КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЧЕТИРИ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ за СТУДЕНТЕ акредитованих академских студија физике ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Објављено: 05.12.2022 13:06 Објавио: Јован Стевановић

На основу Статута ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ КОЊЕВИЋА И РУЖИЦЕ ГРЕГОРИЋ КОЊЕВИЋ, Управни одбор задужбине расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ЧЕТИРИ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ за СТУДЕНТЕ акредитованих академских студија физике ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

I  Опште информације

  1. Стипендија се од стране ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ КОЊЕВИЋА И РУЖИЦЕ ГРЕГОРИЋ КОЊЕВИЋ (у даљем тексту Задужбина) додељује талентованим студентима физике лошег материјалног стања.
  2. Стипендија покрива период од 01. 10. 2022. године до 30. 09. 2023. године.
  3. Стипендија се исплаћује  у 10 једнаких рата. Износ једне рате износи 17 000 (седамнаест хиљада динара).
  4. Рате стипендијe се не исплаћују за месец јул и месец август.
  5. Рате стипендије које треба исплатити добитнику стипендије од 01.10.2022. године  до доношења одлуке о добитнику стипендије, исплаћују се у најкраћем технички изводљивом року од дана доношења одлуке о добитнику стипендије.
  6. Уколико добитник стипендије жели да добија и користи стипендију Задужбине Николе Коњевића и Ружице Грегорић Коњевић, дужан је да се писмено одрекне кредита или стипендије или сличног облика давања по другом основу а коју већ добија, у року од 15 дана од потписивања уговора о стипендији .
  7. Ради доделе стипендије врши се рангирање кандидата.

Стипендија се додељује без обавезе враћања.

ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин