Основне информације: Ивана Т. Пењишевић

Образовање

Основне студије

(2000-2005) Географски факултет, Београд

Мастер студије

2010. Географски факулет, Београд, смер Регионална географија, Магистар географије

Докторске студије

2016. Природно-математички факултет, ДГТХ, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад. Доктор географских наука

Кратка стручна биографија

Др Ивана Пењишевић (рођ. Сочанац) рођена је 1981. године. Основну школу завршила је у Рашки, а средњу медицинску школу у Чачку. Након завршетка основних студија на Географском факултету у Београду, запослена је као сарадник у настави од 2007. године на Одсеку за географију Природно – математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Мировици. У звање асистента изабрана је 2010. године, а у звање доцента 2016. године. Наставник је на основним и мастер студијама на предметима из области регионалне географије. Учествовала је на 22 међународне и националне конференције. Аутор је и коаутор 40 научних радова из области геонаука у иностраним и домаћим часописима. 

 Удата, мајка троје деце. 

image
др Ивана Т. Пењишевић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: ivana.penjisevic@pr.ac.rs

Референце

1. Gulan, Lj., Penjišević, I., Stajić, M.J., Milenković, B., Zaremski, T., Stevanović, V., Valjarević, A. (2020): Spa environments in central Serbia: Geothermal potential, radioactivity, heavy metals and PAHs. Chemosphere vol 242, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125171 pp.  (M21) 

2. Stevanović V., Gulan Lj., Milenković B., Valjarević A., Zeremski T., Penjišević I. (2018): Enviromental risk assessment from radioactivity and heavy metals in soil of Toplica region, South Serbia. Environmental Geochemistry and Health, Volume 40, Issue 5; https:// doi.org/10.1007/s10653-018-0085-0. p. 1-18 (M21) 

3. Brankov, J., Penjišević, I., Ćurčić, B.N., Živanović, B. (2019): Tourism as a Factor of Regional Developement Community Perceptions and Potential Bank Support in the Kopaonik National Park (Serbia). Sustainability 2019, 11(22), 6507, https://doi.org/10.3390/su11226507 pp. 1-23 (M22) 

4. Lukić, T., Dunjić, J., Đerčan, B., Penjišević, I., Milosavljević, S., Bubalo-Živković, M., Solarević, M. (2018): Local Resilience to Natural Hazards in Serbia. Case Study: The West Morava River Valley. Sustainability 2018,10(8),2866; https://doi.org/10.3390/su10082866. p.1-16 (M22) 

5. Vukoičić D., Milosavljević S., Penjišević I., Bačević N., Nikolić M., Ivanović R., Janđžiković B. (2018): Spatial analysis of air temperature and its impact on the sustainable development of mountain tourism in Central and Western Serbia.  IDOJARAS Quaterly Journal of the Hungarian Meteorogical Service (OMSZ), Vol. 122, No. 3, DOI: 10.28974. p. 259-283 (М23)

6. Burić D., Doderović M., Dragojlović J., Penjišević I. (2020): Extreme weather and climate events in Montenegro – case study, November 2019. Weather.  https://doi.org/10.1002/wea.3885 (M23) 

7. Lukić Т., PenjiševićI., Đerčan B., Đurđev B., Bubalo-Živković M., Armenski T. (2014): Politics in the Balkan Countryside: Case study in Serbia, Eastern European Countryside, Vol. 20, No. 1, 2014, DOI: 10.2478/eec-2014-0005, p. 99-124 (М23)

8. Burić, D., Dragojlović, J., Penjišević I., Luković, J., Doderović, M. (2019): Relationship Between Atmospheric Circulation and Temperature Extremes in Montenegro in the  Period 1951-2010. Springer Nature Switzerland AG 2019. W. Leal Filho et al. (eds.), Climate Change Adaptation in Eastern Europe, Climate Change Management, https://doi.org/10.1007/978-3-030-03383-5_3. pp.29-42 (М13)

9. Stojanović T., Penjišević I., Lukić T., Živković J. (2017): Computer literacy of young people in Serbia and regional differences. Geographica Pannonica, Volume 21, Issue 1,. DOI:10.18421/GP21.01-04. p. 43-53 (М24)

10. Đerčan, B., Penjišević, I., Lukić, T., Bjelajac, D. (2018): Regional Division and Geopolitical Situation in the Area of Caucasis. World Scientific News 107; EISSN 2392-2192. p. 12-30 (M51)

Остале информације

Пројекти

Интерни макро-пројекат „Интензивни геоморфолошки процеси на локалитету Ђавоља варош, Србија – јуче, данас и сутра“, Природно-математематички факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица (Одлука 695/2 од 28.02.2017. године)

Пројекат "Лексикон Националних паркова Србије" (2015), Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, ЈП "Службени гласник", ЈП Национални парк Копаоник

Област интересовања

Геонауке - регионална географија, демографија, социјална географија, физичка географија

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/profile/Ivana-Penjisevic

https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&mauthors=ivana+penji%C5%A1evi%C4%87&hl=sr&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56707673900&fbclid=IwAR3sylD2FiZGymxMvwfN7HRXy1V8NU6-hNBsRi5OeLPJyaM5RoqnDUPw9Ko

© 2019 - 2023 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин