Основне информације: Славица Ј. Јовановић

Образовање

Основне студије

2010. година, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини

Мастер студије

/

Докторске студије

2016. година, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Кратка стручна биографија

Од 2011. године запослена на Природно-математичком факултету у звању асистент-приправник, а од 2014. године у звању асистент. Докторска дисертација под називом “Контрола формирања и простирања локализованих структура у фотонским решеткама с дефектима” одбрањена је 2016. године под руководством др Александре Малуцков, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча”. У наставно звање доцента изабрана је 2017. године. Ангажована је на предметима из уже научне области Примењена физика. Радила је на популаризацији физике и учествовала у промовисању Међународне године светлости. 

image
др Славица Ј. Јовановић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за физику
Mail адреса: slavica.jovanovic@pr.ac.rs

Референце

ČASOPISI

1. S. Jovanović and M. Stojanović Krasić, Asymmetric defects in one-dimensional photonic lattices, Laser Physics, vol. 31, number 2, DOI: 10.1088/1555-6611/abd8d6, (2021).

2. M. Stojanović Krasić, A. Mančić, S. Kuzmanović, S. Đorić Veljković, M. Stepić, Linear and interface defects in composite linear photonic lattice, Optics Communications vol. 394. br., str. 6-13, DOI: 10.1016/j.optcom.2017.02.021, (2017).

3. M. Stojanović Krasić, S. Jovanović, A. Mančić, The influence of a geometric defect on the light propagation through two one-dimensional nonlinear photonic lattices, Advanced technologies Vol 6, N ̊ 1, pp 72-76, DOI: 10.5937/savteh1701072S, (2017).

4. S. Kuzmanović, M. Stojanović Krasić, A. Mančić, Branko Drljača and Milutin Stepić, The influence of Nonlinear and linear defects on the light propagation through linear one-dimensional photonic lattice. University thought, Physics, PP 61-66, DOI:10.5937/UNIVTHO6-12670, (2016).

5. S. Kuzmanović, M. S. Krasić, D. Milović, M. Miletić, A. Radosavljević, G. Gligorić, A. Maluckov and M. Stepić, Light propagation inside ‘cavity’ formed between nonlinear defect and interface of two dissimilar one-dimensional linear photonic lattices, European Physical Journal D, vol. 69, br., str. 207, DOI: 10.1140/epjd/e2015-60243-0, (2015).

6. Slavica Kuzmanović, Marija Stojanović Krasić, Daniela Milović, Ana Radosavljević, Goran Gligorić, Aleksandra Maluckov and Milutin Stepić, Defect induced wave-packet dynamics in linear one-dimensional photonic lattices, Physica Scripta vol. 90, br., str. 025505, DOI: 10.1088/0031-8949/90/2/025505, (2015).

7. S. Kuzmanović,  A. Mančić, M. Stojanović Krasić, Geometric defect influence on the light propagation throught the composite linear photonic lattice, Facata Universitatis, Physics, Chemistry and technology VOL. 8, NO 1, 2010, PP. 163 - 169, DOI: 10.2298/FUPCT1503163K (2015).

8. S. Zdravković, A. Maluckov, M. Dekić, S. Kuzmanović, M.V. Satarić, Are microtubules discrete or continuum systems?, Applied Mathematics and Computation, vol. 242 br., str. 353-360, DOI: 10.1016/j.amc.2014.05.068, (2014).

KONFERENCIJE

9. M. Stojanović Krasić, S. Jovanović, A. Mančić and M. Stepić, Routing of optical beams by asymmetric defects in (non)linear waveguide arrays,  Photonica 2017, VI International School and Conference on Photonic, 28 August – 1 September 2017, Belgrade, Serbia.

10. M. Stojanović Krasić, A. Mančić, S. Kuzmanović and M. Stepić, Light propagation through the composite linear photonic lattice with asymmetric (non)linear defects, IX Iberoamerican Meeting on Optics and XII Iberoamerican Meeting on Optics, Lasers and Applications Pucon, 21-25 November 2016, Chile.

UDŽBENIK

Марија Стојановић Красић, Славица Јовановић, Ана Манчић, Збирка задатака из физике, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу, Лесковац 2017., ISBN 978-86-89429-23-7, CIP 53(0.75.8)(076).

Остале информације

Пројекти

2017-2019 - Интерни пројекат “Моделовање система за пренос информација путем светлости”, Природно-математички факултет у Косовској Митровици

Област интересовања

Нелинеарна оптика и фотоника, Локализација у оптичким системима, Фотонски кристали, Фотометрија

Страни језици

Енглески, руски

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=V_pXsnUAAAAJ&hl=sr

https://orcid.org/0000-0001-5286-9670

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56210730000

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин