Основне информације: Бранко В. Дрљача

Образовање

Основне студије

2006. Природно-математички факултет, Унинверзитет у Крагујевцу

Мастер студије

/

Докторске студије

2011. Природно-математички факултет, Унинверзитет у Крагујевцу

Кратка стручна биографија

Од 18.03.2021. до 30.11.2021. в.д. декана Факултета.

Од 01.12.2021. до данас продекан за финансије Факултета.

Од 01.10.2018. до 17.03.2021. продекан за науку, међународну сарадњу и развој Факултета.

Од 01.10.2015. до 30.09.2018. шеф Одсека за физику.

 

Од 19.02.2021. редовни професор на одсеку за физику.

Од 24.11.2016. до 18.02.2021. ванредни професор на одсеку за физику.

Од 02.04.2012. до 24.11.2016. доцент на одсеку за физику.

Од 01.10.2009. до 02.04.2012. асистент на одсеку за физику.

Од октобра 2006. до 01.10.2009.  наставник физике у средњој  школи „Хиљаду триста каплара“ у Љигу.

 

Члан Матичног научног одбора за физику од 01.01.2022. год.

Члан Стручног већа за природно-математичке науке Универзитета у Приштини од 05.11.2018. год.

Члан Сената Универзитета у Приштини од 18.03.2022. до 30.11.2022.

Члан Управног одбора Друштва физичара Србије за период од 2012. до 2016. год.

Управник ЦНИП-а од 21.02.2019. до 28.02.2022.

image
др Бранко В. Дрљача

Редовни професор
Одсек: Одсек за физику
Mail адреса: branko.drljaca@pr.ac.rs

Референце

1. Монографија под називом „Преносне карактеристике оптичких влакана са степенастим индексом преламања“. Природно-математички факултет Косовска Митровица, 2016.

2. Уџбеник „Основи математичке физике“, Бранко В. Дрљача, Природно-математички факултет Косовска Митровица, 2020.

3. Drljača, Branko, Svetislav Savović, Milan S. Kovačević, Ana Simović, Ljubica Kuzmanović, Alexandar Djordjevich, and Rui Min, "Calculation of Bandwidth of Multimode Step-Index Polymer Photonic Crystal Fibers" Polymers 13, no. 23: 4218, DOI: 10.3390/polym13234218, (2021). 

4. A. Simović, B. Drljača, S. Savović, A. Djordjevich, and R. Min, "Investigation of bandwidth in multimode graded-index plastic optical fibers," Opt. Express  29, 29587-29594, DOI: 10.1364/OE.433481, (2021).

5. Svetislav Savović, Ana Simović, Branko Drljača, Alexandar Djordjevich, Grzegorz Stepniak, Christian Alexander Bunge, and Jovan Bajić, „Power Flow in Graded-Index Plastic Optical Fibers“, Journal of Lightwave Technology, vol. 37, no. 19, pp. 4985-4990, DOI: 10.1109/JLT.2019.2926700, (2019).

6. Ana Simović, Alexandar Djordjevich, Branko Drljača, and Svetislav Savović, “Power flow in multimode W-type plastic optical fibers with graded index core distribution”, Optics and Laser Technology, Vol. 143, pp.-, 107295, DOI: 10.1016/j.optlastec.2021.107295, (2021).

7. Ana Simović, Svetislav Savović, Branko Drljača, Alexandar Djordjevich, “Enhanced bandwidth of W type plastic optical fibers designed from singly clad step index plastic optical fibers“, Optics and Laser Technology, vol. 111, pp. 629-634, DOI: 10.1016/j.optlastec.2018.10.020, (2019).

8. B. Drljača, S. Savović, M. S. Kovačević, A. Simović, Lj. Kuzmanović, A. Djordjevich, R. Min, "Theoretical investigation of bandwidth of multimode step-index silica photonic crystal fibers", Photonics 9 (4), 214 (8 pp), DOI: 10.3390/photonics9040214, (2022).

9. Branko Drljača, Ana Simović, Alexandar Djordjevich, Svetislav Savović, “Wavelength dependence of equilibrium mode distribution and steady state distribution in W-type plastic-clad silica fibers”, Optical Fiber Technology, Vol. 54, DOI: 10.1016/j.yofte.2019.102077, (2020).ђ

10. Drljaca Branko, Djordjevich Alexandar  and Savovic Svetislav, “Frequency response in step-index plastic optical fibers obtained by numerical solution of the time-dependent power flow equation“, Optics and Laser Technology, vol. 44 br. 6, str. 1808-1812, DOI:10.1016/j.optlastec.2012.02.024, (2012).

Остале информације

Пројекти

1. Циклус 2011-2018 – „ Фотонске компоненте и системи“, евиденциони број пројекта 171011.

2. Циклус 2008-2011 (током 2010-те) – „Физичке особине и технологије слојева поликристалног силицијума, силицијум диоксида и посебних материјала и њихов утицај на карактеристике микроелектронских компоненти и сензора“, евиденциони број пројекта 141049.

3. Ерасмус + пројекат размене наставника – Технички универзитет Бјалисток, Пољска (планирано за мај 2020. одложено за мај 2022. због ЦОВИД19 пандемије).

4. Интерни макро пројекат 2017-2018 – „Моцеловање система за пренос информација путем светлости“.

5. Интерни јуниор пројекат 2021-2022 – „Студијско истраживање о процени соларног потенцијала за добијање електричне енергије на подручју Косовске Митровице“.

Област интересовања

Оптичка влакна

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35274794600

https://orcid.org/0000-0002-8361-9508

https://www.researchgate.net/profile/Branko-Drljaca-2

https://scholar.google.com/citations?user=QwmqfMQAAAAJ&hl=sr

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин