Основне информације: Јелена З. Вујаковић

Образовање

Основне студије

1991-1995. Природно-математички факултет-Приштина, Одсек математика

Мастер студије

Магистратура: 2007. Филозофски факултет-Ниш, Универзитет у Нишу,; Одсек: математика; смер: математичка анализа

Докторске студије

Докторат: 2012. Природно-математички факултет-Косовска Митровица, Универзитет у Приштини-Косовска Митровица

Кратка стручна биографија

2017-  , ванредни професор на Одсеку за Математику, научна област математикa

2012-2017, доцент на Одсеку за математику, ужa научна област математичка анализа

image
др Јелена З. Вујаковић

Редовни професор
Одсек: Одсек за математику
Mail адреса: jelena.vujakovic@pr.ac.rs

Референце

1. Vujakovic Jelena , Eugen Ljajko,, Pavlovic Mirjana, Radenovic Stojan, On Some New Contractive Conditions in Complete Metric Spaces, Mathematics 2021, Volume 9, Issue 2, 118

2. Vujakovic Jelena, Mitrovic Slobodanka, Mitrovic Zoran D, Radenovic Stojan, On F-Contractions for Weak α-Admissible Mappings in Metric-Like Spaces, Mathematics 2020, 8, 1629; doi:10.3390/math8091629

3. Vujakovic Jelena , Mitrovic Slobodanka, Pavlovic Mirjana, Radenovic Stojan ,On Recent Results Concerning F-Contraction in Generalized Metric Spaces, Mathematics 2020, 8(5), 767; https://doi.org/10.3390/math8050767

4. Baradol Pravin, Vujakovic Jelena, Gopal Dhananjay , Radenovic Stojan , On Some New Results in Graphical Rectangular b-Metric Spaces, Mathematics 2020, 8(4), 488; https://doi.org/10.3390/math8040488

5. Aiman Mukheimer, Jelena Vujaković, Azhar Hussain, Hassen Aydi, Stojan Radenović and Saman Yaqoob, A  new approach to multivalued nonlinear weakly Picard operators, Journal of Inequalities and Applications (2019), 2019:288,  (IF 1.136) https://doi.org/10.1186/s13660-019-2244-y

6. Naeem Saleem, Jelena Vujaković, Wali Ullah Baloch and Stojan Radenović, Coincidence Point Results for Multivalued Suzuki Type Mappings Using  -Contraction in b-Metric Spaces, Mathematics 2019, 7(11), 1017 https://doi.org/10.3390/math7111017

7. Reny George, Ekta Tamrakar, Jelena Vujaković, Hemant Kumar Pathak and Selvavinayagam Velusamy,   Class of Contractions and Fixed Points in a Metric Space Endowed with a Graph, Special Issue: Fixed Point Theory and Related Nonlinear Problems with Applications, Mathematics 2019, 7(5), 482; (IF 1.105) https://doi.org/10.3390/math7050482

8. Jelena Vujaković, Hassen Aydi, Stojan Radenović and Aiman Mukheimer, Some Remarks and New Results in Ordered Partial b-Metric Spaces, Special Issue: Recent Advances in Fixed Point and Best Proximility Point Problems and Their Applications, Mathematics 2019, 7(4), 334; https://doi.org/10.3390/math7040334

9. Jelena Vujaković, Gajula Naveen Venkata Kishore, Konduru Panda Ranga Rao, Stojan Radenović and Shaik Sadik, Existence and Unique Coupled Solution in  -Metric Spaces by Rational Contraction with Application, Mathematics 2019, 7(4), 313;  https://doi.org/10.3390/math7040313

10. Jelena Vujakovic´, Eugen Ljajko, Slobodan Radojevic´, Stojan Radenovic, On Some New Jungck–Fisher–Wardowski Type Fixed Point Results, Symmetry 2020, 12, 2048; doi:10.3390/sym12122048

Остале информације

Пројекти

Учествује у реализацији пројекта: ,,Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике'', Број ТR 35030, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2012-2021. Носиоц пројекта Машински факултет у Београду

Учествује у реализацији интерног пројекта: ,,Геометрија, математичко моделовање, софтверски пакети и њихова примена у процесу образовања '', Број ИЈ -0203, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, (решење од 08.04.2020.)

Област интересовања

математичка анализа, теорија непокретне тачке

 

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=sr

https://orcid.org/0000-0001-5361-7133

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37011462000

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин