Основне информације: Саша А. Милосављевић

Образовање

Основне студије

2003. Природно-математички факултет Косовска Митровица, Дипломирани географ

Мастер студије

2006. Географски факултет Београд, Магистар географских наука

Докторске студије

2013. Природно-математички факултет Косовска Митровица, Доктор географских наука

Кратка стручна биографија

Професионалну каријеру започео 2005. године као асистент приправник на Одсеку за географију ПМФ-а у Косовској Митровици. За асистента изабран 2006. године. Од 2014. године у звању је доцента а од 2019. године у звању је ванредног професора. Тренутно обавља дужност шефа Одсека за географију.

image
др Саша А. Милосављевић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: sasa.milosavljevic@pr.ac.rs

Референце

УЏБЕНИЦИ

1. Медојевић, Ј., Милосављевић, С. (2021): Демографија, Природно-математички факултет, Косовска Митровица, стр.1-240, ISBN 978-86-80795-57-7

2. Медојевић, Ј., Пунишић, М., Милосављевић, С. (2011): Географска статистика,, Природно-математички факултет Косовска Митровица, стр. 1-100, ISBN 978-86-7412-045-5 

МОНОГРАФИЈЕ

1. Милосављевић, С.(2016): Становништво општине Трстеник-демографска проучавања, Природно-математички факултет, Косовска Митровица, стр. 1-351, ISBN 978-86-80795-26-3, COBISS.SR-ID 222758668

2. Милосављевић, С. (2008): Врњачка Бања, друштвено-географска проучавања, ИК ''Љубостиња'' Трстеник, Трстеник, стр.1-90, ISBN 978-86-7406-084-1

ЧАСОПИСИ

1. Milosavljević, S., Medojević, J. (2020): Contemporary changes in the ethnic structure of the population in the autonomous province of Kosovo and Metohija, Bulletin of Natural Sciences Research, Vol. 10, No. 2, (2020), pp. 23-27 doi: https://doi.org/10.5937/bnsr10-25625

2. Медојевић, Ј., Милосављевић, С. (2019): Демографски процеси на Косову и Метохији од 1999. до 2019. године, Косовско-метохијски зборник 8, Српска академија наука и уметности, Београд, стр.265-285, ISSN 0354-284X https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10671

3. Милосављевић, С., Медојевић, Ј. (2019): Примена дидактичких медија у настави географије, Зборник радова са научног скупа с међународним учешћем „Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе, Учитељски факултет Призрен-Лепосавић, Лепосавић, стр. 487-500, ISBN 978-86-84143-51-0, COBISS.SR-ID 281994252

4. Милосављевић, С., Пењишевић, И. (2019): Пројекције природног и механичког кретања становништва општине Трстеник до 2031. године, Међународни тематски зборник „Наука без граница 2“, Књига 5 Гласови, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, стр. 223-233, ISBN 978-86-6349-125-0, COBISS.SR-ID 277808908

5. Vukoičić, D., Milosavljević, S., Medojević, J. (2021): Changes in the ethnic composition settlements of Kosovo and Metohija from 1961. to 2019, The 5th Serbian congress of geographers, 2021 ’’Innovative approach and perspectives of the applied geography’’, Collection of Papers, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of geography, tourism and hotel management, Novi Sad, Serbia, pp.154-158, ISBN 978-86-7031-589-1

6. Lukić, T., Dunjić, J., Đerčan, B., Penjišević, I., Milosavljević, S., Bubalo-Živković, M., Solarević, M. (2018): Local Resilience to Natural Hazards in Serbia. Case Study: The West Morava River Valley, MDPI, Journal, Sustainability 2018, 10, 2866; doi:10.3390/su10082866, http://www.mdpi.com/2071-1050/10/8/2866

Остале информације

Пројекти

1. Гео-демографска истраживања мулти-етничких процеса на Косову и Метохији (број пројекта 149068В, 2006-2010. година)

2. Интерни јуниор пројекат: „Интензивни геоморфолошки процеси на локалитету Ђавоља варош, Србија: јуче, данас и сутра“ (Одлука Наставно научног већа Природно-математичког факултета у Косовској Митровици број 695/2 од 28.02.2017. године)

3. Интерни-макро пројекат ИМ-0201 ''Могућности ревитализације руралних насеља на простору Копаоника у функцији одрживог развоја'' (Одлука Наставно научног већа Природно-математичког факултета у Косовској Митровици од 12.02.2021. године)

Област интересовања

Друштвена географија, Демографија, Политичка географија.

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=Ccv14LwAAAAJ&hl=sr

https://www.researchgate.net/profile/Sasa-Milosavljevic?ev=hdr_xprf&_sg=w27NkevS-Q_8EmdKV3UnkWwhAw25wDvpsMID_8uq26Hm7MVhnnWVC6JdfAviC76IorvLh5lvJvZ8UBLx7LS-S2pX

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин