Конкурс Фондације "Привредник" за 2023/24. годину

Објављено: 25.05.2023 11:53 Објавио: Јован Стевановић

СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА

ПРИВРЕДНИК

НОВИ САД

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

за пријем нове генерације питомаца и штићеника у школској 2023/2024. години

Право учешћа имају ученици чија је просечна оцена најмање 4,80 и студенти чија је просечна оцена најмање 9,00 као и ученици и студенти који су до сада освојили награде на савезним и интернационалним такмичењима.
Конкурсна документа су:
1. Пријавни лист и Упитник (преузети у канцеларији Фондације „Привредник“ или
са сајта Фондације)
2. Документа о успеху у последње две школске године (текуће и
претходне године, оверене фотокопије), дипломе и стечена признања током
школовања и такмичења
3. Извод из матичне књиге рођених
4. Уверење из катастра о поседовању некретнина за родитеље/старатеље
5. Потврда о просечном месечном примању за 12 протеклих месеци за
оба родитеља или потврду о незапослености
6. Копију решења о коришћењу социјалне помоћи Центра за социјални рад (ако су
оба родитеља незапослена)
7. Потврду о статусу редовног ученика или студента у 2023/24. школској години.


 Предност при избору имају кандидати слабијег материјалног стања. 

Конкурс је отворен од 06. маја до 28. јуна 2023. године.
Пријаве подносити радним данима од 10-14 часова.

 Студенти који су се пријавили на Конкурс у назначеном року могу накнадно, у периоду од 15. до 30. септембра да доставе Уверење о положеним испитима.


Одлука о пријему донеће се сагласно Правилнику Фондације “Привредник”, до 1. новембра 2023. године.
Усмени интервјуи ће се реализовати по процени руководства Фондације о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Пријаве доставити на адресу:
СПД ФОНДАЦИЈА „ПРИВРЕДНИК“
Булевар Михајла Пупина 6 / канцеларија 519
021/ 6614 557
21000 Нови Сад
www.fondprivrednik.org.rs

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин