Основне информације: Бранко В. Дрљача

Образовање

Основне студије

2006. Природно-математички факултет, Крагујевац

Мастер студије

/

Докторске студије

2011. Природно-математички факултет, Крагујевац

Кратка стручна биографија

Од 2021. редовни професор, Одсек за физику. Претходно, 2016-2021. ванредни професор, 2012-2016. доцент. Тренутно в.д. декана Факултета. Претходно продекан за међународну сарадњу и развој, 2018-2021. и шеф Одсека за физику 2015-2018. Област интерсовања - оптичка влакна. 

image
др Бранко В. Дрљача

Редовни професор
Одсек: Одсек за физику
Mail адреса: branko.drljaca@pr.ac.rs

Референце

1. „Основи математичке физике“, Бранко В. Дрљача, Природно-математички факултет Косовска Митровица, 2020.

2. „Преносне карактеристике оптичких влакана са степенастим индексом преламања“. Природно-математички факултет Косовска Митровица, 2016.

3. Svetislav Savović, Ana Simović, Branko Drljača, Alexandar Djordjevich, Grzegorz Stepniak, Christian Alexander Bunge, and Jovan Bajić, „Power Flow in Graded-Index Plastic Optical Fibers“, Journal of Lightwave Technology, vol. 37, no. 19, pp. 4985-4990, DOI: 10.1109/JLT.2019.2926700, (2019).

4. Ana Simović, Svetislav Savović, Branko Drljača, Alexandar Djordjevich, “Enhanced bandwidth of W type plastic optical fibers designed from singly clad step index plastic optical fibers“, Optics and Laser Technology, vol. 111, pp. 629-634, DOI: 10.1016/j.optlastec.2018.10.020, (2019).

5. Savovic Svetislav, Djordjevich Alexandar, Simovic Ana, Drljaca Branko, “Influence of mode coupling on three, four and five spatially multiplexed channels in multimode step-index plastic optical fibers”, Optics and Laser Technology, vol. 106 no. , pp. 18-21, DOI: 10.1016/j.optlastec.2018.03.015, (2018).

6. S. Savović, M. Kovačević, J. Bajić, D. Stupar A. Djordjevich, M. Živanov, B. Drljača, A. Simović and O. Kyunghwan , “Temperature Dependence of Mode Coupling in low-NA Plastic Optical Fibers”, Journal of Lightwave Technology, vol. 33 no. 1, pp. 89-94, DOI: 10.1109/JLT.2014.2375515, (2015).

7. Branko Drljača, Ana Simović, Alexandar Djordjevich, Svetislav Savović, “Wavelength dependence of equilibrium mode distribution and steady state distribution in W-type plastic-clad silica fibers”, Optical Fiber Technology, Vol. 54, pp. ,DOI: 10.1016/j.yofte.2019.102077 , (2020).

8. Drljaca Branko, Djordjevich Alexandar  and Savovic Svetislav, “Frequency response in step-index plastic optical fibers obtained by numerical solution of the time-dependent power flow equation“, Optics and Laser Technology, vol. 44 br. 6, str. 1808-1812, DOI:10.1016/j.optlastec.2012.02.024,  (2012).  

9. B Drljača, A Simović, A Djordjevich, S Savović, „Influence of wavelength on equilibrium mode distribution and steady state distribution in W-type plastic optical fibers”, Laser Physics, Vol. 30, No. 7 - 075101, 6 p., DOI: 10.1088/1555-6611/ab8934, (2020). 

10. B. Drljača, S. Savović and A. Djordjevich, “Calculation of the Impulse Response of Step-Index Plastic Optical Fibers Using the Time-Dependent Power Flow Equation”, Acta Physica Polonica A, Vol. 116,  658–660, DOI: 10.12693/APhysPolA.116.658,  (2009).

Остале информације

Пројекти

1. Циклус 2011-2018 – „ Фотонске компоненте и системи“, евиденциони број пројекта 171011.

2. Циклус 2008-2011 (током 2010-те) – „Физичке особине и технологије слојева поликристалног силицијума, силицијум диоксида и посебних материјала и њихов утицај на карактеристике микроелектронских компоненти и сензора“, евиденциони број пројекта 141049.

3. Ерасмус + пројекат размене наставника – Технички универзитет Бјалисток, Пољска (планирано за мај 2020. одложено због КОВИД19 пандемије).

Област интересовања

Оптичка влакна

Страни језици

Енглески

© 2019 - 2021 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин