Основне информације: Милица М. Попић

Образовање

Основне студије

2006-2011 Биологија, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Природно-математички факултет

Мастер студије

/

Докторске студије

2016 Биологија, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Природно-математички факултет

Кратка стручна биографија

Од 2018. асистент на одсеку за Биологију.

image
Милица М. Попић

Асистент
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: milica.popic@pr.ac.rs

Референце

1. Mastilović J, Kevrešan Ž, Jakšić A, Milovanović I, Stanković M, Trajković R, Milenković L, Ilić SZ (2019). Influence of shading on postharvest lettuce quality: differences between exposed and internal leaves. Zemdirbyste-Agriculture 106(1): 65-72.

2. Stanković-Popić М, Trajković R, Šunić Lj, Ilić SZ (2020). Bioindicative operation of pollutants from mine tailings in the Kišnica mine and fly ash from the thermal power plant Obilić on vegetable plants. Fresenius Environmental Bulletin 29(4): 2615-2625.

3. Stanković-Popić M., Trajković R., Anđelković S. (2018): Germination of seeds of vegetable cultures of peppers (Capsicum annuumL.) and tomatoes (Solanum lycopersicum L.) and growing of young plants on the mine dumps substrate from Kišnica Mine and Kosovo B thermal power plant. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 21(3), 266-279.

4. Stanković М, Trajković Р, Anđelković S (2018). Germination of seed of vegetable cultures of peppers       (Capsicum annuum L.) and tomato (Lycopersicon lycopersicum L.) and growing of young plants of mine dumps substrate froma Kišnica mine and Kosovo B Termal power plants. 21st International Scientific Conference ,,EcoMountain 2018“, 17-18 May 2018, Troyan, Bulgaria.  Book of summaries, p.  227.

Остале информације

Пројекти

/

Област интересовања

Физиологија биљака

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.scopus.com/home.uri

http://scholar.google.com/citations?user=_XEne5YAAAAJ&hl=sr

https://www.researchgate.net/profile/Milica-Stankovic-Popic/research

https://orcid.org/0000-0003-4322-9668"

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин