Основне информације: Предраг С. Васић

Образовање

Основне студије

1982-1988. ПМФ, Одсек за биологију, Универзитет у Приштини

Мастер студије

1989-1995. Биолошки факултет у Београду

Докторске студије

2012 Универзитет у Приштини у Косовској Митровици, Природно-математички факултет

Кратка стручна биографија

Ванредни професор од 2017 на одсеку за Биологију

image
др Предраг С. Васић

Редовни професор
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: predrag.vasic@pr.ac.rs

Референце

1. Aničić Urosević, M., Vuković, G., Vasić, P., Jakšić T., Nikolić, D., Škrivanj, S., Popović A. (2018): Environmental implication indices from elemental characterisations of collocated topsoil and moss samples. Ecological Indicators 90:  529-539. 

2. Krmar, M., Radnović, D., Hansman, J., Mesaroš, M., Betsou, Ch., Jakšić, T., Vasić, P. (2018): Spatial distribution of 7Be and 137Cs measured with the use of biomonitors. Journal of Radioanalitical and Nuclear Chemistry. 10.1007/s10967-018-6121-9

3. Vasic, P., Krivоsej, Z., Jaksic, T.,  Prodanovic, D., Dubak, D. (2014): Morphological leaf variability of the genus Juniperus at different altitudes of the mountain Kopaonik. ttem, Journal of society for development of teaching and business processes in new net environment in B&H, Volume 9/Number 1, 39-42. ttem.ba  

4. Jović, S., Vasić., P., and Jaksic, T. (2017): Sensoriess Estimation of Lake Level by Soft Computing Approach. Sensor Review.(DOI:10.1108/SR -07- 2017-0138. SR Volume 38. Issue 1. 

5. Ketin, S., Dasic, P., Vukanic., V, Jaksic, T. and Vasic, P. (2017): A Contribution to Chemical Contamination of Groundwater. Fresenius Environmental   Bulletin.6104-6111.Volume 26-No.10/2017. www.prt-parlar.de

6. Јакшић, Т., Живић, Н., Васић, П., Паповић, О., Милошевић, С., Станојевић, М., Грујић, Н. (2018): Бентофауна баре на локалитету саниране урбане депоније у Косовској Митровици. 47. Конференција о актуелним темама коришћења и заштите вода. Сокобања, 12.-14. јуна 2018. год. Conference Proceedings, 97-104.

7. Trajković, R., Kostić, M., Jakšić, T., Vasić, P., Andjelković, S., Babić, S., Stamenov, D. (2018): The influence of Lead Acetate and Actinomycetes on Germination and Growth of Vetch Plant (Vicia sativa L.). Legume Research, 41(5),  689-692. 

8. Јакшић, Т., Живић, Н., Васић, П., Паповић, О., Милошевић, С., Станојевић, М., Грујић, Н. (2018): Бентофауна баре на локалитету саниране урбане депоније у Косовској Митровици. 47. Конференција о актуелним темама коришћења и заштите вода. Сокобања, 12.-14. јуна 2018. год. Conference Proceedings, 97-104.

9. Jaksic, R. T., Vasic, S.P., Valjarevic, Dj. A., Djukic, N.N., Vukanic, V., Rakonjac V.V. (2017): The First Record of the Freshwater Jellyfish Craspedacusa sowerbii Lankester, 1880 (Hydrozoa) in Kosovo. Acta Zoologica Bulgarica. Suppl. 9. 283-285. www.acta-zoologica-bulgarica.eu

10. Смиљић, М., Јакшић, Т., Живић, Н., Паповић, О., Васић, П., Марковић, М., Станков-Јовановић, В., Илић, М., Стаменковић, С. (2018): Активност ензима каталазе и садржај органских киселина код хајдучке траве (Achillea millefolium) са саниране депоније Рударско Металуршко Хемијског Комбината „Трепча“. ХХХIII Саветовање о биотехнологији. Зборник радова, 352-357. 

Остале информације

Пројекти

1. Утицај загађења средине на генетску структуру организма, који је финансирала Покрајинска заједница за науку и културу (1991-1993).

2. Учешће на пројекту: Зооценолошка и фитоценолошка истраживања  Ђавоље Варошии. 2017. год.

Област интересовања

Ботаника

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=sr

https://orcid.org/0000-0001-5966-7246

Scopus Author ID: 55336216500

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин