Основне информације: Сузана М. Самаржија-Јовановић

Образовање

Основне студије

1988. Филозофски факултет, Група за хемију, Универзитет у Нишу

Мастер студије

Магистарске студије Хемија, 1992. Филозофски факултет-Група за Хемију, Универзитет у Нишу

Докторске студије

Докторат, 2003. Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Кратка стручна биографија

За асистента на ПМФ-у у Приштини, на Одсеку за хемију, изабрана 1993. године. За доцента изабрана 2005. године за предмет Теоријска органска хемија са стереохемијом, ПМФ-а Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. Ванредни професор је од 2010. године за ужу научну област Органска хемија. Од 2015. редовни професор за ужу научну област Органска хемија на Одсеку за хемију.  Др Сузана Самаржија-Јовановић објавила је 42 рада у часописима са SCI листе, који су цитирани више од 350 пута, што је резултирало h индексом 12 (SCOPUS). Такође је аутор шест поглавља у књигама, 3 уџбеника, једног практикума и једне монографије од националног значаја. Налази се на листи рецензената Националног акредитационог тела (НАТ). Члан је Српског хемијског друштва као и учесник пројеката МПНТР. Др Сузана Самаржија-Јовановић је рецензент у многим научним часописима као што су: Composites Part A, Composites part B, Construction and Building Materials, Applied Science and Manufacturing, Composites Science and Technology, Journal of Industrial & Engineering Chemistry, Material Chemistry and Physics, Bioresources, Journal of Applied Polymer Science, Applied Surface Science, Thermochimica Acta, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Polymer Bulletin, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Journal of Elastomers and Plastics и многи други. 

image
др Сузана М. Самаржија-Јовановић

Редовни професор
Одсек: Одсек за хемију
Mail адреса: suzana.samarzija@pr.ac.rs

Референце

1. V. Jovanović, S. Samaržija-Jovanović, B. Petković, S. Jovanović, G. Marković, S. Porobić and M. Marinović-Cincović, "Nano-silica-based urea–formaldehyde composite with some derivates of coumarin as formaldehyde scavenger: hydrolytical and thermal stability", Polymer Bulletin, Vol. 78,  No. 1, pp. 399-413, https://doi.org/10.1007/s00289-020-03114-6, (2021)

2. S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović, B. Petković, T. Jovanović, G. Marković, S. Porobić, J. Papan and M. Marinović-Cincović, "Hydrolytic, thermal, and UV stability of urea-formaldehyde resin/thermally activated montmorillonite nanocomposites", Polymer Composites, Vol. 41,  pp. 3575–3584,  https://doi.org/10.1002/pc.25644, (2020)

3. G. Marković, M. Marinović-Cincović, S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović and J. Budinski-Simendić, "Crosslinking of Polymers: Rubber Vulcanization"  In: Gutiérrez T.J. (eds) Reactive and Functional Polymers Volume Two. pp. 117-134, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45135-6_5, (2020)

4. S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović, B. Petković, S. Jovanović, G.Marković, S. Porobić and M. Marinović-Cincović, "Radiation stability and thermal behaviour of modified UF resin using biorenewable raw material-furfuryl alcohol", Composites Part B, vol. 167,  pp.161-166. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.12.024, (2019)

5. V. Jovanović, S. Jovanović, G. Marković, S. Samaržija-Jovanović, S. Porobić, J. Budinski-Simendić and M. Marinović-Cincović, "The Properties Of  Elastomeric Composites Based On Three Network Precursors", Polymer Composites, Vol.40, No. 4.  pp.1307-1314, DOI:10.1002/pc.24854,  (2019)

6. S. Porobić, G. Marković, I. Ristić, S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović, J. Budinski-Simendić and M. Marinovic-Cincović, "Hybrid materials based on rubber blend nanocomposites", Polymer Composites, Vol. 40, No. 8,  pp. 3056-3064, DOI: 10.1002/pc.25150, (2019)

7. V. Jovanović, S. Samaržija-Jovanović, B. Petković, Z. Milićević, G. Marković and M. Marinović-Cincović, "Biocomposites Based On Cellulose And Starch Modified Urea-Formaldehyde Resin: Hydrolytic, Thermal And Radiation Stability", Polymer Composites, Vol. 40, No. 4 pp. 1287-1294, DOI:10.1002/pc.24849, (2019)

8. S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović, B. Petković, S. Jovanović, G. Marković, S. Porobić and M. Marinović-Cincović, "Radiation stability and thermal behaviour of modified uf resin using biorenewable raw material-furfuryl alcohol", Composites Part B, Vol. 167,  pp.161-166, https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.12.024, (2019)

9. S. Jovanović, S. Samaržija-Jovanović, G. Marković, V. Jovanović, T. Adamović and M. Marinović-Cincović, "Ternary NR/BR/SBR rubber blend nanocomposites", Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 31, No. 2, pp. 265-287. DOI:10.1177/0892705717697778, (2018)

10. S. Jovanović, V. Jovanović, G. Marković, S. Samaržija-Jovanović, Z. Milićević, M. Marinović-Cincovi and J. Budinski-Simendić, "Elastomers based on NR/BR/SBR ternary rubber blend: morphological, mechanical and thermal properties", CI&CEQ,  Vol. 25, No 1, pp. 31-38, DOI: 10.2298/CICEQ171106016J, (2018)

Остале информације

Пројекти

Била је учесник је на пројекту које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије од 2006 до 2010. године под називом: “Развој нових аналитичких метода и њихова примена за одређивања садржаја тешких метала у узорцима животне средине“ евиденциони број 142079. Тренутно учествује у реализацији пројекта које финансира Министарство просветe, наукe и технолошког развоја од 2010-2020. године под називом: „Вишескално структурирање полимерних нанокомпозита и функционалних материјала применом различитих прекурсора“ евиденциони број 45022.

Област интересовања

Органска хемија, хемија полимер, еластомери, нанокомпозити, полимерни композити, синтеза и карактеризација полимера, термална анализа итд.

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?hl=sr&user=3SY6djkAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&sortby=pubdate

https://www.researchgate.net/profile/Suzana-Samarzija-Jovanovic

https://orcid.org/0000-0003-3642-9741

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25927614900

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин