Основне информације: Маја В. Павловић

Образовање

Основне студије

2009-2013 година, Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Одсек за биологију

Мастер студије

2013-2014 година, Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Одсек за биологију

Докторске студије

2015/2016 година, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију

Кратка стручна биографија

Од 2016. године асистент на Одсеку за биологију.

image
Маја В. Павловић

Асистент
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: maja.pavlovic@pr.ac.rs

Референце

Часописи

1. Živić, V.N., Atanacković, A., Milošević, M.S., and Milosavljević, V.M. (2014): The distribution of Astacidae (Decapoda) Fauna in Kosovo and Metohija, Serbia Water Reseach and Managment. Vol. 4. No. 4, 28-32.

2. Milošević, M.S., Živić, V.N., Milosavljević, V.M., and Jakšić, R.T. (2016): The activity of antioxidant defence enzymes (Superoxide dismutase and Catalase) in some tissues of stone crayfish (Austropotamobius torrentium Shrank). Ecologica, Vol. 23, (83), 507-510.

3. Milošević, M.S., Živić, V.N., Milosavljević, V.M., and Jakšić, R.T. (2016): The activity of antioxidant defence enzymes (Glutathione Peroxidase, Glutathione Reductase and phase II biotransformation enzyme Glutathione-S-Transferase) in some tissues of stone crayfish (Austropotamobius torrentium Shrank) from Krajkovacka river. Water Research and Managment, 6, (3), 39-42.

Саопштења на међународним научним скуповима:

4. Milošević, S.M., Živić, N.V., Milosavljević, M.V. and Jakšić, T. (2015): Superokside dismutase (SOD) and catalase (CAT) activities in some tissues of stone crayfish (Austropotamobius torrentium Shrank) from Krajkovačka river. 6rd International Symposium of Ecologist of the Republic of Montenegro, Ulcinj, 12-15 oktobar, Book of Abstracts and Programme, p. 49.

5. Milošević, S.M., Živić, N.V. and Milosavljević, M.V. (2015): Glutathione peroxidase (GSH-Px), Glutathione reductase (GR) and phase II biotransformation enzyme Glutathione-S-transferase (GST) activities in some tissues of stone crayfish (Austropotamobius torrentium Shrank) from Krajkovačka river. 6rd International Symposium of Ecologist of the Republic of Montenegro, Ulcinj, 12-15 oktobar, Book of Abstracts and Programme, p. 50.

Остале информације

Пројекти

/

Област интересовања

Зоологија, Физиологија животиња.

Страни језици

Енглески, руски

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин