Основне информације: Бојана М. Јанџиковић

Образовање

Основне студије

Приштински Универзитет, Природно математички факултет, 2003/2004 - 2008. године

Мастер студије

Географски факултет у Београду, 2009/2010 - 2011. године

Докторске студије

Приштински Универзитет, Природно математички факултет, 2003/2004 - 2008. године

Кратка стручна биографија

Рођена 01.03.1985. године, у село Гораждевац, општина Пећ на Косову и Метохији - Република Србија. Од фебруара 2009. године запослена на Природно-математичком факултету Универзитету у Приштини, са седиштем у Косовској Митровици. У звање и на радно место асистента са докторатом за ужу научну област Заштита животне средине и Регионална географија, на Одсеку за географију изабрана је 06. 09. 2019. године. Током ове школске године ангажована на следећим предметима: Регионална географија Србије, Географске регије Србије, Географија северне хемисфере, Географија јужне хемисфере и Методологија регионалне географије. Члан је Српског географског друштва. У научном ангажовању до сада објавила и на већини и презентовала научне радове, како на домаћим тако и иностраним скуповима и конференцијама.

image
др Бојана М. Јанџиковић

Доцент
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: bojana.jandzikovic@pr.ac.rs

Референце

1. Jandžiković Bojana, "Regional-geographical unitsmof the administrative space of Kosovo and Metohija" Proceedings International Scientific Symposium New trends in geography Ohrid, Republika Severna Makedonija, october 3-4. 2019. 2. Jandžiković, B. "Generalization and charto metric analysis of the Sitnica river network system" University thought Vol. 9, No. 233-37, (2019). 3. Vukoicic, D. Milosavljevic, S. Penisevic, I. Bacevic, M. Nikolic, M. Ivanovic R. and B. Jandzikovic, "Spatial analysis of air temperature and its impact on the sustainable development of monntain tourism in Central and Westem Serbia" IDOJARAS Quaterly Joumal of the Hungarian Meteorogical Service (OMSZ), Vol. 122, No. 3, DOI: 10.28974. p. 259-283 (2018). 4. Penjisevic, I. Milentijevic, N. and B. Jandzikovic, "Phisical-geographic basis of regional development od Great Plains (North America)" Recearches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management 47-1/2018, UCD 911.2 (7-17). p. 44-52 (2018). 5. Valjarevic, A. Djekic, T. Stevanovic, V. Ivanovic, R. and B. Jandzikovic, "GIS numerical and remote sensing analyses of forest changes in the Toplica region for the period of 1953-2013", Applied Geography 92, 131-139 (2018). 6. Бојана Јанџиковић "Рејлијев закон привлачења насеља Метохије", 4.Српски конгрес географа са међународним учешћем, достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе, поводом 150 година рођења Јована Цвијића, Копаоник, Београд, октобар 2015.године 7. Татјана Ђекић и Бојана Јанџиковић, "Место и улога туристичких манифестација у опстанку српских заједница на простору Метохије", 4.Српски конгрес географа са међународним учешћем, достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе, поводом 150 година рођења Јована Цвијића, Копаоник, Београд, октобар 2015. године. 8. Бојана Јанџиковић, "Економско-функционалана регионализација на Косову и Метохији", Пети конгрес на географите од Република Македонија со Мегународно учество, Скопје, 26-27. септембри 2015. године 9. Aleksandar Valjarević i Bojana Jandžiković, "Digital and cartographic modeling of Vrsac mountains topographic expositions", Geobalcanica, International scientific conference, connects all geographies 5-7. june 2015. godine 10. Tatjana Đekić i Bojana Jandžiković, "Environmental management through ecotourism as a function of sustainable development-pan example of the Stara planina", The third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian, Conference, Geografphical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero, 18-21. septembar 2014. godine. 11. Saša Milosavljević, Jovo Medojević i Bojana Jandžiković, "Еtno-demographic processes of the Romanian minority in Serbia during the period 1948-2011", Internacionalna conference Academic Geography of Timisoara at the 55 th Anniversary, Temisoara, may 16-17.2014. godine.

Остале информације

Пројекти

Без ангажовања

Област интересовања

Регионална географија

Страни језици

Енглески, Руски

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин