Основне информације: Тијана С. Кевкић

Образовање

Основне студије

Физика, 1998. године, ПМФ, Приштина

Мастер студије

Физика, 2004. године, ПМФ, Крагујевац

Докторске студије

Физика, 1998. године, ПМФ, Приштина

Кратка стручна биографија

Тијана Кевкић (1974), ванредни професор (2018) за предмете Основи физичке електронике и Увод у физику чврстог стања на основним академским студијама, као и Физика материјала на мастер академским студијама. Ради на Природно-математичком факултету од 1998. године. Магистрирала је на Природно-математичком факултету у Крагујевцу (2004), а докторирала на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици (2013) на тему Класични и квантно-механички модели расподеле и транспорта носилаца наелектрисања у површинским слојевима полупроводника, на Одсеку за физику.

image
др Тијана С. Кевкић

Редовни професор
Одсек: Одсек за физику
Mail адреса: tijana.kevkic@pr.ac.rs

Референце

1. T. Kevkić, V, Stojanović, "Approximate Solution of Coupled Schrödinger and Poisson Equation in Inversion Layer Problem: An Approach Based on Homotopy Perturbations", Zeitschrift für Naturforschung A – Journal of Physical Sciences, Vol. 74:6, https://doi.org/10.1515/zna-2018-0495, (2019).

2. T. Kevkić, V. Stojanović, D. Petković, (2019) "Solving Schrödinger Equation for a Particle in One-Dimensional Lattice: An Homotopy Perturbations Approach" Romanian Reports in Physics, Vol. 71:1, No.101, http://rrp.infim.ro/IP/2018/AN71101.pdf, (2019).

3. M. Ranđelović, V. Stojanović, T. Kevkić, "Noise-Indicator Autoregressive Conditional Heteroskedastic Process with Application in Modeling Actual Time Series", U.P.B. Scientific Bulletin-Series A: Applied Mathematics & Physics, Vol. 81:3, pp. 77-84. https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/rezf4c_927459.pdf, (2019).

4. V. Stojanović, T. Kevkić, E. Ljajko, G. Jelić, "Noise-Indicator ARMA Model with Application in Fitting Physically--Based Time Series", U.P.B. Scientific Bulletin-Series A: Applied Mathematics & Physics, Вол. 81:2, стр. 257-264. https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/rez083_245254.pdf, (2019)

5. T. Kevkić, V. Stojanović, D. Joksimović, "Application of Generalized Logistic Functions in Modeling Inversion Charge Density of MOSFET" Journal of Computational Electronics, Vol. 17:2, pp. 689-697. doi.org/10.1007/s10825-018-1137-5, (2018).

6. T. Kevkić, V. Stojanović, V. Petrović, D. Ranđelović, "Inversion Charge Density of MOS transistor with Generalized Logistic Functions" Science of Sintering, Vol. 50:2, pp. 225-235. doi.org/10.2298/SOS1802225K, (2018).

7. V. Stojanović, T. Kevkić, G. Jelić, D. Ranđelović, "Determination of Invariant Measures: An Approach Based on Homotopy Perturbations" U.P.B. Scientific Bulletin-Series A: Applied Mathematics & Physics, Vol. 80:2, pp.119-128. https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/reza54_478059.pdf, (2018).

8. T. Kevkić, V. Stojanović, D. Ranđelović, "Application of Homotopy Perturbation Method in Solving Coupled Schrödinger and Poisson Equation in Accumulation Layer" Romanian Journal of Physics, Vol. 62:9-10, pp.122, http://www.nipne.ro/rjp/2017_62_9-10/RomJPhys.62.122.pdf, (2017).

9. T. Kevkić, V. Stojanović, D. Joksimović, "Application of the Generalized Logistic Functions in the Surface Potential Based MOSFET Modeling" Journal of Computational Electronics, Vol. 16:1, pp. 90-97. DOI: 10.1007/s10825-016-0935-x, (2017).

10. V. Stojanović, T. Kevkić, G. Jelić, "Application of the Homotopy Analysis Method in Approximation of Convolutionss Stochastic Distributions" U.P.B. Scientific Bulletin-Series A: Applied Mathematics & Physics, Vol. 79:4, pp. 103-112, https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/rez821_933951.pdf, (2017).

11. T. Kevkić, M. Odalović, D. Petković, Т. С. Кевкић, М. Т. Одаловић, Д. М. Петковић (2012) "A stochastic model of gamma-ray induced oxide charge distribution and threshold voltage shift of MOS transistors" Nuclear technology & radiation protection, Vol. 27:1, pр. 33-39, http://ntrp.vinca.rs/2012_1/1_2012Kevkic_pp33_39.pdf, (2012).

12. V. Ristić, T. Kevkić: „Overcoming the widespread missunderstanding in the special theory of relativity“, Kragujevac Journal of Science, vol.33, pp. 25-28, (2011).

13. T. Kevkić, V. Stojanović, Lj. Spalević, "An Improved Charge-Based MOSFET Model with Parameterized-Logistic Fitting Functions", ERK, Portorož, Slovenija 21.09.–23. 09. 2015. http://erk.fe.uni-lj.si/2015/program.php.

14. T. Kevkić, V. Stojanović, D. Joksimović, "Modeling Physical Characteristics of MOSFETs with Generalized Logistic Functions" SINTEZA, Novi Sad, Serbia 20.04.2019.

15. T. Kevkić, D. Petković, “A Quantum Mechanical Correction of Classical Surface Potential Model of MOS Inversion Layer”, MIEL, Niš, Serbia, 2010.

Остале информације

Пројекти

1. „Физичке особине и технологије слојева поликристалног силицијума, силицијумдиоксида и посебних материјала и њихов утицај на карактеристике микроелектронских компонената и сензора“, (KM 141049) 2. ИЈ01-17 ПМФ КМ

Област интересовања

Физичка електроника

Страни језици

Енглески

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин