ИЗЛОЖБА „ПРОСТОРНO И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ“

Објављено: 27.05.2022 09:27 Објавио: Јован Стевановић

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици обавештава јавност да ће се 02. јуна 2022. године у 15:00 часова у холу Факултета техничких наука у Косовској Митровици (ул. Књаза Милоша бр. 7) свечано отворити

И З Л О Ж Б А

ПРОСТОРНO И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

 Изложба приказује просторне и урбанистичке планове свих нивоа као и остале стручне документе (урбанистичке пројекте, реализације, конкурсе, истраживања и публикације) рађене за простор Косова и Метохије. Посебан осврт стављен је на документе израђене до 1999. године. Потреба да се историја планирања и уређења овог простора сачува од заборава, навела је организаторе да се посвете неговању и очувању културе сећања, стога су у сарадњи са бројним институцијама прикупили и систематизовали доступне просторне и урбанистичке планове као и остале стручне документе рађене за простор Косова и Метохије и њихов сажети приказ публиковали у тематском каталогу.

Каталог изложбе „Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије“ садржи укупно 56 приказа разврстаних у четири категорије на 68 страна. У категорији 01. Просторни планови - 8 приказа, у категорији 02. Урбанистички планови - 18 приказа, у категорији 03. Урбанистички пројекти, конкурси и реализације - 18 приказа и у категорији 04. Публикације, студије и истраживања - 12 приказа.

Изложбена поставка сведочиће о доброј пракси просторног и урбанистичког планирања као и доприносу струке планирању, уређењу и развоју овог простора, док каталог остаје као трајни запис и сведок тога.

Организатори изложбе и издавачи каталога су: Асоцијација просторних планера Србије, Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Универзитет у Београду - Географски факултет.

Сарадник у организацији и реализацији изложбе је Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Покровитељи догађају су: Привремени орган Општине Косовска Митровица и Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Овај догађај већ је привукао велику пажњу водећих експерата са универзитета, из стручних планерских и урбанистичких кућа, републичких, покрајинских и локалних органа управе, стручњака из области просторног планирања, урбанизма и архитектуре, као и јавности и медија. Стога, имајући у виду значај и актуелност овог догађаја и простора, позивамо вас да узмете учешће на изложби и допринесете њеној успешној реализацији.

 

Организатори изложбе

© 2019 - 2023 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин