Основне информације: Милена М. Николић

Образовање

Основне студије

Просторно планирање (2004, Гeографски факултет Београд)

Мастер студије

Просторно планирање (2007, Географски факултет Београд)

Докторске студије

Просторно планирање (2011, Географски факултет Београд)

Кратка стручна биографија

Од 2008. запослена на факултету. Звање доцента стекла је 2012. године. Звање ванредног професора стекла је 2016, док је у звању редовног професора за ужу научну област Животна средина, туризам и просторно планирање од фебруара 2023. године.

image
др Милена М. Николић

Редовни професор
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: milena.nikolic@pr.ac.rs

Референце

КЊИГА

1. Милена Николић, “Стратешки развој и ревитализација сеоских насеља”, Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2022, ISBN 978-86-80795-751.

ЧАСОПИС

1. D. Ristić, D. Vukoičić, M. Nikolić, M. Milinčić, & D. Kićović, “Capacities and energy potential of thermal-mineral springs in the area of the Kopaonik tourist region (Serbia)”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 102, pp. 129–138, 2019, DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.12.005.

2. D. Ristić, D. Vukoičić, M. Nikolić, S. Božović, & M. Milinčić, “Tourism value assessment model of ‘UNESCO-listed’ monasteries: Kosovo and Metohija”, Current Issues in Tourism, vol. 23, no. 17, pp. 2098–2102, 2020,

DOI: https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1622657.

3. N. Bačević, D. Vukoičić, M. Nikolić, N. Janc, N. Milentijević, & M. Gavrilov, “Aridity in Kosovo and Metohija, Serbia”, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, vol. 12, no. 2, pp. 563–570, 2017.

https://www.researchgate.net/publication/316274169_Aridity_in_Kosovo_and_Metohija_Serbia

4. M. Gavrilov, S. B. Marković, N. Janc, M. Nikolić, A. Valjarević, B. Komac, M. Zorn, M. Punišić, & N. Bačević, “Assessing average annual air temperature trends using the Mann–Kendall test in Kosovo”, Acta geographica Slovenica, vol. 58, no. 1, pp. 7–25, 2018,  DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1309.

https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1309/4764

5. D. Vukoičić, S. Milosavljević, A. Valjarević, M. Nikolić, & D. Srećković-Batoćanin, “The evaluation of geosites in the territory of National park „Kopaonik“(Serbia)”, Open Geosciences, vol. 10, no. 1, pp. 618–633, 2018, 

DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2018-0049.

6. D. Vukoičić, S. Milosavljević, I. Penjišević, N. Bačević, M. Nikolić, R. Ivanović, & B. Jandžiković, “Spatial analysis of air temperature and its impact on the sustainable development of mountain tourism in Central and Western Serbia”, Idojaras (Budapest, 1905), vol. 122, no. 3, pp. 259–283, 2018, DOI: 10.28974/idojaras.2018.3.3.

https://www.met.hu/en/ismeret-tar/kiadvanyok/idojaras/index.php?no=2018.3.3

7. R.N. Bačević, N. Milentijević, A. Valjarević, A. Gicić, D. Kićović, M. Nikolić, & M. Pantelić, “Spatiotemporal variability of air temperatures in Central Serbia from 1949 to 2018”, Idojaras (Budapest, 1905), vol. 125, no. 2, pp. 229–253, 2021, 

DOI: 10.28974/idojaras.2021.2.4.

https://www.met.hu/ismeret-tar/kiadvanyok/idojaras/index.php?no=2021.2.4

8. D. Vukoičić, D. Srećković-Batoćanin, A. Valjarevic, D. Ristić, M. Nikolić, & D. Valjarevic, “Assessment of the Geotouristic values of Devil’s Town, Serbia”, Geologia Croatica, vol. 74, pp. 163–176, 2021, DOI: https://doi.org/10.4154/gc.2021.11.

http://www.geologia-croatica.hr/index.php/GC/article/view/1017

9. R. N. Bačević, N. Milentijević, A. Valjarević, M. Nikolić, V. Stevanović, D. Kićović, G. M. Radaković, D. Papić, & B. S. Marković, “The analysis of annual and seasonal surface air temperature trends of southern and southeastern Bosnia and Herzegovina from 1961 to 2017”, Idojaras (Budapest, 1905), vol. 126, pp. 355–374, 2022, 

DOI: 10.28974/idojaras.2022.3.5.

https://www.met.hu/en/ismeret-tar/kiadvanyok/idojaras/index.php?id=5821

Остале информације

Пројекти

/

Област интересовања

Урбано и рурално планирање, насеља, туризам, животна средина.

Страни језици

Енглески језик Б2 ниво

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://orcid.org/0000-0002-5726-9639

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193896978

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин