Основне информације: Александар Ђ. Ваљаревић

Образовање

Основне студије

2002. Универзитет у Приштини ПМФ Приштина

Мастер студије

2006. Математички факултет Београд

Докторске студије

2012. Природно матемаички факултет Ниш

Кратка стручна биографија

Др Александар Ваљаревић, рођен је 13. фебруара 1978. године у Прокупљу. Основну школу и гимназију природно-математичког смера, завршио је у Прокупљу. Факултет Географије на Универзитету у Приштини, уписао је школске 1996/1997. године и завршио 2002. године са просечном оценом 8,07 и оценом 10 на дипломском испиту. Факултет је завршио у року. За време студирања посебна интересовања показује за предмете картографија и математичка географија. Школске 2001/2002. године, завршава у Крушевцу основне студије Географије на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Године 2004/2005 је уписао је магистратуру на  Математичком факултету у Београду, на катедри за Астрономију где је и завршио са оценом 10 (десет).  Докторску тезу „Картографски метод у диитализованој генерализацији речне мреже Косова и Метохије ”, одбранио је 11. октобра 2012. године, чиме је стекао академско звање доктора гео-наука. Комисију су чинили проф. Др Иван Филиповић редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, проф. др Драгица Живковић, редовни професор Географског факултета, Универзитета у Београду и проф. др Радомир Ивановић Доцент на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Одлуком стручног већа за Природно-математичке науке, у звање доцента изабран у октобру 2013. године. Одлуком стручног већа 2016 је изабран у звање ванрендног професора.  Кандидат се одлично служи енглеским језиком (говори, чита и пише), као  и руским (чита и говори).

image
др Александар Ђ. Ваљаревић

Ванредни професор
Одсек: Наставници ангажовани са других инстиуција
Mail адреса: aleksandar.valjarevic@pr.ac.rs

Референце

1. A. Valjarević, D. Živković, D. Valjarević, V. Stevanović, J. Golijanin, The Scientific World Journal,  “GIS analysis of land cover changes on the territory of the Prokuplje municipality”, vol.12, pp.1-8, (2014). doi: http://dx.doi.org/10.1155/2014/805072.

2. A. Valjarević, D. Živković, “GIS & Sattelite detection of forest belt in Prokuplje municipality”, Techical Gazette, vol.23, no.4, (2016), pp. 969-972 doi:10.17559/TV-20140222204458, ISSN online  1848-6339, ISSN print 1330-3651.

3. A.Valjarević,D.Srećković-Batoćanin, D.Živković, M.Perić, (2015): GIS analysis of dissipation time of landscape in the Devil's city (Serbia), Acta Montanistica Slovaca, Vol. 20, No 2, pp. 148-155. link: http://actamont.tuke.sk/pdf/2015/n2/9valjarevic.pdf.

4. A.Valjarević, D.Vukojičić, D.Valjarević, (2017): Econometric Evaluation of the Resources of the Lukovo Spa and Its tourist potential, Tourism Management Perspectives. 22, pp. 7-16. http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2016.12.004

5. A.Valjarević,T.Djekić,V.Stevanović,R.Ivanović,B.Jandziković,(2018):GIS numerical and satellite detection analysis of forest changes in the Toplica District for the period of (1953-2013), Applied Geography, 92,  pp.131-139. doi: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.01.016.

6. A.Valjarević, D. Srećković-Batoćanin, D. Valjarević, V. Matović (2018): A GIS-based method for analysis  of energy capacity and efficiency of thermo-mineral springs in the municipality of Kuršumlija (Serbia), Renewable and Sustainable Energy Reviews, 92, September, 948-957. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.05.005

7. А.Valjarević A., D.Valjarević ., Z. Stanojević-Ristić Z., T.Djekić ., N.Živić (2018): A GIS based aproch to health facilities and urban traffic system in Belgrade, Serbia, Geospatial Health,  13 (2), pp. 308-313. doi: https://doi.org/10.4081/gh.2018.729

8. A.Valjarević, D.Živković, N.Gadzić, D.Tomanović, M. Grbić (2019): Multi-criteria GIS analysis of the topography of the Moon and better solutions for potential landing, Open Astronomy (Baltic Astronomy), 28(1), 85-94. doi: https://doi.org/10.1515/astro-2019-0008

9. A.Valjarević, D.Živković, R.Božović,  D.Tomanović, S.Krsmanović, V. Cvetković (2019): Landscape Changes through History Following the Example of the Former Narrow-Gauge Railroad Belgrade (Čukarica–Obrenovac) Serbi, Journal of Urban History

10. A.Valjarević, D. Filipović, M., Milanović., D.Valjarević. (2020): New updated world maps of Sea-surface Salinity, Pure and Applied Geophysics, 1-16  https://doi.org/10.1007/s00024-019-02404-z.

 

Остале информације

Пројекти

1. Dynamics of Celestial Bodies Systems and Populations (2001-2005)” а под редним бројем 146004;

2. “Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању)” а под редним бројем III44006;

3. Учесник међународног пројекта Eвропске Уније под називом “COST member in COSH project Europe Cooperation in Science and Technology”; “Consortium of Austria-members University of Graz (2016-2026)”;

4. Учесник међународног пројекта на Универзитету Хо Ши Мин (Вијетнам) а под називом “Part time researcher Department for Management of Science and Technology Development - DEMASTED”;

5. Ton Duc Thang University; 19 Nguyen Huu Tho Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh. 

Област интересовања

Географија, Картографија, Дигитална картографија, Матемаичка географија, Географски Информациони системи

Страни језици

Енглески, руски

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин