Основне информације: Ивана Т. Пењишевић

Образовање

Основне студије

2005. Географски факултет, Београд. Дипломирани географ

Мастер студије

2010. Географски факулет, Београд. Магистар географије

Докторске студије

2016. Природно-математички факултет, Нови Сад. Доктор географских наука

Кратка стручна биографија

Ивана Пењишевић (рођ. Сочанац), 1981, Рашка. Професионалну каријеру започела је 2007. године као сарадник у настави на Одсеку за географију Природно – математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Мировици. У звање асистента изабрана је 2010. године, а у звање доцента 2016. године. Од 2021. године у звању је ванредног професора. 

Наставник је на основним и мастер студијама на предметима из области Регионалне географије – Географске регије Србије, Регионална географија северне хемисфере и Методе регионализације.  Учествовала је на 30 међународних и националних конференције. Аутор је монографија „Западно Поморавље – регионални развој“ (2022) и „Фактори и правци регионалног развоја Рашког краја“ (2011), као и практикума из Регионалне географије света 1 (2021). Аутор је и коаутор 50 научних радова из области геонаука у иностраним и домаћим часописима. 

image
др Ивана Т. Пењишевић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: ivana.penjisevic@pr.ac.rs

Референце

1. Penjišević, I., Lukić, T., Milosavljević, S., Jandžiković, B., Šabić, D., Dragojlović, J., Valjarević, A. (2024). Sustainable Tourism near the City - A Case Study of Stolovi Mountain, Serbia. Sustainability 2024, 16, 782. https://doi.org/10.3390/su16020782.

2. Burić, D., Penjišević, I. (2023): Southern Hemisphere temperature trend in association with greenhouse gases, El Nino Southern Oscillation, and Antarctic Oscillation. IDOJARAS Quaterly Journal of the Hungarian Meteorogical Service (OpSZ), Vol. 127, No. 1, January-March, 2023, pp.23-42;  DOI: 10.28974/idojaras.2023.1.2.

3. Solarević, М., Đerčan, B., Brunn, S., Bubalo-Živković, M., Gatarić, D., Penjišević, I. (2023). Re-evaluating the concept and developing the new place attachment scale: evidence from Serbia. Geographica Pannonica, Vol. 27, Issue 4, p. 269-279. Doi: 10.5937/gp27-45493.

4. Vučković, B., Penjišević, I., Todorović, N., Nikolov, J., Gulan, Lj.,  Stajić, J., Nikić, B. (2023). Prevalence of radon and metals in natural springs in the Sokobanja area. Proceeding book. 2nd International Conference on Chemo and Bioinformatics ICCBIKG 2023. Kragujevac, Serbia. p. 172-175.

5. Milosavljević, S., Penjišević, I., Lukić, T. (2023): Hypsometrical distribution of settlements as a factor of regional differentiation of the gender-age structure of the populaion of West Morava valley. Bulletin of the Serbian Geographical Society, 103(1), pp. 1-26. https://doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-3593/2023/0350-35932301001M.

6. Penjišević, I., Milosavljević, S., Burić, D. (2023):Wine routes in theory and practice of the development of religious and wine tourism of Serbia: a case study of Fruška Gora. pp. 153-167. Collection of papers. Faculty of Geography at the University of Belgrade. Vol LXXI. pp. 153-167. doi: 10.5937/zrgfub2371153P.

7. Lukić, T.,  Pivac, T., Solarević, M., Blešić, I., Živković, J.,  Penjišević, I., Golić, R., Kalenjuk-Pivarski, B., Bubalo-Živković, M., Pandžić, A. (2022): Sustainability of Serbian Villages in COVID-19 Pandemic Conditions. Sustainability 2022, 14(2), 703; https://doi.org/10.3390/su14020703, p.1-29.

8. Lukić, T., Pivac, T., Cimbaljević, M., Đerčan, B., Bubalo-Živković, M., Besermenji, S., Penjišević, I., Golić, R. (2021): Sustainability of Underground Heritage; The Example of the Military Galleries of the Petrovaradin Fortress in Novi Sad, Serbia. Sustainability 2021, 13(20), 11356.

9. Gulan, Lj., Penjišević, I., Stajić, M.J., Milenković, B., Zaremski, T., Stevanović, V., Valjarević, A. (2020): Spa environments in central Serbia: Geothermal potential, radioactivity, heavy metals and PAHs. Chemosphere vol. 242, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125171.

10. Burić D., Doderović M., Dragojlović J., Penjišević I. (2020): Extreme weather and climate events in Montenegro – case study, November 2019. Weather.  https://doi.org/10.1002/wea.3885.

Остале информације

Пројекти

Географско проучавање Косова и Метохије 2021-2024. Матица српска (Одељење за друштвене науке), Нови Сад.

Интерни макро-пројекат „Интензивни геоморфолошки процеси на локалитету Ђавоља варош, Србија – јуче, данас и сутра“, Природно-математематички факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица (Одлука 695/2 од 28.02.2017. године)

Лексикон Националних паркова Србије. 2015. Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, ЈП "Службени гласник", ЈП Национални парк Копаоник.

 

Област интересовања

Геонауке - регионална географија, демографија, социјална географија, физичка географија

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/profile/Ivana-Penjisevic

https://orcid.org/0000-0002-9605-0488

https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&mauthors=ivana+penji%C5%A1evi%C4%87&hl=sr&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56707673900&fbclid=IwAR3sylD2FiZGymxMvwfN7HRXy1V8NU6-hNBsRi5OeLPJyaM5RoqnDUPw9Ko

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин