Основне информације: Александар Ђ. Ваљаревић

Образовање

Основне студије

2002. Универзитет у Приштини ПМФ Приштина

Мастер студије

2006. Математички факултет Београд

Докторске студије

2002. Универзитет у Приштини ПМФ Приштина

Кратка стручна биографија

. Др Александар Ваљаревић, рођен је 13. фебруара 1978. године у Прокупљу. Основну школу и гимназију природно-математичког смера, завршио је у Прокупљу. Факултет Географије на Универзитету у Приштини, уписао је школске 1996/1997. године и завршио 2002. године са просечном оценом 8,07 и оценом 10 на дипломском испиту. Факултет је завршио у року. За време студирања посебна интересовања показује за предмете картографија и математичка географија. Школске 2001/2002. године, завршава у Крушевцу основне студије Географије на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Године 2004/2005 је уписао је магистратуру на Математичком факултету у Београду, на катедри за Астрономију где је и завршио са оценом 10 (десет). Докторску тезу „Картографски метод у диитализованој генерализацији речне мреже Косова и Метохије ”, одбранио је 11. октобра 2012. године, чиме је стекао академско звање доктора гео-наука. Комисију су чинили проф. Др Иван Филиповић редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, проф. др Драгица Живковић, редовни професор Географског факултета, Универзитета у Београду и проф. др Радомир Ивановић Доцент на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Одлуком стручног већа за Природно-математичке науке, у звање доцента изабран у октобру 2013. године. Одлуком стручног већа 2016 је изабран у звање ванрендног професора. Кандидат се одлично служи енглеским језиком (говори, чита и пише), као и руским (чита и говори).

image
др Александар Ђ. Ваљаревић

Ванредни професор
Одсек: Наставници ангажовани са других инстиуција
Mail адреса: aleksandar.valjarevic@pr.ac.rs

Референце

A. Valjarević, D. Živković, D. Valjarević, V. Stevanović, J. Golijanin, The Scientific World Journal, “GIS analysis of land cover changes on the territory of the Prokuplje municipality”, vol.12, pp.1-8, (2014). doi: http://dx.doi.org/10.1155/2014/805072. A. Valjarević, D. Živković, “GIS & Sattelite detection of forest belt in Prokuplje municipality”, Techical Gazette, vol.23, no.4, (2016), pp. 969-972 doi:10.17559/TV-20140222204458, ISSN online 1848-6339, ISSN print 1330-3651. A.Valjarević,D.Srećković-Batoćanin, D.Živković, M.Perić, (2015): GIS analysis of dissipation time of landscape in the Devil's city (Serbia), Acta Montanistica Slovaca, Vol. 20, No 2, pp. 148-155. link: http://actamont.tuke.sk/pdf/2015/n2/9valjarevic.pdf. A.Valjarević, D.Vukojičić, D.Valjarević, (2017): Econometric Evaluation of the Resources of the Lukovo Spa and Its tourist potential, Tourism Management Perspectives. 22, pp. 7-16. http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2016.12.004 A.Valjarević,T.Djekić,V.Stevanović,R.Ivanović,B.Jandziković,(2018):GIS numerical and satellite detection analysis of forest changes in the Toplica District for the period of (1953-2013), Applied Geography, 92, pp.131-139. doi: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.01.016. A.Valjarević, D. Srećković-Batoćanin, D. Valjarević, V. Matović (2018): A GIS-based method for analysis of energy capacity and efficiency of thermo-mineral springs in the municipality of Kuršumlija (Serbia), Renewable and Sustainable Energy Reviews, 92, September, 948-957. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.05.005 А.Valjarević A., D.Valjarević ., Z. Stanojević-Ristić Z., T.Djekić ., N.Živić (2018): A GIS based aproch to health facilities and urban traffic system in Belgrade, Serbia, Geospatial Health, 13 (2), pp. 308-313. doi: https://doi.org/10.4081/gh.2018.729 A.Valjarević, D.Živković, N.Gadzić, D.Tomanović, M. Grbić (2019): Multi-criteria GIS analysis of the topography of the Moon and better solutions for potential landing, Open Astronomy (Baltic Astronomy), 28(1), 85-94. doi: https://doi.org/10.1515/astro-2019-0008 A.Valjarević, D.Živković, R.Božović, D.Tomanović, S.Krsmanović, V. Cvetković (2019): Landscape Changes through History Following the Example of the Former Narrow-Gauge Railroad Belgrade (Čukarica–Obrenovac) Serbi, Journal of Urban History A.Valjarević, D. Filipović, M., Milanović., D.Valjarević. (2020): New updated world maps of Sea-surface Salinity, Pure and Applied Geophysics, 1-16 https://doi.org/10.1007/s00024-019-02404-z. Lj. Gulan, Penjišević, I, J. Stajić, B. Milenković, T. Zeremski, Stevanović, A.Valjarević (2019): Spa environments in central Serbia: Geothermal potential, radioactivity, heavy metals and PAHs, Chemosphere, 242, 125171, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125171 Lj. Gulan, A. Valjarević, B. Milneković, V.Stevanović, G. Milić, Stajić, J.M. (2018): Environmental radioactivity with respect to geology of some Serbian spas, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,316, pp.1-8. doi:https://doi.org/10.1007/s10967-018-5914-1. M. Dimitrijević, Z.Simić, Kovačević A, A.Valjarević, (2015): Stark Widths of Spectral Lines of Neutral Neon, Journal of Astrophysics and Astronomy, Vol 36, No 4. DOI: 10.1007/s12036-015-9343-z A.Valjarević, Ž.Mijajlović, D. Živković, M. Novović, M. Mihajlović, M. (2019): „GIS methods and analysis of archaeological layers in the Toplica District (Serbia) ”,Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, Vol.69, No.2, 175-182. doi: http://dx.doi.org/10.2298/IJGI1902175V

Остале информације

Пројекти

Dynamics of Celestial Bodies Systems and Populations (2001-2005)” а под редним бројем 146004; “Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању)” а под редним бројем III44006; је учесник међународног пројекта Eвропске Уније под називом “COST member in COSH project Europe Cooperation in Science and Technology”; “Consortium of Austria-members University of Graz (2016-2026)”; је учесник међународног пројекта на Универзитету Хо Ши Мин (Вијетнам) а под називом “Part time researcher Department for Management of Science and Technology Development - DEMASTED”; Ton Duc Thang University; 19 Nguyen Huu Tho Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh.

Област интересовања

Географија, Картографија, Дигитална картографија, Матемаичка географија, Географски Информациони системи

Страни језици

Енглески, руски

© 2019 - 2021 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин