УПИС 2020/2021

Објављено: 15.06.2020 13:46 Објавио: Јован Стевановић

Пријава кандидата за упис на основне академске студије на Природно-математичком факултету може се извршити електронским путем на линку.

ЛИНК

У пријави је, поред тражених података, неопходно унети и скенирана сведочанства, диплому, очитану личну карту и извод из матичне књиге рођених.

Примерак уплатнице, фотокопије докумената и оригинале на увид неопходно је доставити студентској служби на дан полагања пријемног испита, најкасније до 9 сати.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин