Основне информације: Новица Р. Ристић

Образовање

Основне студије

1983. Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини

Мастер студије

1994. Филозофски факултет, Студијска група за хемију, Универзитет у Нишу

Докторске студије

2007. Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Кратка стручна биографија

Од 1984. године асистент на Одсеку за хемију Природно-математичког факултета, Универзитета у Приштини.

Од 2008. године доцент на Одсеку за хемију.

Од 2014. године ванредни професор на Одсеку за хемију.

Од 2020. године редовни професор на Одсеку за хемију.

image
др Новица Р. Ристић

Редовни професор
Одсек: Одсек за хемију
Mail адреса: novica.ristic@pr.ac.rs

Референце

1. Н. Ристић, В. Декић, Хемија природних производа, Природно-математички факултет Косовска Митровица, 2020. ISBN 978-86-80795-53-9.

2. M. Ristić, N. Radulović, B. Dekić, V. Dekić, N. Ristić, Z. Stojanović-Radić, Synthesis and spectral characterization of asymmetric azines containing a coumarin moiety: The discovery of new antimicrobial and antioxidant agents, Chem. Biodivers., 16(1): e1800486, 2019. DOI: https://doi.org/10.1002/cbdv.201800486

3. A. Đorđević, I. Palić, G. Stojanović, N. Ristić, R. Palić, Chemical profile of Satureja kitaibelii Wierzb. ex Heuff. essential oils: Composition of Satureja kitaibelii essential oils, Int. J. Food Prop., 17(10), 2157-2165 (2014). DOI: https://doi.org/10.1080/10942912.2013.784333

4. N. Radulović, M. Mladenović, M. Ristić, V. Dekić, B. Dekić, N. Ristić, A new longipinane ketone from Achillea abrotanoides (Vis.) Vis.: chemical transformation of the essential oil enables the identification of a minor constituent, Phytochem. Anal., 31(4): 501-515, 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/pca.2913

5. B. Dekić, M. Ristić, N. Ristić, M. Mladenović, V. Dekić, N. Ristić, V. Ranđelović, N. Radulović, Diethyl-ether flower washings of Dianthus cruentus Griseb. (Caryophyllaceae): Derivatization reactions leading to the identification of new wax constituents, Chem. Biodivers.,16(7): e1900153, 2019. DOI: https://doi.org/10.1002/cbdv.201900153

6. N. Ristić, J. Lazarević, N. Radulović, R. Palić, Antimicrobial activity of the essential oils of selected Stachys species, Chem. Nat. Comp., 44(4), 522-525 (2008). DOI: https://doi.org/10.1007/s10600-008-9109-9

7. N. Radulović, J. Lazarević, N. Ristić, R. Palić, Chemotaxonomic significance of the volatiles in the genus Stachys (Lamiaceae): essential oil composition of four Balkan Stachys species, Biochem. System. Ecol., 35(4), 196-208 (2007). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bse.2006.10.010

8. N. Ristić, N. Radulović, B. Dekić, M. Ristić, V. Dekić, Synthesis and antioxidant activity of a new 4-aminocoumarin derivative, The University Thought – Publication in Natural Sciences, 8(2): 27-32, 2018. DOI: https://doi.org/10.5937/univtho8-19770

9. N. Ristić, R. Palić, D. Kitić, G. Stojanović, The fatty acids from some plants of Micromeria genus, Facta Universitatis (Series Physics, Chemistry and Technology), 1(4), 53-56 (1997). DOI: http://facta.junis.ni.ac.rs/phat/phat97/phat97-09.pdf

10. Novica Ristić, Radosav Palić, Jelena Lazarević, Gordana Stojanoić, Chemical composition of the essential oil of the selected Stachys L. species, 36th International Syimposium on Essential Oils, Budapest, Hungary, September 4-7, P-27 (2005).

Остале информације

Пројекти

1. „Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима“, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

2. „Фитохемијска анализа и биопотенцијал природних производа из различитих биљних врста и синтеза њихових аналога“, пројекат Природно-математичког факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Област интересовања

Фитохемија, хемија природних производа, секундарни метаболити, органска синтиза

Страни језици

Руски

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://orcid.org/0000-0002-0469-2070

https://www.researchgate.net/profile/Novica-Ristic

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603746396

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин