Основне информације: Љиљана С. Сретић

Образовање

Основне студије

1984. Природно математички факултет Универзитета у Приштини

Мастер студије

1999. Природно математички факултет Универзитета у Приштини

Докторске студије

2013. Природно математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Кратка стручна биографија

Др Љиљана Сретић је своју академску каријеру започела 1984. године на Природно математичком факултету  Универзитета у Приштини. Основне и мастер студије је завршила на Одсеку за биологију Природно математичког факултета Универзитета у Приштини, а 2013. године одбранила докторску дисертацију из научне области Генетика на Природно математичком факултету  Универзитета у  Приштини  са привременим седиштем у Косовској Митровици. Од 2014. године је у звању доцента ангажована на извођењу наставе из предмета Молекуларна биологија на основним,  и Хумана генетика на мастер студијама на Природно математичком факултету, и Хумана генетика на Медицинском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

image
др Љиљана С. Сретић

Доцент
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: ljiljana.sretic@pr.ac.rs

Референце

1. Sretić, Lj., Labus, N., Filipović, T., Filipović, M. (2019): Dermatoglyphics as a possible morphological biomarker in myopia: analysis of finger ridge counts and fluctuating asymmetry. Folia morphologica 78 (2), 425-430.

2. Nebojša Živić, Slaviša Milošević, Vidoslav Dekić, Biljana Dekić, Novica Ristić, Milenko Ristić, Ljiljana Sretić. Phytochemical And antioxidant screening od some extracts of Juniperus communis L. and Juniperus oxycedrus L. Journal of Food Sciences. 2019; 37(5):0-8,  doi 10.17221/28/2019-CJFS

3. Nenad Đ. Labus, Tanja D. Vukov, Imre I. Krizmanić, Ljiljana S. Sretić, Jelena Z. Krstičić Račković & Miloš L. Kalezić.  Contribution to the Batrachofauna of Serbia: Distribution and Diversity of Amphibians in Kosovo and Metohija Province. Acta Zool. Bulg. (2020), vol. 72 br. 2, str. 235-243

4. Ljiljana Sretić (2018): Association between fingerprint patterns and myopia. The University Thought.    doi:10.5937/univtho8-18974

5. Sretić, Lj., Savić, G., Babić, Z., Papović, O., Jakšić, T. (2014): Qualitative dermatoglyphic traits in myopia. V Congress of the Serbian Genetic Society, Kladovo/Beograd , Book of Abstracts, p. 53, ISBN 978-86-87109-10-0.

6. Sretić, Lj., Babić, Z., Papović, O., Jakšić, T., Labus, N. (2014): Qualitative dermatoglyphic traits on individual hands of myopic subjects. V Congress of the Serbian Genetic Society, Kladovo/Beograd, Book of Abstracts, p. 54,  ISBN 978-86-87109-10-0.

7. Лабус, Н., Сретић, Љ. (2018): Морфолошке карактеристике и полни диморфизам код шареног даждевњака (Salamandrasalamandra) са подручја Косова и Метохије. II Конгрес биолога Србије, Кладово, Књига сажетака, p. 296, ISBN 978-86-81413-08-1.

Остале информације

Пројекти

/

Област интересовања

Молекуларна биологија; Генетика

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=sr&user=m9d2zp0AAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Ljiljana_Sretic

https://orcid.org/0000-0002-8854-9430

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209300455

© 2019 - 2022 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин