 124, No. 3, pp. 381-399, DOI: 10.28974/idojaras.2020.3.5 (2020). 

7. Bačević, R. N., Pavlović, M. and Rašljanin, I., "Trend Assessing Using Mann-Kendall’s Test for Priština Meteorological Station Temperature and Precipitation data, Kosovo and Metohija, Serbia", The University Thought - Publication in Natural Sciences, Vol. 8, No. 2, pp. 39-43. DOI:10.5937/univtho8-19513, (2018). 

8. Nikola R. Bačević, Milica Radaković, Milivoj B. Gavrilov and Slobodan B. Marković "Đavolja Varoš – one year of erosion calculation", INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE LIFE AND WORK OF PROF, BRANISLAV BUKUROV, Serbia, Novi Sad, 3-5.05.2019.

9. Aleksandar Valjarević, Nikola R. Bačević, and Marko Ivanović, "DIGITAL AND NUMERICAL METHODS IN ESTIMATION OF A HAZARD FLOODS IN THE MUNICIPALITY OF OBRENOVAC", Integrations of satellite and ground-based observations and multi-disciplinarity in research and prediction of different types of hazards in Solar system Petnica Science Center, Srbia, Valjevo, 10-13.05.2019.

10. Nikola R. Bačević, Igor Obreht, Slobodan B. Marković, Ulrich Hambach, Christian Zeeden, Janina Bӧsken, Milivoj B. Gavrilov, and Frank Lehmkuhl, "Middle and Late Pleistocene loess sequences at Stalać (Central Serbia) at the southern limit of the European loess belt: Initial results", International conference on loess research "Loess2M - Modelling & Mapping", Serbia, Novi Sad, 26-29.08.2016.

Остале информације

Пројекти

ИМ01-17 под насловом: „Интезивни геоморфолошки процеси на локалитету Ђавоља варош, Србија: јуче, данас и сутра“

Област интересовања

Физичка географија

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=W8L4sKsAAAAJ&hl=sr

https://www.researchgate.net/profile/Nikola-Bacevic

https://orcid.org/my-orcid

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин