Основне информације: Данијела Ж. Вукоичић

Образовање

Основне студије

2000-2003. године, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица

Мастер студије

2003-2006. године, Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд

Докторске студије

2008-2013. године, Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд

Кратка стручна биографија

Др Данијела Вукоичић рођена је 1981. године у Куршумлији где је завршила основну школу и гимназију. На Одсеку за географију Природно-математичког факултета у Косовској Митровици у звање асистента изабрана је 2007. године, у звање доцента 2014. године, а у звање ванредног професора 2018. године. Учествовала је на међународним и националним научним скуповима и конференцијама. Аутор и коаутор је преко 70 научних и стручних радова из области географије и туризма, од чега су 13 на SCI листи. Рецензент је у водећим домаћим и међународним часописима. Ангажована је на предметима из уже научне области Туризам.

image
др Данијела Ж. Вукоичић

Редовни професор
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: danijela.vukoicic@pr.ac.rs

Референце

 

1. D. Vukoičić and M. Milinčić (2020). Kosovska Mitrovica as Two Parallel Cities in the Twenty-First Century. In: Chapter 4, V. Mihaylov (ed.), Spatial Conflicts and Divisions in Post-socialist Cities, The Urban Book Series, 57-72.  https://doi.org/10.1007/978-3-030-61765-3_4 (M13)

2. Ristić, D. Vukoičić, D. Nikolić, M. Milinčić, M. and Kićović D. "Capacities and energy potential of thermal-mineral springs in the area of the Kopaonik tourist region (Serbia)", Renewable and Sustainable Energy Reviews 102 (2019), pp. 129-138, https://doi.org/ 10.1016/j.rser.2018.12.005 (M21a)

3. Ristić, D. Vukoičić, D. Nikolić, M. Božović, S. and Milinčić, M. (2019): Tourism value assessment model of ‘UNESCO-listed’ monasteries: Kosovo and Metohija, Current Issues in Tourism, DOI: 10.1080/13683500.2019.1622657 (M21)

4. Ristić, D. Vukoičić, D. and Milinčić, M. "Tourism and sustainable development of rural settlements in protected areas - Example NP Кopaonik (Serbia)". Land Use Policy 89 (2019) 104231 https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104231 (M21)

5. Valjarević, A. Vukoičić, D.and Valjarević, D. (2017): Econometric Evaluation of the Resources of the Lukovo Spa and Its tourist potential, Tourism Management Perspectives. 22, pp. 7-16. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.12.004 (М22)

6. Danijela Vukoičić, Radomir Ivanović, Dragan Radovanović, Jovan Dragojlović, Nataša Martić-Bursać, Marko Ivanović i Dušan Ristić (2020). Assessment of Geotourism Values and Ecological Status of Mines in Kopaonik Mountain (Serbia). Minerals, 10(3), 269; https://doi.org/10.3390/min10030269 (М22)

7. BAČEVIĆ, N. VUKOIČIĆ, D. NIKOLIĆ, M. JANC, N. MILENTIJEVIĆ, N. and GAVRILOV, M. (2017): ARIDITY IN KOSOVO AND METOHIJA, SERBIA. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, July 2017, Vol. 12, No. 2, p. 563 – 570. (М23)

8. Vukoičić, D. Milosavljević, S. Penjišević, I. Bačević, N. Nikolić, M. Ivanović, R. and Jandžiković, B. (2017): Spatial analysis of air temperature and its impact on the sustainable development of mountain tourism in Central and Western Serbia tourist zone. Időjárás - Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service (OMSZ), In press, potvrda Editora od 5. Oktobra, 2017.(М23)

9. Vukoičić, D. Milosavljević, S. Valjarević, A. Nikolić, M. and Srećković-Batoćanin, D. (2018). The evaluation of geosites in the territory of National Park „Kopaonik“ (Serbia). Open Geosci. 2018; 10:618–633. https://doi.org/10.1515/geo-2018-0049 (M23)

10. Ivanović, D. R. Valjarević, Dj. A. Srećković-Batoćanin, R. D. Martić-Bursać, M. N. Vukoičić, Ž. D. and Ivanović, R. M. Hydrogeothermal potentials of Rogozna mountain and possibility of their valorization. Open Geosci. 2019; 11:1071–1083. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0083 (M23)

 

 

Остале информације

Пројекти

„Интензивни геоморфолошки процеси на локалитету Ђавоља варош, Србија: јуче, данас и сутра“, Интерни-макро пројекат ИМ01-17, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, 2017.

Област интересовања

Туристичка географија; Туристичка валоризација; Туризам и одрживи развој; Туристичко уређење простора; Друштвена географија; Менаџмент и људски ресурси.

Страни језици

Енглески

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин