Основне информације: Милош Р. Станојевић

Образовање

Основне студије

2010-2014 Биологија, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Природно-матетматички факултет

Мастер студије

2014-2015 Биологија, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Природно-матетматички факултет

Докторске студије

2016 Биологија, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Природно-матетматички факултет

Кратка стручна биографија

15. 03. 2015 - 31.05. 2015: ангажован као сарадник у реализацији вежби на Природно-математичком факултету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (пробни рад)

01. 10. 2015 - 30. 9. 2016: Сарадник у настави на Природно-математичком факултету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици на реализацији вежби из предмета „Систематика и филогенија виших биљака“ и „Угрожене биљне врсте Србије“.

Од 01. 10. 2016 - 31.08 2019 : Асистент за научну област Биолошке науке, ужа научна област Ботаника на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Од 01.09.2019: Асистент за научну област Биолошке науке, ужа научна област Ботаника на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

image
др Милош Р. Станојевић

Доцент
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: milos.stanojevic@pr.ac.rs

Референце

1. Duraki, Š. Prodanović, D. Stanojević, М. Krivošej, Z." Sorbus × semipinnata  Hedlund (Rosaceae), a taxon newly recorded for the dendroflora of Serbia" Botanica Serbica,vol. 42, No.2, pp.251-254, (2018)

2. Prodanović, D. Stanojević, M. Krivošej, Z. " Silene noctiflora L., present in the flora of Kosovo and Metohija (Serbia)" Biologica Nyssana, Vol. 7, No. 2, pp. 83-86, (2016).

3. Duraki, Š. Stanojević, M. Stojanović, V. " Florističke karakteristike šarplaninskog grebena Kobilica" Zaštita prirode, Vol.  67, No. 1-2, pp. 5-23, (2017).

4. Prodanović Danijela, Stanojević Miloš, Duraki Šemija, Krivošej Zoran, "Horološki podaci o nekim pontskim i endemičnim vrstama na serpentinitima Ibarske doline", Drugi kongres Biologa Srbije, Srbija, Kladovo,  25-30. 09.(2018).

5. Prodanović Danijela, Stanojević Miloš,  Krivošej Zoran,  "Silene noctiflora L., present in the flora of Kosovo and Metohija (Serbia)", 12th Symposium on the Flora of South- Еastern Serbia and neighboring regions, Kopaonik, 16.-19. 06.(2018).

6. Stanojević Miloš, Prodanović Danijela , Krivošej Zoran,  "A supplement to the knowledge of the flora of Sirinićka Župa at the bottom of the Šara Mountains", 12th Symposium on the Flora of South-eastern Serbia and neighboring regions, Kopaonik, 16.-19. 06. (2018).

Остале информације

Пројекти

Назив пројекта : „Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима“, број пројекта: ОИ173028.

Област интересовања

Морфологија, систематика и филогенија виших биљака, ботаника

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=6qaTn2MAAAAJ&hl=sr

https://orcid.org/0000-0003-2777-5984

https://www.researchgate.net/profile/Milos-Stanojevic

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин