Основне информације: Мирослав Д. Максимовић

Образовање

Основне студије

2012-2016 Природно математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Мастер студије

2016-2017 Природно математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Докторске студије

2017- у току, Природно математички факултет, Универзитет у Нишу

Кратка стручна биографија

Од 2018. год. асистент на Одсеку за математику

image
Мирослав Д. Максимовић

Асистент
Одсек: Одсек за математику
Mail адреса: miroslav.maksimovic@pr.ac.rs

Референце

1. M. Maksimović, Flexibility of curves on a single-sheet hyperboloid, Journal of Engineering Mathematics, 123, 19-27 (2020). https://doi.org/10.1007/s10665-020-10048-5

2. M. Maksimović, M. Stanković, Notes on product semi-symmetric connection in a locally decomposable Riemannian space, Turkish Journal of Mathematics, 45 (1), 96-109 (2021). https://doi.org/10.3906/mat-2004-30

3. M. Maksimović, Lj. Velimirović, M. Najdanović, Infinitesimal bending of DNA helices, Turkish Journal of Mathematics, 45 (1), 520-528 (2021). https://doi.org/10.3906/mat-2003-106

4. M. Maksimović, T. Jovanović, E. Ljajko, M. Ivanović, Analysis of geodesics on different surfaces, The University Thought - Publication in Natural Sciences, 10 (1), 51-56 (2020). https://doi.org/10.5937/univtho10-20589

Остале информације

Пројекти

ОН 174025

Област интересовања

Диференцијална геометрија

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?hl=sr&user=wQBnIdcAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Miroslav-Maksimovic

https://orcid.org/0000-0002-8997-2812

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218338513

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин