Јавни позив Фонда за науку

Објављено: 16.03.2022 11:13 Објавио: Јован Стевановић

Фонд за науку Републике Србије расписао је Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката у оквиру Програма ИДЕНТИТЕТИ (у даљем тексту Програм).

Програм ИДЕНТИТЕТИ намењен је развоју научних истраживања из области друштвено-хуманистичких наука.  

Циљеви Програма су: подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у области друштвено-хуманистичких наука;
афирмација значаја друштвено-хуманистичких наука за образовање и друштво у целини; унапређење међународне видљивости и сарадње у предметном домену науке.  

Предмет Програма могу бити теоријске и емпиријске систематизације научних сазнања неопходних за (ре) дефинисање садржаја, форми и детерминанти идентитета, значај друштвених и културних идентитета за креирање јавних политика и доношење државних одлука Републике Србије.  

Програм је од јавног интереса за Републику Србију. Програм се планира и реализује у складу са Законом о Фонду за науку Републике Србије (у даљем тексту: Закон) и сагласно свим другим прописима из области научноистраживачке делатности. Програм је усклађен са циљевима реализације научноистраживачке делатности, у смислу стварања нових знања ради подстицања друштвеног, културног, уметничког и економског развоја, са циљем очувања и афирмације националног идентитета као дела цивилизацијске баштине (Члан 8. Закона о науци и истраживањима) и са фокусом истраживања на друштвене изазове и приоритете (Посебан циљ 4. Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије 2021-2025).  

Овим Програмом подржавају се пројекти основних и примењених истраживања из области друштвених и хуманистичких наука.  

Основни тематски оквири Програма су: Носиоци идентитета: језик, писмо, историја, религија, културна баштина; Етнички и национални идентитети;
Простор и идентитет: региони, територије, границе и миграције; Политике идентитета, право, безбедност и дипломатија; Социјални, индивидуални и психолошки идентитети; Родни идентитети и заједнице; Идентитет, књижевност и уметност; Идентитети,економија, образовање, медији и дигитализација. Поред наведеног, уз образложење се могу предложити и друге тематске области из друштвено – хуманистичких наука које се баве идентитетом, а које су од значаја за Републику Србију.  

Трајање Пројеката је до две године (24 месеца).  

Буџет доступан за остваривање овог јавног позива је 2.000.000,00 евра.  

Максималан буџет појединачног пројекта износи 150.000,00 евра.  

Пријаве пројеката на овај јавни позив подносе се искључиво у електронској форми, најкасније до 20.05.2022. године до 15 часова по
средњоевропском времену, попуњавањем пројектне пријаве преко портала Фонда за науку Републике Србије.  

Фонд за науку Републике Србије препоручује и саветује да се не чека последњи дан за подношење пријаве.  

Све информације о Програму и потребној конкурсној документацији можете наћи на следећем ЛИНКУ: http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/Konkursna-dokumentacija-Program-IDENTITETI-.zip

Упутство за припремање и пријаву пројекта се налази у конкурсној документацији, а такође га можете преузети на следећем ЛИНКУ: http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/3-Uputstvo-za-pripremanje-i-prijavu-projekata-IDENTITETI-.pdf

Акт програма Идентитети: ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/1.-Akt-Programa-IDENTITETI.pdf

Више информација можете пронаћи на сајту Фонда за науку
http://fondzanauku.gov.rs
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2022/03/program-identiteti/

© 2019 - 2022 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин