Основне информације: Катарина Н. Васић

Образовање

Основне студије

2014-2018. Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, одсек за енглески језик

Мастер студије

2018-2019. Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, језички модул

Докторске студије

2020- Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Филологија

Кратка стручна биографија

2017-2019, ангажована на Филозофском факултету у Kосовској Митровици као демонстратор на предметима: Синтакса енглеског језика 1 и Синтакса енглеског језика 2;

2020. ангажована на Природно-математичком факултету у Kосовској Митровици ради обављања преводилачких послова;

Од 2020. ангажована на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици као наставник енглеског језика.

image
Катарина Н. Васић

Наставник страног језика
Одсек: Наставник страног језика
Mail адреса: katarina.savkovic@pr.ac.rs

Референце

1. K. Savković, N. Vasić, "Internet kao važan segment informaciono-komunikacionih tehnologija prilikom učenja i u nastavi engleskog jezika" Research in Pedagogy, Vol. 9, No. 2, pp. 216-230, 10.17810/2015.103, (2019);

2. K. Savković, S. Zečević, I. Drinić, "A new species of romance: Walpole’s nostalgic fusion of medieval and modern" Zbornik radova: XX Naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija, pp. 90-93, 10.7251/ZRSNG1901090S, (2019);

3. D. Kulić, K. Savković, "Upotreba Jutjuba u nastavi engleskog jezika na srednjoškolskom nivou" Baština,  sv. 49, pp. 129-143, 10.5937/bastina1949129K, (2019).

Остале информације

Пројекти

/

Област интересовања

Англофона књижевност, синтакса енглеског језика, књижевно превођење, настава енглеског језика

Страни језици

Енглески, руски, шпански

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

 

 

 

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин