Основне информације: Марина Ж. Тошић Стојановић

Образовање

Основне студије

1998-2005. Природно-математички факултет Ниш

Мастер студије

/

Докторске студије

2007-2013. Природно-математички факултет Ниш

Кратка стручна биографија

Од 2005. до 2015. godine радила је у основној и средњим школама у Лесковцу: хемијско-технолошкој школи „Божидар Ђорђевић Кукар“, основној школи „Славко Златановић“ у Мирошевцу, „Медицинској школи“ и економској школи „Ђука Динић“. На Високој техничкој школи струковнох студија Звечан ради од 2015. до 2018. године. Од 2018. је на Природно-математичком факултету, Приштина са привременим седиштем у Косовској Митровици, као доцент на одсеку за Матемтику.

image
др Марина Ж. Тошић Стојановић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за математику
Mail адреса: marina.tosic@pr.ac.rs

Референце

1. M. Tošić, D. S. Cvetković-Ilić, and C. Deng, The Moore-Penrose inverse of a linear combination of commuting generalized and hypergeneralized projectors, The Electronic Journal of Linear Algebra, Vol. 22, pp. 1129-1137, (2011).

2. M. Tošić, D. S. Cvetković-Ilić, The invertibility of two matrices and partial orderings, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, pp. 4651-4657, (2012).

3. M. Tošić and D. S. Cvetković-Ilić, The invertibility of the difference and the sum of commuting  generalized and hypergeneralized projectors, Linear and Multilinear Algebra, Vol. 61, pp. 482-493, (2013).

4. M. Tošić, Characterizations and the Moore-Penrose inverse of hypergeneralized k-projectors, Bulletin of the Korean Mathematical Society, Vol. 51, No. 2, pp. 501–510,  (2014).

5. M. Tošić,  On some linear combinations of commuting involutive and idempotent      matrices,  Applied Mathematics and Computation,  Vol. 233, pp. 103-108, (2014).

6. M. Mišić, M. Tošić, Z. J. Popović, Generalized inverses of a linear combination of Moore-Penrose Hermitian matrices, Filomat, Vol. 30:11, pp. 2965-2972,  (2016).

7.  M. Tošić, D. Nikolić, Generalisani i hipergeneralisani projektori u C*-algebrama, Menadžment znanja, ISSN 1452-9661, Vol. XI, No. 1-2, pp. 65-69, (2016).

8.  M. Tošić, Notes on the Moore-Penrose inverse of a linear combination of commuting generalized and hypergeneralized projectors, University thought-Publication in Natural, Vol. 7, No. 2, pp. 69-75, (2017).

9.  M. Tošić, Ljajko E., Kontrec N., Stojanović V., The Nullity, Rank, and Invertibility of Linear Combination of k-Potent Matrices, Mathematics, Vol. 8, No. 12, 2147, (2020).

Остале информације

Пројекти

/

Област интересовања

Теорија уопштених инверза

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=laeAFFgAAAAJ&hl=sr

https://www.researchgate.net/profile/Marina-Tosic

https://orcid.org/0000-0003-4001-6907

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54385872300

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин