Основне информације: Татјана Р. Јакшић

Образовање

Основне студије

1984-1989. ПМФ, Универзитет у Приштини

Мастер студије

1995/96-1998. ПМФ, Универзитет у Приштини

Докторске студије

2013. ПМФ, Универзитет у Приштини

Кратка стручна биографија

Од 2018. године ванредни професор на Одсеку за биологију. Продекан за науку, међународну сарадњу и развој

image
др Татјана Р. Јакшић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: tatjana.jaksic@pr.ac.rs

Референце

1. Јакшић, Т., Лабус, Н. Теренски зоолошки практикум. ПМФ Косовска Митровица, (2014). 

2. Јакшић, Т., Живић, Н. Биоиндикатори и мониторинг систем. ПМФ Косовска Митровица, (2020).

3.  Aničić Urosević, M. Vuković, G. Vasić, P. Jakšić T. Nikolić, D. Škrivanj, S. Popović A. "Environmental implication indices from elemental characterisations of collocated topsoil and moss samples" Ecological Indicators 90: 529-539.(2018).

4. Aničić Urosević, M. Krmar, M. Radnovic, D. Jovanovic, G. Jakšić T. Vasić, P. Popović A. "The use of moss as an indicators of rare earth element deposition over large area" Ecological Indicators 109: 1-11. (2020).

5. Trajković, R. Kostić, M. Jakšić, T. Vasić, P. Andjelković, S. Babić, S. Stamenov, D.  "The influence of Lead Acetate and Actinomycetes on Germination and Growth of Vetch Plant (Vicia sativa L.)" Legume Research, 41(5), 689-692. (2018).

6. Jaksic, R. T. Vasic, S.P. Valjarevic, Dj. A. Djukic, N.N. Vukanic, V. Rakonjac V.V. "The First Record of the Freshwater Jellyfish Craspedacusa sowerbii Lankester, 1880 (Hydrozoa) in Kosovo Metohija" Acta Zoologica Bulgarica. Suppl. 9. 283-285.(2017).

7. Krmar, M. Radnović, D. Hansman, J. Mesaroš, M. Betsou, Ch. Jakšić, T. Vasić, P. "Spatial distribution of 7Be and 137Cs measured with the use of biomonitors" Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry volume 318, 1845–1854. (2018)

8. Ketin, S. Dasic, P. Vukanic, V. Jaksic, T. and Vasic, P.  "A Contribution to Chemical Contamination of Groundwater" Fresenius Environmental   Bulletin.6104-6111.Volume 26-No.10/2017 (2017).

9. Gulan, Lj. Jaksic, T. Milenkovic, B. Stajic, J. Vasic, P. Simic, Z. Zlatic, N.  "Mosses as bioindicators of radionuclide and metal pollution in northern Kosovo and Metohija mountain region" JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, vol. 326 br. 1, str. 315-327.(2020)

10. Tatjana Jakšić, Nebojša Živić, Maja Pavlović, Gordana Aleksić, G.  "Zajednica akvatičnih invertebrata lotičkih ekosistema Sirinićke Župe", Srpsko društvo za zaštitu voda. 49. Konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda. Trebinje, 19.-20. novembar 2020. 

Остале информације

Пројекти

1. 1991-1993 Утицај загађења ваздуха на вегетацију у индустријском региону Косовске Митровице под руководством проф. др Миодрага Јаблановића. Министарство за науку и технологију.

2. 006-2010. Учешће на пројекту „Радиоеколошка истраживања на КиМ, посебно на подручјима на којима је вршено бомбардовање у НАТО агресији и утврђивање могућих последица бомбардовања на живи свет“, руководилац пројекта Проф. др Бајрам Ј. Јакупи

3. У периоду 2001-2005 учествовала је у пројекту Светске Здравствене Организације о штетности деловања оловне прашине у Косовској Митровици и околини. 

4. ИЈ02-17, 2017-2021., интерни-јуниор пројекат „Зооценолошко и фитоценолошко истраживање  Ђавоље Вароши“, Универзитет у Приштини Природно-математички факултет – Одсек за биологију Косовска Митровица

Област интересовања

Зооекологија, заштита животне средине

Страни језици

Македонски, енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/profile/Tatjana-Jaksic

https://id.elsevier.com/settings/redirect?code=aBLvbbF_1DQTSNnZElhCVst--MW0aeLXGpoH9XkS

https://orcid.org/0000-0001-7091-5343

© 2019 - 2022 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин