Основне информације: Видослав С. Декић

Образовање

Основне студије

1994. Природно-математички факултет у Приштини

Мастер студије

Магистарске студије: 2006. Природно-математички факултет Универзитета у Нишу

Докторске студије

Докторска дисертација: 2011. Природно-математички факултет Универзитета у Нишу

Кратка стручна биографија

Асистент приправник: 1996-2007. - Природно-математички факултет у Приштини

Асистент: 2007-2012. - Природно-математички факултет у Косовској Митровици

Доцент: 2012-2016. - Природно-математички факултет у Косовској Митровици

Ванредни професор: 2016-2020. - Природно-математички факултет у Косовској Митровици

Редовни професор: 2020. -  Природно-математички факултет у Косовској Митровици

image
др Видослав С. Декић

Редовни професор
Одсек: Одсек за хемију
Mail адреса: vidoslav.dekic@pr.ac.rs

Референце

1. Niko Radulović, Marko Mladenović, Milenko Ristić, Vidoslav Dekić, Biljana Dekić, Novica Ristić, A new longipinane ketone from Achillea abrotanoides (Vis.) Vis.: chemical transformation of the essential oil enables the identification of a minor constituent, Phytochem. Analysis, 31(4), 501-515, (2020). DOI:10.1002/pca.2913

2. Pavle Randjelović, Niko Radulović, Nikola Stojanović, Vidoslav Dekić, Biljana Dekić, Nenad Stojiljković, Sonja Ilić, Anxiolytic-like аction of selected 4-(аlkylamino)-3-nitrocoumarin derivatives in BALB/c mice, Chem. Biodiversity, (2020). DOI:10.1002/cbdv.202000206

3. Vidoslav Dekić, Marko Rodić, Niko Radulović, Milenko Ristić, Biljana Dekić, Dejan Gurešić, Novica Ristić, The crystal structure of 3-nitro-4-(p-tolylamino)-2H-chromen-2-one, C16H12N2O4, Z. Krist. - New Cryst. St., 235(1), 225–227, (2020). DOI:10.1515/ncrs-2019-0592

4. Milenko Ristić, Niko Radulović, Biljana Dekić, Vidoslav Dekić, Novica Ristić, Zorica Stojanović-Radić, Synthesis and spectral characterization of asymmetric azines containing a coumarin moiety: The discovery of new antimicrobial and antioxidant agents, Chem. Biodivers., 16, e1800486 (2019). DOI:10.1002/cbdv.201800486

5. Biljana Dekić, Milenko Ristić, Novica Ristić, Marko Mladenović, Vidoslav Dekić, Novica Ristić, Vladimir Ranđelović, Niko Radulović, Diethyl-ether flower washings of Dianthus cruentus GRISEB. (Caryophyllaceae): Derivatization reactions leading to the identification of new wax constituents, Chem. Biodivers., 16, e1900153, (2019). DOI:10.1002/cbdv.201900153

6. Milenko Ristić, Marko Rodić, Niko Radulović, Biljana Dekić, Vidoslav Dekić, Novica Ristić, Dejan Gurešić, The crystal structure of aqua-bis(3-acetyl-2-oxo-2H-chromen-4-olato-κ2O,O′)zinc(II) monohydrate, C22H18O10Zn, Z. Krist. - New Cryst. St., 234 (4), 729-731 (2019). DOI:10.1515/ncrs-2019-0077

7. Nebojša Živić, Slaviša Milošević, Vidoslav Dekić, Biljana Dekić, Novica Ristić, Milenko Ristić, Ljiljana Sretić, Phytochemical and antioxidant screening of some extracts of Juniperus communis L. and Juniperus oxycedrus L., Czech J. Food Sci., 37 (5), 351-358 (2019). DOI:10.17221/28/2019-CJFS

8. Niko Radulović, Zorica Stojanović-Radić, Predrag Stojanović, Nikola Stojanović, Vidoslav Dekić, Biljana Dekić, A small library of 4-(alkylamino)-3-nitrocoumarin derivatives with potent antimicrobial activity against gastrointestinal pathogens, J. Serb. Chem. Soc., 80 (3), 315-327 (2015). DOI:10.2298/jsc140619085r

9. Vidoslav Dekić, Niko Radulović, Rastko Vukićević, Biljana Dekić, Danielle Skropeta, Radosav Palić, Complete assignment of the 1H and 13CNMR spectra of antimicrobial 4-arylamino-3-nitrocoumarin derivatives, Magn. Reson. Chem., 48, 896-902 (2010). DOI: 10.1002/mrc.2681

10. Biljana Dekić, Niko Radulović, Vidoslav Dekić, Rastko Vukićević, Radosav Palić, Synthesis and antimicrobial activity of new 4-heteroarylamino coumarin derivatives containing nitrogen and sulfur as heteroatoms, Molecules, 15, 2246-2256 (2010). DOI: 10.3390/molecules15042246

Остале информације

Пројекти

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: 

1. "Развој нових аналитичких метода и њихова примена за одређивања садржаја тешких метала у узорцима животне средине", евиденциони број 142079, период 2006-2010.

2. "Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима", евиденциони број 172061, период 2011-2019.

Интерни пројекти Природно-математичког факултета у Косовској Митровици:

1. "Естимација параметара животне средине Косова и Метохије, дистрибуција и хемометријска анализа", бр. ИМ02-17.

2. "Фитохемијска анализа и биопотенцијал природних производа из из различитих биљних врста и синтеза њихових аналога", бр. ИЈ02-05.

Област интересовања

Органскa синтезa, хемија природних производа, фитохемија

Страни језици

Енглески, руски

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/profile/Vidoslav-Dekic

https://orcid.org/0000-0001-9483-2120

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин